Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Nişadır

Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok eski bir tarih bilgilerinde mükerrer ve vasat olarak iki çeşit olduğu bilgileri kayıtlarda bu...

Metamfetamin

Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagayoshi tarafından laboratuvar ortamında sentetik olarak elde edildi.1919 yılın...

Naftalin

Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardıroplar içerisine kese yolu ile ya da taneler halinde konulan naftalinler insan sağlığı ...

Kimya Teknolojisi

Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusunda verilen element ve bileşik yapısının özel teçhizatlar ile verilmesi sağlanmaktadır. Ki...

Kolaylaştırılmış Difüzyon

Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik enerjilerine bağlı olarak rastgele gerçekleşen hareketlerine denir. Glikoz ve bazı maddeler h...

Kodein

Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yaratmaz, kullanıcılar kodein'i almadığı zaman yoksunluk ortaya çıkarır. Kodei...

Hızlı Metabolizma

Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan vücudundaki bütün hücreleri kontrol eden troidin tiroit hormonlarını çok fazla düzeyde üretm...

Kimya Formülleri

Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının  sırrını  bir rastlantı sonucu yapıldığı sanılıyor. Demek ki, ateş bunda...

Anorganik Kimya Nedir

Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok daha az kullanılmaktadır. Bu nedenle anorganik kimyanın inorganik kimya ile bire bir aynı oldu...

Baş Kuantum Sayısı

Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünkü bazı çizgilerin daha alt çizgilere ayrılmasını açıklayamamışlardır.Atom...

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoisier Yasası)Bu kanunun temel formü...

Civa

Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve toprakta birkaç şekilde bulunur. Bunlar, elementel civa, inorganik ve organik civa bileşikleri şe...

Endüstriyel Kimya Nedir

Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uygulamaları kapsadığını düşünmek yanlış olur. Gerçekte, yüzlerce sentez olmasına rağmen, bileşiklerin meydana gelmeleri fazla güç veya pahalı olduğundan dolayı, endüstri alanında uygulanama...

Atom Kütlesi

Atom Kütlesi, Bir elementin, (Ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (Akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütlesi olarak tanımlanır. Ancak atomun kütlesini hesaplamak imkansızdır. Çünkü atomlar çok küçük tanecikler olduğu için tek bir atomu tartmak, kütlesini bu şekilde bulmak mümkün değildir. Bu ne...

Kimyanın Alt Dalları

Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün maddeleri incelemekle görevli bir bilim dalıdır. Bütün maddeleri, enerji madde ilişki altında inceler. Daha anlaşılır bir şekilde, kimya herhangi bir hareketi ve sonucunu izler. Burada ba...

Amfetamin

Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil âmin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçucu ve renksiz olan bir sıvıdır. Ayrıca çok ağır bir kokuya ve acı olan bir tada sahiptir. Tıp alanında amfetamin fosfat bileşiği ya da sülfat halinde iken kullanılmaktadır. Özellikle alındığında...

Modern Atom Teorisi

Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlarda vardır. Bohr atom modelindeki, tek elektronlu atomların davranışlarını açıklanması başarılı olmakla beraber, çok elektron bulunduran atomların ise davranışlarındaki açıklamada yetersizdir. Mode...

Organik Bileşikler

Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile oksijen ve hidrojende bulunduran organik olmayan bileşiklerde bulunur. Bütün hücreleri sentezleme ve dışarıdan da alabilme özellikleri olan organik bileşiklerde uzun karbon zincirleri bulunur. Organik bileşikler canlılarda karbonhidratlar, pro...

Subkutan Enjeksiyon

Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadır. Yavaş ve düzenli emilim gerektiren birçok ilaç deri altında yumuşak bağ dokularına enjekte edilir. Subkutan enjeksiyon, örnek verecek olursak insülin, aşılar, heparin ve narkotik duru...

İzotop

İzotop, atom numarası aynı, nötron ve kütle numarası farklı olan atomlara denir. Diğer bir ifadeyle atom numaraları aynı olduğu halde nötron sayıları farklı olduğu için kütle numaraları da farklıdır. Çünkü kütle numarası atomun atom numarası ve nötron sayısının toplamına eşittir.İzotop Atomların Özellikleri...

Ekstazi

Ekstazi, Çoğunlukla piyasada üst kısımlarında resim bulunan ve ağız yoluyla alınan renkli tablet veya kapsüller halinde olan ekstazi, aynı zamanda burundan çekme yoluyla, çiğnenerek veya sigara gibi içilerek de kullanılabilmektedir. Ekstazi, kimyasal ismi ile metilendioksimetamfetamin (MDMA) bazı ülkelerde oldukça sık kullanılan bir uyuşturu...

Titrasyon

Titrasyon, herhangi bir maddenin, derişimi bilinen bir çözeltinin belirli hacmi ile tam olarak tepkimeye sokularak ölçüsünün bulunması olayının tamamına titrasyon denir. Diğer bir deyişle, bir çözeltide (Analit) bulunan madde miktarının, derişimi bilinen bir titranla verdiği kimyasal tepkime sonrasında harcanan hacmi, eşdeğer gram sayıs...

Kül

Kül, bazı maddelerin yandıktan sonra geride bıraktığı, toz halde ve genellikle gri renkte bulunan bir maddedir. Genel olarak düşünülürse odun, kağıt, plastik, kumaş gibi etrafımızdaki çoğu varlık yanınca küle dönüşür. Fakat yakılan maddenin cinsine göre külün rengi, kokusu ve görünüşü değişebilir. Yapısında potasyum karbonat bulunmaktadır. I...

Fungusit

Fungusit, bilindiği gibi birçok kişinin kullandığı ve bitkilerde hastalık yapan mantarların üremesini engellemek amacıyla kullanılan tüm kimyasal ilaçlara verilen genel bir isimdir. Bilindiği gibi bir mantar ilacıdır. Halk tarafından bilinen ve en etkili ilaç olarak tanımlanan ve çokça tercih edilen bir ilaç türleridir. Fungusitlerin mantar ...

Fonksiyonel Gruplar

Fonksiyonel Gruplar, Bir molekülün kimyasal anlamda etken bir şekilde olan kısımlarıdır. Bu amaçla kimyasal maddelerin içerdikleri fonksiyonel gruplar, bileşiklerin isimlendirilmesinde uygulanan molekül değerinin iskeletini oluşturan ana yapılardır. Fonksiyonel grupların hidrojen olmayan atomların birbirleriyle ilişkin molekül ile koval...

Normalite

Normalite bir çözelti hacminin bir mL'sinde yer alan çözünen özellikteki maddenin eşdeğer gram sayısıdır. Benzer anlam litresinde yer alan eşdeğer gram sayısı şeklinde de belirtilebilir.N= (M /eşdeğer gram sayısı) /V Eşdeğer gram sayısı: Molekül kilosu/Tesir değerliği Tesir D...

Titanyum

Titanyum, Atom numarası 22, sembolü Ti olan güçlü, parlak, paslanmayan, hafif ve çelik grisi formunda bir meta olan Titanyum; Vanadyum, demir, alüminyum gibi birçok metal ile alaşım yapabilir. Titanyum insan sağlığı, yüksek endüstriyel teknoloji ve konvansiyonel silah sanayisinin en önemli hammadde kaynağını oluşturur. Ti...

Polimer Kimyası

Polimer kimyası, Polimer birden fazla molekülün kimyasal bağlar ile düzenli olarak bağlanmasını sağlayarak oluşturduğu moleküler ağırlıklı bileşiktir. Polimer türleri ilk olarak on dokuzuncu yüzyılda denemelerdeki rastlantılar esnasında bulunmuştur. Polimer kimya, alanının öncüsü alman kimyager Herman Staudingtir. İlk defa polimerizas...

Elektron İlgisi

Elektron ilgisi, atomun diğer atoma dayanıklı bağlandığını gösteren kimyasal bir değerdir. Elektron ilgisi arttıkça ilave eden elektron atoma ek olarak iyi bağlanır. Genel olarak, değerlik elektron sayıları 5, 6 ve 7 meydana gelen atomlar elektron alarak s2p6 elektron düzenine ulaşmaktadırlar. Bu vaziyette de atom dışarıya enerji verir ...

Papaverin

Papaverin, düz kasları gevşeten bir afyon türevidir. Bu sayede böbrek taşı ağrı, safra kesesi taşı ağrısı gibi düz kaslardaki spazmdan kaynaklanan ağrıları azaltır, düz kas lifi bulunan damarların genişlemesini sağlayarak kan akımının artmasına neden olur. Damarları bu şekilde genişlettiğinden, penis bölgesine yapılacak enjeksiyonlarda ereks...

