Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kimya Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusunda verilen element ve bileşik yapısının özel teçhizatlar ile verilmesi sağlanmaktadır. Kimya teknolojisi birçok çeşitli sanayi kollarına hitap ettiğinden dolayı bu sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ancak kimya teknoloji alanı ile verilen eğitim ile bireylere aktarılmaktadır. Kimya teknolojisinde mesleki yeterliliğe sahip kalifiye elemanlar sayesinde kimya mühendisleri ile kimyasal işlerle uğraşan işçiler arasında bir bağ kurularak meslekte yeterli eleman yetiştirilmek amaçlanmaktadır.

Kimya Teknolojisi Amacı


Kimya teknolojisi çağların aşılması ve kimyanın temelinde yatan maddeye özgü element ve bileşiklerin bir araya gelmesi ile oluşan yeni maddelerin düzenli ve tehlikesiz bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Endüstri sektöründe yer alan ilaç sanayi, boya sektörü, imalat sanayi gibi kollarda kimya teknolojisi ilgili ar-ge çalışmasını yaparak üretimi gerçekleştiren ürünleri satış ve pazarlama gibi ilgili alanlarda bilgi ve beceriye sahip mühendis-tekniker ilişkisini sağlayan ve üretimi teknoloji ile kimyanın gerektirdiği alanlarda gerekli kalifiye elamını sağlamaktır.

Kimya Teknolojisinin Hedefi


Kimya teknolojisi madde üzerindeki elementlerin bir başka element ile bir araya getirerek farklı alanlarda fayda sağlayacak yeni bir maddenin üretilmesini sağlayan kimya teknolojisi asıl amacı kimya bilgisine sahip olan mühendislerin yanlarında söylemiş olduğu işlemleri gerçekleştirebilecek kimyasal olaylardan anlaya bilen meslek gereğince element ve mesleki teçhizatları kullanmaya bilen elemanlar yetiştirmektir.

Kimya Teknolojisi Programın Gerekliliği


Kimya teknolojisi kimyanın temelinde yer alan ilkeler ile ilerleyen teknolojik getirdiği özel teçhizatları kontrol edebilme becerisini bu program amacıyla öğrenciye kazandırmaktadır. Kimya teknolojisi sayesinde yetişen kimya teknikleri geniş bilgi birikime sahip olarak kimyaya ilişkin teçhizatların kontrol etme becerisine sahip olması sağlanılmaktadır. Kimya teknolojisi çok sayıda sanayi dalına sektör ihtiyacını karşılamak amacıyla, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında gerekli yeteneği kazandırmaktadır.

Kimya Teknolojisinin Kullanım alanları

Birçok sanayi dalında bu teknolojik gelişme kullanılırken özellikle; endüstride işletme, kimyasal analiz laboratuvarlarında, sağlık kurumlarının ilgili laboratuvarlarında bu teknolojiden faydalanmakta olunduğu gibi kimya teknolojisi sağlık ve gıda gibi sektörlerle birlikte endüstriyel üretim yapılan bütün sektörlerle yakından ilişkilidir. Lastik, çimento, Rafineri, petrokimya, boya, tekstil deterjan, kozmetik ve ilaç alanlarının tamamı Kimya Teknolojisiyle ilgili bulunmakla birlikte Kimya Teknolojisi, otomotiv, metal, seramik, cam, madencilik, tarım, enerji, sektörlerinde geniş yer tutmaktadır.

Kimya Teknoloji ve Faydaları

Kimyada bulunan atom ve elementlerin bir kısım başkalaşmalar geçirerek insan sağlığına faydalı çalışmalar bu teknoloji sayesinden sağlanmaktadır. Özellikle tarım alanında kimya teknolojisi çok önemlidir. Ürünler üzerinde yapılan gen araştırmalarında sağlıklı ve daha fazla ürün veren genlerin bir araya gelmesi ile hem zaman hem de maddi anlamda bu teknoloji sayesinde kalkınma durumu gözlemlenmiştir. Bunun temel nedeni kimya teknolojisinde yapılan araştırmalar ve gözlemlenen sonuçlar itibariyle kimya alanının sosyal ve kültürel alana olumlu etkilerinden kaynaklanmaktadır.
Son Güncelleme : 12.07.2023 03:01:19
Kimya Teknolojisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kimya Teknolojisi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kimya Teknolojisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim ...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uygulamaları kapsadığını düşünmek yanlış olur. Gerçekte, yüzlerce sentez olmasına rağmen, bileşiklerin...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2023