Rezonans

Rezonans

Rezonans, mühendislikte teknik olarak, genliğin sonsuza gitmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Periyodik bir etkinin altında olan sistemde salınım olduğunu bilinmektedir. Salınımlar sırasında sistemin normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarına genlik denilir. Bu salınımlar eğer sistemin doğal frekansına eşit ise sistemin genliği sonsuza dek artma eğilimi gösterir ve bu olaya da rezonans denir. Rezonans, belirli bir frekansta titreşim gösteren bir sistemin, aynı frekanstaki dış titreşimin etkisinde kalarak yüksek genlikle titreşmesi olayıdır. Fiziki sistemlerde dış uyarıcının tesiriyle titreşen cisimler üzerindeki uyarıcı etkisini kaldırdığı taktirde genliğini yavaş yavaş küçülterek sıfıra indirir. Bu olaya sönümlenme denilmektedir.

Titreşen cismin birim zamandaki yani 1 sn deki titreşim veya salınım sayısına frekans ve bir salınım süresine de peryot adı verilir. Titreşen cisimlerin normal frekanslarına tabii frekans da denilmektedir. Titreşen cisimlerin frekansları ile dışarıdan etki eden kuvvetlerin frekansları çakışırsa, yani birbirine eşit olursa eğer, bu durumda cismin genliği her titreşimde artar ve maksimum bir değere ulaşır. Bu duruma rezonans hali denilmektedir. Salıncakta kendi kendine sallanan bir kişinin de frekansı vardır. Dışarıdan bir kimse salıncağa, her salınımda eşit miktarda ve salınım yönünde itme kuvveti uygularsa, salıncağın genliği gittikçe artar ve maksimuma ulaşır. Bu da salıncağın rezonansa uğraması anlamına gelmektedir. Elektrik, mekanik ve ses olaylarında rezonans hali görülür.

Salınıma neden olan etkiler çok çeşitli olabilirler. Örnek vermek gerekirse; kesintili rüzgarın etkisindeki bir köprü, deprem dalgaları sebebiyle oluşan salınım etkisi altındaki bir bina veya alternatif gerilim etkisindeki elektriksel bir sistem rezonansa uğrayabilir. Doğrusal sistemlerin rezonansa girebilmesi için, salınım genliğinin, uygulanan kuvvetle doğru orantılı olması gereklidir. Eğer uygulanan kuvvetin frekansı sistemin doğal frekansına eşit olursa rezonans gerçekleşir. Kesintili rüzgarın etkisindeki bir köprüyü ele alacak olursak, rüzgarın ani ve değişken esmesinin sebep olduğu titreşim ve salınımlar sonucunda köprünün doğal frekansı ile köprünün maruz kaldığı periyodik rüzgar frekansı birbirine eşit olabilir. Bunun sonucunda salınım genliği sonsuza gitmeye başlayacağından köprü rezonansa uğrayarak ve bir süre sonra yıkılacaktır. Bunun gerçek bir örneği 1940 yılında Washington’da yapılmış Tacoma köprüsünde yaşandı. Bu köprü rüzgar etkisiyle rezonansa girdi ve yıkıldı.

Rezonans çeşitleri

Mekanik rezonans: Mekanik rezonansa daha önce bahsi geçen salıncağı örnek olarak verebiliriz. Başka bir örnekte tramplenden atlama olayı olarak verilebilir. Atlet yükseklik kazanmak için tramplende yaylanır ve tramplenin frekansı ile atletin frekansı eşit olunca maksimum atlama yüksekliğine erişebilir. Atletin yaylanması tramplenin rezonans haline gelmesini sağlar.

Akustik rezonans: İçerisinde belli miktar sıvı ile dolu olan ağzı açık silindirik kapların ağız kısmına titreşen bir diyapazon yaklaştırılır ise, kap içindeki havanın titreşim frekansı diyapazonunkine eşit olduğunda rezonans hadisesi vuku bularak, diyapazonun sesinden daha şiddetli bir ses duyulur. İşte buna akustik (ses) rezonansı denir. Akustik rezonansın sebebi, hava ortamında duraklı dalgaların oluşmasıdır. Ortamın uygunluğu titreşimin dalga boyuna ayarlandığında uç kısımlarda ses dalgalarını periyodik olarak yansıtacak yükseltici bir rezonans etkisi görülür.

Elektrikli rezonans: Bir alternatif akım devresinde bobin, kondansatör ve rezistans bulunursa devreden geçen maksimum akım şiddeti maksimum potansiyelin zahiri direnç oranıdır.

Depremlerde binaların yıkılmasına sebep olan rezonans olayıdır. Salınımlar binanın doğal frekansına eşit olduğu zaman, bina artan genliğe ve bunun sebep olduğu gerilime dayanamayarak yıkılır. Rezonansa uğrayan bir nesnenin zarar görmeme ihtimali yoktur. Fakat nesnenin rezonansa girmesi alınacak önlemlerle engellenebilmektedir. Bu önlem yapının salınımıyla titreşimi sönümlemektir. Günümüzde inşa edilen mimari yapılarda, 9 şiddetine varan oranlarda depreme dayanıklı esneklik toleransı uygulanabilmektedir. Bu sayede binalar 9 şiddetindeki depremin neden olduğu salınımları sönümleyerek, yapının doğal frekansıyla titreşim frekansının eşitlenmesi engellemektedir. Özellikle Japonya’da binalar 9 şiddetine dayanıklı inşa edilmektedir çünkü bu bölgede çok büyük ve aktif fay hatları yer alır ve sık sık depremler yaşanır.

Son Güncelleme : 26.11.2020 09:44:49
Rezonans ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Rezonans Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Rezonans"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022