Benzen

Benzen, Organik bileşiklerin basit bir üyesi olan benzen, aren ya da aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılır. Kaynama noktası 8,01 ℃ erime noktası ise 5,5 ℃ dir. Moleküler formülü C6H6 olan benzen endüstriyel açıdan oldukça kıymetlidir, diğer yapı bakımından ise kimya çalışmalarında kullanılır. Benzen maddesi kan hücrelerini ...

Nükleer Kimya

Nükleer Kimya: Çekirdekler ve tanecikler arasındaki tepkimeleri inceleyen, kimya dalına verilen isimdir. Nükleer kimyayı, kimyasal olan yapay ya da doğal radyoaktif elementlerin bir arada olduğu tepkimeleri inceleyen radyokimya ile karıştırmamak gerekmektedir. Daha iyi anlaşılması açısından şöyle anlatabiliriz, Z atom numaralı X atomunun çek...

Ksilen

Ksilen, Benzene iki adet Metil grubu bağlanması ile oluşan bileşiğe denir. Ksilen 3 ana başlığa ayrılır. Bunlar orta ksilen, meta ksilen ve para ksilendir. Ksilenin içerisinde çok fazla miktar da toksit bulunur. Bu madde, renksiz kolayca alevlenebilen ve zehirli olan bir sıvıdır. Ksilene devamlı maruz kalınması durumunda...

Fizikokimya

Fizikokimya, kimyasal prensiplerin oluşturulduğu ve geliştirildiği bir kimya dalıdır. Maddenin fiziksel ve kimyasal niteliklerine ait gözlemlerin açıklanması ve yorumlanmasında fizikokimyasal kavramlar kullanılmaktadır. Fizikokimya aynı zamanda, biyolojik makromoleküller ve yeni sentetik materyaller gibi maddelerin yapı ve özelliklerini...

Radyum

Radyum, tam olarak 1898 yılında bulunmuş çok önemli bir elementtir. Radyum elementi kısaca "Ra" olarak gösterilmektedir. Curieler adındaki bilim adamı tarafından bulunmuş ve bu element üzerinde yapılan araştırmalarla uranyum minerali ortaya çıkarılmıştır. Bu durum ise kimya üzerinde çok önemli etkilere neden olmuştur. Radyum, bulunduktan bir...

Serum Fizyolojik

Serum fizyolojik, Okyanus suyu ve serum fizyolojik olarak bilinen ikisi aynı içeriğe sahip olan burun temizliğinde kullanılan tuzlu sudur. Tıkanmış olan burnu rahatlatmaya yarayan, kurumuş burun içini nemlendirip nefes alımını kolaylaştırır. Bebekler kendi burunlarını temizleyemezler burun tıkanıklığında zorlanan ve nefes almakta güçl...

Kurşun

Kurşun elementinin günümüzde kullanımı son derece yaygındır. İnsan hayatının kolaylaştırılması açısından birçok alanda kullanılan kurşun elementi, doğadan elde edilebilmektedir. Diğer bazı elementlere göre biraz daha rahat elde edilen bu element, insanların günümüzde kullandığı birçok teknolojik aletin yapılışında kullanılır. Böylesine büyük...

Lsd

LSD,  Kimyasal sentezleme yöntemi ile elde edilen Lsd (Lizerjik asit dietilamid) asit bazlı bir uyuşturucudur. İkinci Dünya savaşı yıllarında şizofreni ve kan akışının hızlandırılması üzerine çalışmalar yapan İsviçre'li bilim adamı Albert Hofmann Sandoz ilaç şirketinde çalışırken laboratuvarında sentezleme denemeleri sırasın...

Tuzlar Kimya

Tuzlar Kimya, Baz katyonu ile asit anyonu içeren bileşiklere tuz denir. Tuzlar katı halde elektrik akımını iletmezler. Sulu çözeltileri ve eriyikleri yani sıvıları elektrolittir.HCI + NaOH - NaCI + H2OH2SO4 +2KOH - K2SO4 +2H2ONH3 + HCI - NH4 CITuzlar...

Tautomeri

Tautomeri, birbirine dönüşebilecek olan bileşiklerin dengede olmasını ifade eder. Bu bileşikler tautomer olarak tanımlanır. Tautomeri de rezonans işleminden farklı şekilde atomlar da yer değiştirmektedir. Tautomer olan bileşikler genellikle enol ve keto bileşikler olduğundan, bu olay keto enol tautomerisi olarak adlandırılır. Bu en fazla bil...

Analitik Kimya

Analitik kimya, belirli bir maddenin kimyasal birleşimlerinin veya kimyasal bileşenlerinden bir bölümünün incelendiği alana verilen isimdir. Bir maddenin niteliğinin incelendiği bilim dalına kimya adı verilir. Yani analitik kimya; kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından bir tanesidir. Analitik kimyanın kendi içerisinde türleri vardır. Ki...

Propranolol

Propranolol; kalbin iş yükünü azaltan ve daha düzenli çalışmasına yardımcı olan oral yol ile alınan bir ilaçtır. Hipertansiyon tedavisinde kalp ritmini kontrol altına almak ve göğüs ağrısını rahatlatmak amacı ile kullanılır. Çocuk yaştaki migrenin önlenmesine, titremeleri azaltmaya, tiroit ve böbreküstü bezinin düzenli çalışmalarında yardımc...

Vareniklin

Vareniklin, nikotin bağımlılığı tedavisi kullanılan bir ilaçtır. Nikotin reseptörlerini nikotinin kendisinin yaptığından daha zayıf bir şekilde uyarır. Bu sayede nikotin yamaları ve nikotin sakızı gibi diğer nikotin tedavilerinde farklılık gösterir. İlaç olarak Cytisine ile benzerlik gösterir. Kısmi agonist etkisi ile sigara içim isteğini, s...

Klor

Klor, Yıllar önce alman kimyacısı olan Scheele tarafından keşfedilmiştir. Sarı renkli, yeşilimsi normal hava sıcaklığında kokusu boğucu bir gazdır. Doğada en yaygın olan klor halojenlerdir. Günümüzde ancak en çok sodyum veya potasyum klor çözeltisinin elektrolizinden yararlanılır. Kullanım alanları olarak bilinen kâğıt, yün, pamuk gibi bitki...

Gıda Kimyası

Gıda Kimyası, Gıda mühendisliği bölümleri arasında yer alır. İnsanların yiyecek ve içeceklerinin gıda bileşimini, özellikleri ile ürünün her aşamada gerçekleşen kimyasal reaksiyonlarını, kalite ve nicelik bakımından üretim, oluşum, analiz, saklama ve üretim yöntemlerini araştıran, besinlerin saklanma koşulları ve ne şekilde saklanabilec...

Kimya Simya

Kimya Simya, Kimya bilimi tabiatta var olan her maddeyi inceleyen bir bilim dalıdır. Kimya maddelerin özelliklerini, bileşimini, yapısını ve etkileşimlerini araştırıp uygulayan, büyük oranda deneysel bir bilimdir ve kimya da bilimsel araştırmalardan elde edilen bilimsel bilgilerin önemi oldukça büyüktür. Elementler, elementlerin oluşturdukla...

Bazal Metabolizma

Bazal Metabolizma, kişinin bir gün içinde herhangi bir fiziksel aktivite yapmadan tam dinlenir vaziyette harcadığı enerji miktarıdır. Tam dinlenme yemek yendikten yaklaşık 12 saat sonra gerçekleşir. Bu evredeki enerji seviyesi vücut fonksiyonlarını sürdürebilecek kadardır. Vücudun bazal metabolizmanın çalışma hızı canlının kullandığı oksijen...

Permetrin

Permetrin, Tarım ilaçlarında, böcek kovucu ya da öldürücü özelliği olan bir böcek ilacı yani insektisittir. İlacın kullanım alanları doğada, canlılarda ve bitkilerde olmak üzerine üç başlık altında toplanabilir. İnsanlarda genelde çocuklarda görülen baş biti gibi durumlarda daha genel kullanılan ilaç uyuz parazitlerin tedavisinde de kullanı...

Sodyum Bikarbonat

Sodyum Bikarbonat, Hemen hepimizin evlerinde bulunan sodyum bikarbonat ne olduğunu merak edenler mutfağa göz atmalıdır. Kabartma tozu olarak kullanılır. Mutfakların vazgeçilmezi olan bildiğimiz karbonatın bilimsel adı Sodyum Bikarbonattır. Karbonatın kimyasal bileşimi soda ile aynıdır. Karbonat aslında sodyum tuzudur. Antiasit özelliği ...

Kimyanın Gelişimi

Kimyanın gelişimi, maddenin yapısını, özelliklerini tepkimelerini inceleyen ve uygulayan bilim dalına kimya denir. Kimya kelimesinin (Eski Mısır dilinde 'kara' ya da 'Kara Ülke ') sözcüklerinden türediği düşünülmektedir. Başka bir iddaya göre khemeia (Eski Yunanca khyma yani metal dökümü) sözcüğünden türemiştir.Kimya ...

Kimya Disiplinleri

Kimya Disiplinleri; Analitik kimya, arkeolojiden başlayarak adli kimya ve uzay bilimine kadar devam eden oldukça fazla dalda gereksinimlere karşılık veriyor. Analitik kimya tıp dalında, doktorların hastalığa teşhis koymasına, tedavinin doğru olan bir süreçte gerçekleşmesini belgeleyen laboratuvar testlerinin temelini meydana getirir. En...

Silis

Silis, silisyumun oksijenle bileşimi demektir. Kuvars, çakmak taşı buna örnek olabilir. Suda çözünemeyen bu madde beyaz veya renksiz olarak bilinir, ayrıca tatsızdır. Doğada %12 oranında bulunmaktadır ve bu orandan da anlaşılacağı gibi hayatımızda bolca karşımıza çıkar. Silisyum dioksit olarak bilinen silis, sadece hidrojen florürde ve sıcak...

Sitalopram

Sitalopram, Vücudumuzda meydana gelen, etkisi göz ile görülebilen hastalıklar için belli programlar dahilinde tedavi uygulanabilir. Nörolojik hastalıklardan olan Anksiyete, şizofreni, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde ise uygulanan tedaviler, kimi hastalarda olumlu sonuç verirken, kimi hastalarda vücutta bulunan bazı kimyasalları...

Tungsten

Tungsten, 1781 yılında Scheele adında bir bilim adamı tarafından bulunmuştur. Diğer adı da volfram olan bu metal, gümüş beyazı rengindedir. Periyodik çizelgede VIB grubunda bulunur, sembolü W, atom ağırlığı 183.84 ve atom numarası 74'tür. Çok arı durumda iken yumuşak, diğer durumlarda sert ve dövülgen olan tungsten, metallerin içinde ergime ...

Farmakoloji

Farmakoloji, yani ecza bilimi insanlarda ya da deney olarak kullanılan bazı hayvanlarda oluşabilecek olan ilaç etkilerini ve yapılarını inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Farmakoloji, bitkilerden ayrıştırılan birtakım maddeleri ya da yeni sentezlenmiş olan maddelerin biyolojik yapılarını ve etkilerini laboratuvar ortamlarında çalışılara...

Adrenalin

Adrenalin, böbrek üstü bezlerinin iç kısımlarında bulunan öz bölgede salgılanan hormondur. Adrenalinin kontrolü beyin tarafından sağlanmaktadır. Stres, travma ve şok gibi durumlarda beynin uyarılarıyla kanda yüksek miktarda salgılanmaktadır. Bu tür durumlarda yüksek tansiyon kalp ve solunum da artış yaşanır. İnsan vücudunda bu hormonu...

Kolloid

Kolloid; gerçek olan çözelti ile heterojen karışımlar arasında bulunan ara karışımların ismidir. Burada dağılmış olan fazın tanecik boyutu, yaklaşık olarak 1-1000 nm civarındadır. 1861 yılında İsviçreli bilim adamı Thomas Graham, farklı maddelerin parşömen zarından geçiş olaylarını incelemiş ve bunlardan bir kısmının hızlı, bir kısmının ise ...

Hemoglobin

Hemoglobin; kandaki kırmızı kan hücrelerini taşıyan alyuvarların içinde bulunan demirli bir madde olup, solunum da hemoglobin sayesinde olur. Hemoglobin molekülü 4 hem ve 1 globin içermektedir. Havadaki oksijeni hemoglobin sayesinde alır. Hemoglobin, insanlarda, omurgalılar ile omurgasız hayvanlarda oksijen ve karbondioksit gazlarını ta...

Fluoksetin

Fluoksetin, Etken maddeli ilaçlar, depresyon, panik atak, uykusuzluk, takıntı hastalığı, yeme bozukluğu, adet öncesi gerginlik sendromunu tedavi etmede kullanılır. Bu ham madenin ülkemizde şurup ve kapsül hali ilaç olarak satılmaktadır. Bu ilaç kişide uyku durumunu yükseltir, uyku iştah, enerji düzeyinde artış sağlar ve g...

Kalay

Kalay, kalayın simgesi Sn'dir. Periyodik cetvelde IV grubunda yer alır. Yumuşak, kolayca tel ve levha haline getirilebilen bir metaldir. Gümüş beyaz rengindedir. Havada kolayca okside olmaz. Korozyona karşı dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı metallerin kaplanmasında kullanılır. Kalay pahalı bir metaldir. İki çeşidi vardır, beyaz kalay ve g...

Çevre Kimyası

Çevre kimyası, çevreyi kirleten unsurların fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve süreçlerini araştıran bilim dalıdır. Çevre kimyası çevre kirliliğinin konusu olan   toprak, hava ve su kirliliği gibi konuları da ele alır. İnsanların bilinçsizce davranışları ve tüketimleri çevreye birçok zarar vermektedir. Sadece çevreye değil birçok canl...

Uranyum

Uranyum, radyoaktif kimyasal bir elementtir. Uranyumun simgesi ' U' dur. Periyodik cetvelde 3B grubunda yer almaktadır. Atom numarası 92 olup; element serisi arasında aktinitler grubuna girmektedir. Elektron diziliminin en sonu 7s ile bitmektedir. Fiziksel olarak katı yapıdadır. Uranyuma belirli derecede sıcaklık verildiği zaman erir. Uranyu...

Lesitin

Lesitin, fosfatidilk olin olarak da adlandırılırken; trigliseritler, glik opitler ve fosfolipidlerden meydana gelen bir karışımdır. Bu karışım yumurta sarısından ya da soya fasulyesinden elde edilir. Ticari olarak soya unu ve soya yağı üretim esnasında yan ürün olarak kullanılır. Genelde soya fasulyesinden elde edilirken; ayçiçeği gibi diğer...

Sodyum Karbonat

Sodyum Karbonat, sodyumun türevlerinden bir tanesidir. Formülü Na2CO3 olarak gösterilir. Günlük hayatta karşımıza çok sık çıkar. Deterjanların, temizleyicilerin, tül beyazlatıcı ve çamaşır suyunun içeriğinde de bulunan bir maddedir. Bu temizleyicilerin içerisinde sodyum karbonat fazla olur ise çamaşır ve tülleri yıpratır. Kireci çözme özelli...

Silikon

Silikon, Isıya suya karşı dayanıklı olduğu için yağ, plastik, merhem gibi maddelerin yapımında kullanılan içerisinde silisyumun geçtiği organik cisimlere benzer maddenin genel adıdır. Profesyoneller için olduğu kadar amatör kullanıcılar içinde mükemmel bir dolgu ve yapışma aracıdır. Silikonlar en çok sıvı, reçine ve elastomer olarak üretilir...

Kimya Bileşikler

Kimya Bileşikler; Bileşik, iki veya daha fazla çeşitli atomun, bir araya gelerek meydana getirdiği saf maddelere denilmektedir. Bileşiklerin en küçük yapı taşına ise molekül adı verilir. Bileşiklerin özellikleri;Bileşiklerin geneli moleküler yapıdadır. Ama tuz ve benzerleri gibi atomik yapıda olanları da bulunmaktadır.

Biyosfer

Biyosfer, bir diğer ismiyle canlı küre olarak bilinen Biyosfer, dünya üzerinde yer alan bütün canlıları kapsayan bölüme verilen isimdir. Dünyada canlıların yaşadığı 20 kilometre kalınlığında bulunan tabakaya Biyosfer adı verilir. Bu bilgiler ilk olarak Fransız bilgini Lamarck tarafından ileri sürülmüştür. Biyosfer Özel...

Dekonjestan

Dekonjestan, Burun içinde bulunan damarların genişleyerek tıkanıklık oluşturmasına konjesyon denir. Dekonjestanlarda damarlardaki bu genişlemeleri ortadan kaldırıp burun tıkanıklığını giderir. Burun tıkanıklıklarını gidermek için kullanılan çok geniş kapsamlı bir ilaç sınıfıdır. Bu ilaçlar genellikle, nazal yollardaki sümük dokularınd...

Allotrop

Allotrop, kimya alanında incelenen önemli bir konudur. İnsan hayatının kolaylaştırılmasında ve birçok problemin çözülmesinde önemli bir cevap olan bu konu, zamanla daha da açılarak çok ciddi durumlara açıklık getirmektedir. Genellikle kimyasal bağlarla ilgili olan alloptrop, aslında bazı maddelere verilen bir isimdir. Bu maddelerin kimyasal ...

Organik Kimya Adlandırma

Organik kimya adlandırma metodu kimyasal bileşiklere isim verebilmek için kullanılmaktadır. Yapısında sadece C ve H bulunduran bileşiklere hidrokarbon ismi verilir. Organik bileşikleri adlandırırken, içerdikleri karbon sayısını bahsetmek amaçlı birtakım ön ekler kullanılır.Karbon sayısını anlatan bu ön ekleri ş...

Elektrot

Elektrot, bir fizik terimi olmakla birlikte kökeni Fransızca'ya aittir. Elektrolitin içinde iki adet iletken çubuk bulunmaktadır. Bunların isimleri anot ve katottur ayrıca her biri elektrot demektir. Anot (+) kutbuna bağlı olan elektrot, katot ise (-) kutbuna bağlı elektrottur. Her ikisi de üreteçe bağlı çalışır. Anotta her zaman yüksel...

Üre Döngüsü

Üre Döngüsü, İnsan vücudunda amonyağın zehir sizleşerek üre formuna çevrilmesini sağlayan olaydır. Amonyum iyonlarının karbonik asit ile birleşerek karbomil fosfat oluşturması ile başlamaktadır. Üre döngüsü karaciğerde başlayarak ve toksik madde olan amonyağın daha düşük toksit madde olan üreye dönüştürülmesini sağlar. Dönüşen üre kana ileti...

Organik Ve İnorganik Bileşikler

Organik ve inorganik bileşikler, İlk olarak inorganik bileşikleri açıklayarak başlayalım. İnorganik bileşikler, canlıların kendi bedenlerinde sentezleyemeyip, dış ortamdan hazır bir biçimde aldıkları bileşiklerdir. Hem canlı bedeninde hem de cansız mekanlarda bulunabilirler. Küçük moleküllü yapıları mevcuttur. Sürekli ve gerektiği kadar bulu...

Molalite

Molalite, 1 kg çözücüde çözünmüş maddenin mol sayısı olarak tanımlanmaktadır. Ölçü birimi molaldir ve m sembolü ile gösterilir. Mol/Kilogram ile gösterilir.Molarite, bir litrede çözünebilen çözeltinin mol sayısıdır şeklinde ifade edilir. Sembolü "M" harfidir. Söz gelişi 0,2M HNO3 demek, çözeltinin 1 litresinde ...

Propofol

Propofol, Kısa etkili damar içi uygulanan bir ilaçtır. Anestezi için kullanılır. Hastada çok çabuk etki etmesi sebebiyle özellikle hekimler tarafından kullanılır. İlaç sakinleştirici özelliği ile hastalarda bağımlılık etkisi yaratır. Eczanelerde sağlık bakanlığı onayı ile kırmızı reçete ile satılır. İlacın kullanımı solunum baskılaması yaptı...

Stokiyometri

Stokiyometri, Yunanca kelimelerden oluşan Stoicheion (Element) ve metron (Ölçüm), element ölçüsü anlamına gelmektedir. Kimyasal tepkimeye giren ve çıkan maddelerin kütlesel hesaplamalarını inceleyen kimya dalıdır. Kısacası Kimya biliminin matematik kısmı denilebilir. Stokiyometrinin ilk çalışma mekanizmasını Jeremias Benjaim Richter (1762-18...

Redoks

Redoks kelimesi, okunuş olarak oksidoredüksiyon, İngilizce terim olarak ise reduction indirgeme ile oxidation yükseltme kelimelerinin kısaltılmasından meydana gelmiş bir kelimedir. Elektron alışverişine dayalı kimyasal tepkimeleri belirtmek için kullanılır. Redüksiyon, yükseltgen bir maddenin indirgen bir madde üzerine yaptığı kimyasal etkil...

Trikloretilen

Trikloretilen, Trikloroetilen, organik olan ve halojen bileşiklerinden, renksiz, hafif zehirli ve uçucu olan sıvı durumdaki bir maddedir. Normal olan şartlar altında yanıcı bir şekilde olmadığı için kuru temizleme yapılmasında, metal olan eşyaların yağlarını temizlemede, pamuk ve yünden yağ ile mumların özütlenmesinde çözücü şeklinde ya...

Ribavirin

Ribavirin, günümüzde de tıbbi olarak ciddi bir şekilde kullanılan ilaçlardan biridir. Son derece yaygın bir şekilde kullanılan bu ilaç, direk olarak insanlarda hepatit c tedavisinde kullanılır. Ribavirin çok ağır ve çok etkili bir ilaçtır. Bu nedenle birçok doktor hastalarda öncelikle diğer ilaç tedavilerini uygular. Eğer diğer ilaçlardan he...

Mirtazapin

Mirtazapin, bu madde uyku bozukluğu tedavisinde etkin madde olarak kullanılır. Mirtazapin tabletlerde piyasada yer alır. Solüsyon formu mevcuttur. Etken maddeli başka bir üründe mirtaron maddesidir. Mirtazapin genellikle uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır. Endeksiyonları depresyondur. Mirtazapin noradrenejik ve spesifik antidepresan ol...

Alüminyum

Alüminyum, önemli metallerden bir tanesidir. Alüminyum hafif ve sert olmayan bir metal özelliğindedir. Mat ve gümüş renktedir. Renginin böyle olmasının sebebi ise hava ile temas etmesinden kaynaklanmaktadır. Hava ile temas edince üstünde oksit tabakası meydana gelir. Bu oksit tabakasının koruyuculuk özelliği vardır. Boksit cevheri biçim...

Süblimleşme

Süblimleşme: bir maddenin katı halde iken ısıtıldıktan sonra, sıvı hale dönüşmeden, doğrudan gaz hale geçmesine süblimleşme denir. Eski dilde, simya işlemlerinde, süblimleşme; uçucu cisimlerin damıtılması (Bunlar daha sonra yoğunlaşırdı) manasına gelirdi. Kuru buz (Katı karbondioksit), iyot, naftalin, kamfor, arsenik, süblimleşen...

Kimya Çözünürlük

Kimya Çözünürlük; Çözünürlük, belli bir miktarda bulunan çözünenin, belirli şartlar altında, spesifik bir çözücü içinde çözünmesine denilmektedir. Genellikle akışkan olan çözücü, solventolarak isimlendirilir ve beraber çözeltiyi oluşturur. Çözümlendirme işlemine ise, solvasyon adı verilir.Belirli bir denge haline ge...

İnorganik Kimya Nedir

İnorganik Kimya Nedir, maddenin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalına kimya denir. Kimya bilimi temelde organik ve inorganik kimya olarak ikiye ayrılır. İnorganik kimya: canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyip, dışarıdan hazır olarak aldıkları bileşikler olan inorganik bileşiklerin öze...

İridyum

İridyum, İsmini tuzlarının rengarenk oluşundan ötürü Yunan gökkuşağı tanrıçası İris'ten alır. Yapılan kazı çalışmalarında 65 milyon yıllık tabakaların içinde bulunan bir maddedir. İridyumu ilk olarak 1804'te İngiliz kimyacı Smithson Tennant, platin cevherlerinin asitle çözünmeyen artıklarında keşfetmiş. İridyum tabiatta platinoiridyum i...

Antidepresan

Antidepresan, Depresif hastaların tedavisinde kullanılmak için üretilmiş ilaçlardır. Beyindeki kimyasal bozuklukları düzeltmek ve hastayı daha iyi duruma getirmek için kullanılan tedavi yöntemidir. Bütün antidepresan ilaçların yan etkisi vardır ve hepsi de yan etki olarak birbirine çok yakındır. Antidepresanın k...

Antimon

Antimon, periyodik cetvelde 5A grubunda yer alan yarı metaldir. İlk defa 1604 yılında Thölde tarafından tanımlanmış olan antimon iki doğal izotop karışımında oluşmuştur. Rengi parlak gümüş olup, kırılgan sert bir yapıya sahiptir. Nemli havada parlaklığını yitirse de kuru havadan etkilenmez. Isıyı ve elektriği tam olarak iletmez. Moks sertliğ...

Kaliforniyum

Kaliforniyum, Sembolü Cl olan bu elementin atom numarası 98 dir. Radyoaktif kimyasal bir elementtir. Bu element uranyum ötesi bir elementtir. Yüksek atom ağırlığına sahip elementler içinde, çıplak gözle görülebilecek miktarı üretilebilen ikinci elementtir.Kaliforniyum, normal basınç altında iki farklı kristal yapıd...

Gaz Zehirlenmesi

Gaz zehirlenmesi, bazen ölümle sonuçlanabilmekle beraber aynı zamanda büyük bir şekilde hastalıklara da yol açmaktadır. Karbon ve oksijen atomu ile bir araya gelen karbonmonoksit zehirleyen bir gaz haline geliyor. Doğal gaz, tüp gazı, benzin, gaz yağı, kömür ve odun gibi yakıtların yanması ya da tam olarak yanmaması sonucu oluşur. Duman ile ...

Amikasin

Amikasin, Bakteriyel enfeksiyonlara göre farklı türlerinin tedavisinde kullanılır. Tıpta yalnızca yan etkileri az olan antibiyotikler kullanılır. Bu amaçla amikasin, aminoglikozid grubuna dahil olan bir antibiyotiktir. 1944 yılında keşfinden itibaren aminoglikozid grubu antibiyotiklere yenilerinin eklenmesi, günümüze kadar devam etmişti...

Kütle Numarası

Kütle Numarası, Atom çekirdeğindeki proton ve nötron sayının toplamı ile atomun kütle numarasına denir. Kütle numarası ise; A harfi ile gösterilir. 19. Yüzyılın başında J. Dalton şu teorilerin fikrini ortaya atmıştır. Bir element, aynı büyüklükte olup, aynı ağırlıkta olan atom ismi verilen içi dolu minik taneciklerden oluşur. Aynı eleme...

Antihistaminikler

Antihistaminikler, Vücutta meydana gelen alerjik reaksiyonlar için bilim adamlarının bizlere armağan etmiş olduğu ve en çok kullanılan ilaç gurubu içerisinde antihistaminik bir ağrı gidericidir. Bu bağlamda vücuttaki dokularda meydana gelen histamin maddesinin yol açtığı alerjik reaksiyonları ve belirtilerin bir bölümünü ortadan kaldıra...

Elektroliz

Elektroliz, kendiliğinden oluşmayan bir kimyasal olayın elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleşmesidir. Eletroliz anlatılırken birçok terimden yardım alınır. Elektrolit içinde serbest iyonların bulunduğu ortamlardır. Elektrot elektrolitin içine batırılan iletken metallerdir. Grafit çubuğu örnek olarak verilebilir. Elektroliz kabındaki ür...

Galyum

Galyum, Doğada metal halinde bulunmayan galyum elementi, tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde özellikle de 1875 yılından itibaren oldukça büyük önem kazanmaya başlamış. Bunun nedeni ise, elementin sahip olduğu kimyasal özelliklerdir. Tabiatta bazen dağılmış bileşiklerin yanında parçaları bulunur. Yani çinko ve alüminyum mineralleri ...

Palladyum

Palladyum, Palladyum elementi periyodik cetvelin VIII grubunda bulunan kimyasal bir elementtir. Rengi çelik olan bu element gevrek ve oldukça kolay işlenebilmektedir. Rodyum ile bulunan bu element İngiliz kimyacısı olan William Hyde Wollaston tarafından 1803 yılında keşfedilmiştir. Palladyum elementinin platin grubu rodyum ve rütenyum ile en...

Esterleşme

Esterleşme, karboksilli asitler ve alkollerin etkileşmesiyle meydana gelen bileşikleri esterleşme denir. Oluşan tepkime sırasında bir mol su açığa çıkar. Elde edilen oluşumundaki değişme esterleşme denirken; tepkimeye giren alkol ya da karboksilli asit miktarının artmasının da ester biriminin arttığı gözlenir. Esterleşme tepkisi anorganik as...

Anabolik Steroid

Anabolik Steroid, Bedende testosteron ya da daha etkin olan dihidrotestosteron (Temel erkeklik hormonları) etkilerini göstermeye çalışan ilaç gruplarıdır. Bu ilaç türleri hücre yapılarında protein sentezini arttırarak doku gelişimini uyarmaktadırlar. Temel etkileri kaslar üzerinde net bir biçimde gözlenmektedir. Bu ilaçlar seste kalınla...

Su Kirliliği

Su kirliliği, Su kirliliği, suyun kirli olması demektir. Denizlerin, yer altından çıkan suların, göllerin kirli olması su kirliliğidir. Su kirliliği nerede olursa olsun, bulunduğu yerin çevresine ve içinde yaşayan canlılara zarar verir. Bu canlıların ölmesine neden olur. Su kirliliğine büyük fabrikaların atıklarını dökmesi ile meydana gelir ...

Fermantasyon

Fermantasyon, üzerinde bulunduğumuz ekosistem içerisinde bulunan mikroskobik canlıların üstlendiği görevler olarak nitelendirilmektedir. Fermantasyon yaşam döngüsünün oluşabilmesi için en önemli etkenlerden biridir. Genel olarak bakıldığında fermantasyon olayı, karmaşık yapıdaki kimyasalların, mikroskobik canlılar tarafından basit yapıdaki k...

Termokimya

Termokimya, kimyasal tepkimeyi geliştirmek, iyileştirmek ve incelemek için olaya katılan genellikle kırılmış molekülleri ayrıntılı şekilde incelemek için termokimya kullanılır. Üretilen veya tüketilen ısının ölçümünde genellikle yeterli bulunur. Termokimya konusuna giren bu ölçüm pek çok tepkime etkinleştirmiş hatta birçok tepkimenin ana kay...

Biyocoğrafya

Biyocoğrafya, biyolojinin coğrafi durumunu araştıran dünya üzerinde bulunan hayvan ve bitkilerin dünya üzerinde değişimlerini ve dağılış sebeplerini inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda canlı türlerinin yeryüzü üzerinde konumlarını haritalandırarak bu canlıların yaşam alanlarını nasıl edindiklerini de inceleyen ve bu soruya cevap arayan bil...

Bizmut

Bizmut; periyodik tablonun 5A grubunda bulunan bizmut elementi, grubunun son elementidir. Bizmut elementi yarı metal şeklinde olup, 1450 yılına kadar kurşun ile kalay karıştırılmış ve bunlardan bizmut elementi ayırt edilememiştir. Hillot tarafından 1737 yılında elementel şekilde keşfedilen bizmut elementi, 1753 yılında ise Genç Claude G...

Arsenik

Arsenik, Çok tesirli olan zehirli bir cisim olarak tanımlanabilir. Arsenik, yıllardır bilinen son derece etkili, zehirli bir elementtir. Tek başına havaya karışması halinde bile zehir saçabilmektedir. Fakat günümüzde gıdalara da bulaştığı için insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir.Simgesi As'dir. ...

Barbitürat

Barbitürat, asit türevleri olarak yaklaşık 60 yıl önce keşfedilmiştir. Tıp alanında geniş bir uygulama alanı bulan barbitüratlar ağız yoluyla alındıkları zaman bağırsak duvarlarından hızlı emilerek etki gösterirken; kalp ve damar içerisinde şırıngayla enjekte edildiklerinde ise daha etkili olarak büyük hızla emilim gösterirler....

Hidroliz

Hidroliz, fransızca kökenli bir kelime olup, hydrolysis kelimesinden türetilmiştir. Bir bileşenin su aracılığı ile bölündüğü kimyasal bozunma reaksiyonuna hidroliz adı verilir. Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile meydana gelen bir işlemdir. Bazı kaynaklarda hidroliz moleküllere su ilav...

Karbon

Karbon, doğa üzerinde en yaygın bulunan ametal elementler arasında yer almaktadır. Evrende çokluk bakımından altıncı sırada yer alır. Periyodik cetvel üzerinde atom numarası 6 olan bu element aynı zamanda atom ağırlığı 12.0107 g/mol dur. Bu elementin sembolü C olup aynı zamanda görünüşü katı bir haldedir. Kristal yapısı ise kübiktir. Ço...

Azot Oksit

Azot Oksit, veya azot monoksit insanların ve memeli hayvanların vücudunda önemli derecede bir sinyal melokülüdür ve kimyasal enstitüde de oldukça önemli bir ara üründür. Kimyasal formülü NO olan bu gaz elektrik santralleri ve araba motorları tarafından üretilir ve hava kirliliğine sebep olur.Azot oksit oluşumu

Kimya Kanunları

Kimya kanunları, kimyanın genel anlamda dört temel kanunu vardır. Bunlar kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, birleşen hacim oranları kanunu, katlı oranlar kanunu ve avagadro hipotezidir. Bu kanunları ve içeriklerini inceleyelim.Kütlenin korunumu kanunu, bu kanuna göre bir tepkime oluşursa ve tepkimeye g...

Rodyum

Rodyum, platin gurubu metalleri arasında yer alan çok hafif metal olan rodyum 2,3,4,5,6 değerlik alabilen bir elementtir. Rodyum simgesi Rh atom sayısı 45, atom ağırlığı 102,9 rodyum yoğunluğu 12,47, erime noktası 1.970 santigrat olan 1803 tarihinde Wollaston tarafından bulunan gri renkli parlak bir maden olarak bilinir. Rodyum bileşiklerind...

Ekstraksiyon

Ekstraksiyon, Bir çözelti veya birden fazla maddenin karışmasından oluşan süspansiyonun içinde yer alan organik özellikteki maddeyi çözebilen ama kendisi süspansiyondaki çözücü ile karışma özelliği göstermeyen başka bir organik çözücü kullanarak ayırma işlemidir. Kimyasal olarak ayrıştırma amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Sıvı-sı...

Gümüş

Gümüş, çok eski tarihlerden günümüze kadar uzanan tarihte önemini yitirmeyen ender elementlerden biridir. Altın ve bakır bulunduktan sonra keşfedilmiştir. O tarihlerde altın miktarının az olması sebebiyle kısa süre içerisinde oldukça geniş bir alana yayılma fırsatı yakalayan gümüş, bazı kesimlerde para birimi olarak da kullanılmıştır. Gümüş ...

Maddenin Halleri

Maddenin halleri, fiziksel bir terim olarak bilinir. Bu haller maddenin aldığı farklı evrelerdir. Dünya dışında evrendeki maddenin %99'u plazma yani iyonlaşmış gaz halindedir. Maddeler farklı hale gelebilir. Bunun için ortam şartlarının doğru olması yeterlidir. Günlük yaşamda maddelerin dört farklı halde oldukları gözle görülebilir. Katı, sı...

Organik Kimya

Organik Kimya, Temelde karbon ve hidrojenleri içeren bileşenlerin incelendiği bir bilim dalıdır. Saç, deri ve kas sistemini meydana getiren bileşenler, günlük hayatımızda yediğimiz ve içtiğimiz gıdalar, hasta olduğumuzda kullandığımız tüm ilaçlar birer organik maddelerdir.Organik kimya ilk olarak 18. Yüzyılın başlar...

Neostigmin

Neostigmin, Etken maddesi neostigmin metil sülfat olan ve piyasada 1 ml'lik 50 ampül ve 1 ml'lik 6 ampul şeklinde bulunan neostigmin ampul, sinir sistemi ilaçları grubunda yer alır.EndikasyonlarıKolinerjik özellikte olan neostigmin myasthenia gravis, periferik damar tıkanıklığı ve bozukluğ...

Atomun Yapısı

Atomun Yapısı, Atom evrende bulunan gözle görülmeyecek kadar küçük parçalanamaz zerreye denir. Atom dediğimiz en küçük yapı birtakım kimyasal ve fiziksel özellikleri yapısında barındırır. Atom yapısı asırlar öncesinde bilimin konusu olmuş ve birçok bilim adamı tarafından araştırılarak yapısı incelenmiştir. Yapılan bu araştırmalar sonucunda b...

Genel Kimya

Genel Kimya; Kimya, element ya da bileşik halde olan maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini, uğramış oldukları dönüşümleri, bu dönüşümler oluştuğu sırada, ortaya çıkardıkları ya da soğurdukları enerjiyi inceleyen, Bilim dalına verilen isimdir.Doğal ya da yapay halde bulunan, her madde element ism...

Germanyum

Germanyum, sert ve kırılgan, gümüş gri bir renge sahip olan metelik görünümlü bir elementtir. Kimya biliminde yer alan Germanyum, doğada çok az bulunmaktadır. Simgesi Ge olan elementin atom numarası 32 dir. Temel olup olmadığı tartışılan bu elementin sadece organik formları faydalıdır. İnorganik formları toksit miktarı fazla olduğunda...

Kitosan

Kitosan, yengeç, istakoz, karides gibi eklem bacaklıların kabuklarında bulunan deasetilasyonu ile elde edilen bir polimerdir. Ayrıca bazı mantar ve bakterilerin hücre duvarlarında, böceklerin iskeletinde ve doğada selülozdan sonra en yaygın polimer olan kitinin deasetilasyonu ile meydana getirilen polimirlere kitosan ismi verilir. Bu yolla e...

Osmiyum

Osmiyum, Bir geçiş metali olan osmiyumun, Os simgesi ile gösterilir, atom numarası 76, kaynama noktası 5027, 0 ℃ erime noktası, 3045, 0 ℃ ve atom ağırlığı 190,23 alb dir.Osmiyum aynı zamanda en ağır yoğunluğu olan bir metaldir ve gümüş renkte bulunur. Platin ile çıkan osmiyum, birtakım aletlerin millerinde flam...

Azot

Azot, yaşamımızda çok önemli bir yeri olan elementlerdendir. Periyodik çizelgede N simgesiyle gösterilir ve atom numarası 7'dir. Dünya atmosferinin %78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularda bulunur. Saf azot, oda sıcaklığında renksiz ve reaktif olmayan bir gazdır. Ayrıca azot, amino asit, amonyak, siyanür ve nitrik asit gibi çok önemli bileşi...

Misel

Misel, Kökeni Fransızca olan, Fiziksel kimya dahil biyoloji, su ürünleri, veterinerlik, zooloji alanında da kullanılmaktadır. Misel tanımı, dağıtıcı bir ortamda dağılmış ultra mikroskobik olan koloidal parçacıkların, iyonların, atomların veya moleküllerin gevşek bağlı bir biçimde kümelenmesi sonucu oluşumudur. Miseller yüzey kimyasının anlaş...

Molibden

Molibden, Simgesi Mo, periyodik cetvelde atom numarası 42 olan bir elementtir. Saf halde gümüşümsü metal renkte bulunmaktadır. Latince kurşuna benzer anlamında olan bu element ilk kez, İsveçli kimyacı Carl Wilhelm Scheele 1778'de yılında kullanmaya başlamıştır. Bitki ve insanların beslenmesinde de yer alan molibden, önemli bir enzim türüdür....

Lityum

Lityum, 1817 tarihinde bilim adamı Johan August Arfwedson tarafından bulunmuştur. Doğada bütün elementlerin en hafifi yumuşak gümüş parlaklığında olan katı bir elementtir. Doğada lityum fosfatlar ve silikatlar olarak bulunmaktadır. Lityum simgesi (Li) olarak gösterilir. Lityum atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,941, lityum yoğunluğu 0,55, erime ...

Elektron Dizilimi

Elektron Dizilimi, denildiği zaman ilk akla gelen element atomları olur. Çünkü sadece element atomların elektron dizilimi olur. Element atomları elektron etrafında belirli enerji düzeylerinde hareket ederler. Bu enerji düzeylerine yörünge denilir. Atom çekirdeğin etrafında bulunan yörüngeler elektron sayısını gösterir.1. Yörüng...

Gossypol

Gossypol, Pamuk bitkisinin, tohumunda, yaprağında, dalında ve köklerinde bulunan polifenik bir pigmenttir. Çiğit boyası, pamuk tohumunda bulunan zehirli bir boyadır. Toksit bir bileşik olup kalp, solunum, üreme sistemiyle karaciğerde lezyonlara yol açar. Gossypol serbest toksit olduğu halde, bağlı formda olanı değildir. Pamuk tohumunu...

Böcek İlacı

Böcek İlacı, Besin maddelerinin üretimi, tüketimi ve depolanmaları sırasında, besinleri bozan ve besinleri yok eden, zarar veren haşereleri (Böcek), mikroorganizmaları ve diğer zararlıları (Pestleri) yok etmek için kullanılan fiziksel kimyasal veya biyolojik savaş maddelerine pestisitler denir. Böcek ilaçları olan intsektisitler bu sınıf içi...

Striknin

Striknin, Hindistan Güney Asya ve Kuzey Avustralya'da yetişen kargabüken ağacının tohumlarından elde edilen zehirli bir maddedir. Rat zehri olarak da bilinir. Suda çözünemeyen kristaliz bir tozdur. En çok dünyada striknin tuzu şeklinde bulunur ve kullanılır. Bu zehir canlıların vücuduna girdikten yarım dakika sonra etkisini gösterir. ...

Aerosol

Aerosol, katı ve sıvının gaz içerisinde dağılmasına denir. İnsan yapımı olarak da vardır. Doğanın kendi düzeni içerisinde de vardır. Günümüzde en çok köpük ve jel olarak hazırlanmaktadır. Aerosoller, itici bir gaz, çözücü ve aerosol kabından oluşur. Bir başka deyişle sprey kabı da denir. Eskiden böcek ilaçları için kullanılan b...

Rubidyum

Rubidyum, Pancar ile tütün gibi bitkilerde bulunan rubidyum aynı zamanda potasyuma benzemektedir. Bugüne kadar endüstri alanında rubidyum kullanılmamıştır. Bunsen ile Krichhoff tarafından 1860 yılında spektral analiz ile lepidolit minareli içerisinde bulunmuştur. Tabiatta mineral açısından oldukça bol bulunan elementlerden olan rubidyum yer ...

Kalsiyum Hidroksit

Kalsiyum Hidroksit, sönmemiş haldeki kirecin su ile söndürülmesiyle elde edilir. Bu işleme söndürme adı verilir ve kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç olarak da adlandırılır. Kalsiyum hidroksit, toz şekilde bulunan, akışkan bir yapıda olan birçok alanda kullanılan çok verimli, pratik bir ürün olarak bilinir. Kalsiyum Hidr...

Selenyum

Selenyum, Yarı iletken bir elementtir. Az bulunan bir metaldir. Simgesi Se, atom numarası 34 kütle numarası 78.96'dır. 1817'de İsveç'li kimyacı olan Berzelius tarafından sülfürük asidin hazırlanmasında kullanılan kurşun odalardaki çamurun içinde keşfetmiştir. A metal element serisinde yer alan selenyum, katı bir hale sahiptir. Ayrıca gr...

Krom

Krom, rengi parlak mavimsi beyaz oldukça kolay kırılabilen sert bir madendir. Krom havaya karşı çok dayanıklı bir maden türüdür. Nemli hava koşulunda bulunan krom çabuk bozulmaz yani paslanma görülmez. Krom madeninde paslanma olmadığı için paslanma ihtimali yüksek olan ve paslanma görülen madenlerden neredeyse kısmı ince krom tabakası ile ka...

Popülasyon

Popülasyon, Her türlü canlının yoğunluk ve dağılımına popülasyon denir. Başka bir tanım ile de belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk olarak bilinir. Popülasyon boyunca canlı büyür, gelişir ve ölür. Hayatı bu şekilde devam ettirir ve yaşamı boyunca bu döngü devam eder. Popülasyonu etkileyen birkaç faktör vard...

Resveratrol

Resveratrol, geleneksel Japon tıbbında uzun sürelerce kullanılmış polyganum cuspidatum köklerinden izole edilmiştir. Resveratrol'ün şarapta bulunan biyolojik aktif bir bileşen olduğu tespit edilmiştir.Resveratrol, en çok siyah üzüm kabuğunda bulunur. Siyah üzüm aşırı sıcak ve soğuğa, mantar enfeksiyonlarına,...

Biyomekanik

Biyomekanik, kelime anlamı pek fazla bilinmeyen bir alandır. Fakat tanımlamak gerekirse eğer; insan dokularının özelliklerini inceleyen ve kinetik olmayan (Yani mekanik) streslere dokuların nasıl bir tepki vereceğini inceleyen ve bunun üzerinde araştırmalar yapılan alan olarak nitelendirilebilir. Herhangi bir meslekte çalışan bireylerin ihti...

Kimya Cetveli

Kimya cetveli maddeleri içerdikleri atom sayılarına göre sınıflandırır. Maddenin basit ünitesi atomlardır. Tek bir cins atomdan oluşmuştur, kimyevi tekniklerle ayrıştırılamayan ya da çeşitli maddelere dönüştürülemeyen saf maddeler ise "element" olarak adlandırılmaktadır. Dünyada var olan elementleri tespit edecek bir pozisyonda yerleşti...

Kimya Endüstrisi

Kimya Endüstrisi, ham maddelerin, çeşitli ürünler elde etmek üzere kimyasal özelliklerini, bileşimlerini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran ve bu süreçleri kullanarak yeni ürünler oluşturan endüstri dalıdır. Kozmetik, kağıt, petrol, çimento, gıda, tekstil, boya, gübre, enerji, plastik ve tıbbi ilaç gibi nihai ürün üretmenin yanında ...

Difüzyon

Difüzyon, atomların ve iyonların her yere eşit dağılacak şekilde yayılmalarıdır. Aynı zamanda bireysel moleküllerin hareketleri anlamına da gelmektedir. Sıvı maddelerdeki moleküller birbirlerinin üzerinde serbestçe kayarak yuvarlanabilirler. Moleküller arası mesafe çok az olduğu için boşluklardan istifade ederek yayılma ihtimalleri zayıftır....

Östrojen

Östrojen, kadınlarda cinsiyet üzerine önemli etkileri olan, adet döngüsünü düzenleyen önemli bir hormondur. Doğurganlık çağındaki kadınlardaki östrojen seviyesi daha yüksektir. Yumurtalıkların salgıladığı östrojen, üremeden, menopoz ve adet döngülerini düzenler. Erkeklerde de bu hormon salgılanmaktadır. Ergenlikte kızların boyunun uzaması, g...

Biyokimya

Biyokimya, canlıların hayatı boyunca içlerinde oluşan tüm kimyasal olayları inceleyen ve canlı organizmaların kimyasal yapılarını ele alan bilim dalı olarak bilinmektedir. Canlı sisteminin yapısal birimi hücre olduğu için biyokimyanın fonksiyonel tanımı da canlı hücrelerin kimyasal yapı taşlarını ve bu yapı taşlarının katıldığı reaksiyonları...

Metilfenidat

Metilfenidat, merkezi sinir sistemini uyarıcı bir ilaçtır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda, beyin kimyasallarını etkileyip, dürtü denetimini kolaylaştırır. Aşırı hareketliliği azaltır ve dikkat dağınıklığını engel olur, odaklanmada olumlu etkiler yaratır. İleri derecede uyku nöbetlerinin tedavisinde kullanılır. Türkiye'de...

Elektroliz Hücresi

Elektroliz Hücresi, Elektrik enerjisi kullanarak kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildiği hücrelerdir. Bu hücrelerin reaksiyonları istemsizdir ve kendiliğinden oluşmaz. Mesela, Suyu H2 ve O2 gazlarına ayrıştırmak elektroliz ile olur. 18. Yüzyılın sonlarında Luigi Galvani ve Alessandro her iki bilim adamı, bu tür hücre için, kimyasal r...

Antipsikotik

Antipsikotik, ilaçlar başta şizofreni olmak üzere psikoz hastalıkların tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda manik depresif hastalar içinde kullanılır. Bu ilaçlar genelde bilinci etkilemeden sakinleştirici özelliğe sahiptir. Şizofreni hastalarında sakinleştirici etkisi ikinci derecede önem taşır. Kısa süreli olarak hatta yatan hastanın psikol...

Antiemetik

Antiemetik, sinir merkezi üzerindeki etkilerinden dolayı kullanılan bir ilaçtır. Bulantı azaltıcı anlamına gelen Latince kökenli bir kelimedir. Bazı Antiemetikler ayrıca baş dönmesine de iyi gelir. Bu tür ilaçların çoğunun uyutucu etkisi vardır. Ağızdan alınan bu ilaçlar akut zehirlenmelerin tedavisinde, bulantı ve...

Serotonin

Serotonin, Serotonin beyinde salgılanan ve vücudun çeşitli noktalarında üretilen bir nörotransmitterdir. Serotonin aslında beyinde salgılanan mutluluk hormonudur ve beyinde haberleşmeyi sağlıyor. Serotonin sadece beyinde işlevini görmüyor büyün organizmada işlev görmektedir. Serotonin seviyesi normal bir kişi ruh hali iyi olur enerjik dinç v...

Platin

Platin: Kimyada, periyodik cetvelin 8. Grubunda yer alan kimyasal elemente verilen isimdir. Değerli bir metaller arasında yer almaktadır. Altın ve elmas ile eski kayaçların kalıntılarında bulunmaktadır. 1735 yılında Güney Amerika'da Ulloa ve 1744 yılında Wood tarafından bulunmuştur. Periyodik cetvelde sembolü Pt dir. 1,2,3 ya da 4 değerlilik...

Brom

Brom, 1826 yılında Fransız kimyacı ve eczacı Balard tarafından bulunan ve halojen ailesi grubuna dahil olan bir ametaldir. Periyodik çizelgede VII A grubunda bulunan bir kimyasal elementtir. Rengi kahverengi ve kırmızı arası akıcı bir sıvıdır. Ergime noktası -7 derece, kaynama noktası 59 derecedir. Deniz suyunda %0.0065 oranında, kayalarda i...

Baryum

Baryum, toprak alkali metallerdendir. Periyodik çizelgede 2 A grubunda yer alan baryum kimyasal bir elementtir. Yumuşak gümüş renginde metaldir. Yedi adet kararlı izotopun karışımından oluşur. Bu karışımlar dışında 13adet yapay radyoaktif izotopu bulunmaktadır. Baryum sembolü Ba olarak bilinir. Doğada baryum sülfatı (BaSO4) baryum karbonatın...

Substrat

Substrat; Enzim, protein yapısında bulunan, doğal bir şekilde sadece canlılar tarafından sentezlenebilmesi yapılabilen biyolojik katalizörlerdir. Hücre içinde oluşan milyonlarca tepkimenin hızını ve özgür olmasını düzenlemektedir. Çok kez hücrenin dış kısmın da oluşan etkinliklerden korurlar. Aynı olan enzim değişik olan hücre ya da dok...

Hess Yasası

Hess Yasası, reaksiyonun birden fazla basamakta gerçekleşmesi sonucu reaksiyon enerji fazlası değişimi ve bu enerji fazlasının her basamaktaki değişimin toplamına eşittir. Bu olay Hess kanunu olarak bilinir. Bahsettiğimiz reaksiyondaki enerji değişimi etil alkol ile etkileşimile oluşur. Hess yasası, tepkime de ener...

Skandiyum

Skandiyum, Simgesi SC, atom numarası 21'dir. Kütle numarası 44.9559 olan, periyodik cetvelin dördüncü grubudur. Geçiş elementinin de 3b'si olan metal özellikli bir elementtir. Doğada Sc2O3 olarak skandiyum oksit halinde bulunur ve ender olarak rastlanır. 1879 yılında İsveçli bilim adamı olan Lars Fredrik Nilson tarafından bulunmuştur. N...

Hal Değişimi

Hal Değişimi, Katı sıvı ve gaz halinde bulunan maddelerin bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir. Saf maddelerin hal değişimi esnasında sıcaklık oranları değişime uğramaz. Maddeler ısı alarak ya da ısı vererek hal değişimi yapabilirler. Maddenin halleri ve hal değişimiEr...

Metal Enjeksiyon

Metal enjeksiyon, sıcaklık uygulama ve sıvı hale getirilmiş olan metalin önce özel enjeksiyon makineleri ile basınç uygulanarak özel kalıplarının içine enjekte yapılması işlemine metal enjeksiyon adı verilir. Eritilmiş metalin makine aktarımı vuruş şeklinde olup; ani olarak uygulanır. Bu makine mekanizmaya çekiç mekanizması adı verilir. Eri...

Derin Ekoloji

Derin ekoloji, dünyayı birbirine bağlı olaylardan meydana gelmiş bir ağ olarak görür. Ekoloji çevre bilimidir. Yeryüzüne ait tüm ilişkilerin incelenmesini amaç edinmiştir. Ekolojik felsefe okulu 1970'lerin başında ARNE Naess tarafından kurulmuştur.Naess derin ekoloji ve sığ ekoloji tanımlarını kullanmıştır. Sığ...

Rezonans

Rezonans, mühendislikte teknik olarak, genliğin sonsuza gitmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Periyodik bir etkinin altında olan sistemde salınım olduğunu bilinmektedir. Salınımlar sırasında sistemin normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarına genlik denilir. Bu salınımlar eğer sistemin doğal frekansına eşit ise sistemin genliği sonsu...

Dopamin

Dopamin, beyin tarafından salgılanan hormonlardan biridir. Sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan dopamin, bir tür mutluluk hormonudur. Mutluluk vermesinin haricinde insan ve hayvan vücudunda birtakım fonksiyonlara sahiptir. Dopamin, beynin birkaç yerinde salgılanır. Duygu, hareket, haz ve acı hissini etkiler. Dopamin hormonu az ya...

Vanadyum

Vanadyum, bu madde V sembolü ile gösterilen metalik bir elementtir. Arz kabuğunun içerisinde az miktarda doğada dağılmış olarak bulunur. Genellikle bu madde demir minerallerinin yanında bulunduğu gibi vanadyum sülfür bileşiminde klor ve patronit içeren kurşun vanadat bileşiminde vanadinit isimli minerallerde bulunur. Doğada çok dağılmış olma...

Fosfor

Fosfor, tüm canlıların ortak paydası olan hücrenin yapısına katılan önemli bir mineraldir. Hücre yapısında bulunmazsa ya da eksik bulunsa dahi bazı sorunlara yol açmaktadır. Bu yüzden fosfor hayatımızın olmazsa olmazı olarak da bilinir. Fosfor elementi tarihte ilk kez insan idrarı sedimentinde izole edilmiştir. Bununla birlikte kemik külü de...

Atom

Atom, maddenin en küçük ve temel yapı taşına verilen isimdir. İçerisinde organize tanecikler barındıran ve bu tanecikleri kendi içinde böle bilen yine de maddenin temel yapı taşı olma özelliğini kaybetmeyen birimdir. Boşlukta yer kaplayan ve belli bir ağırlığa sahip olan cisimlere madde denir.Maddeleri oluşturan 105 farklı çeşi...

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, endokrinoloji iç salgı hastalıklarının alt bölümünü oluşturan, tiroit hastalıkları, obezite, aşırı tüylenme, diyabet gibi hastalıkları inceleyen, tanı koyan ve tedavisini yapan bölümdür. Bölümle alakalı hastalıkların çoğu ayaktan tedavi edilerek izlenir. Hastalıklar ayaktan tedavi edilse de sağ...

Holmiyum

Holmiyum, 1878 yılında Soret adlı İsviçre'li bilim adamının keşfettiği, kimyasal bir elementtir. Nadir şekilde bulunan topraklar grubu metallerindendir. Saf halde olan holmiyumun kalsiyumla indirgenmesinden meydana gelir. Sembolü "Ho" şeklindedir. Maddenin katı halinde bulunan bu elementin atom ağırlığı 164,94 ve atom numarası 67'dir. Gümüş ...

Florür

Florür, tartışılan bir maddedir. Düşük dozlarda diş çürümelerini engellediği için diş macunlarının içerisinde az miktarda bulunur. Hatta bazı ülkelerde şebeke suyuna da karıştırılır. Son yıllarda florürün zararları konuşuldukça çoğu Avrupa ülkesinde şebeke suyuna florür konulması yasaklanmıştır. Ülkemizde de yasaklanmasına rağm...

Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme, canlıların üreme organlarında meydana gelen eşeyli üreme yapan canlılarda erkek veya dişi üreme hücresinin oluşumuna yardımcı olan bir hücre bölünmesidir. Mayoz bölünme eşeyli üreme yapan canlılarda tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Mayoz sonucu oluşan erkek veya dişi üreme hücreleri olgun bir üreme hücresi...

Zehirli Hayvanlar

Zehirli hayvanlar, dünyada bulunan tüm hayvanların yaklaşık olarak %40'lık bir dilimini kapsamaktadır. Çok sık karşılaşılan bu hayvanlardan bazıları insanlarda ve diğer canlılarda ölüme neden olabilecek türdendir. Fakat her zehirli hayvan insanlarda ölüm etkisi yaratmayabilir. Çünkü bazı hayvanlar, direk olarak insanlarda alerjik reaksiyonla...

Heparin

Heparin, günümüzde pıhtı oluşumuna yol açan hastalıklar ciddi anlamda sakatlanmalara yol açmakta ve bazen hayati risk yaratacak boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle de bilim adamları her geçen gün pıhtılaşma bozukluklarını engelleyebilecek yeni ilaçlar geliştirmektedir. İlaçların kullanımında amaç, vücutta fizyolojik pıhtılaşmayı engelley...

Asit Yağmuru

Asit yağmuru, asidik olan kimyasalların gerek yağmur olarak gerekse sis, kar, kuru, çiy gibi parçacıklar şeklinde yeryüzü inmesidir. Bunun oluşması kükürtdioksit ve azotdioksit gazlarının atmosfere yayılması ve burada kimyasal değişimlere girdikten sonra bulutlarda bulunan su damlacıkları tarafından emilmesiyle olur. Damlacıklarda yağmur, çi...

Atom Çekirdeği

Atom çekirdeği, atomun kendine has küçük bir yapıya sahip ve mikroskop altında incelenen çekirdektir. Evrendeki maddelerin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denilir. Atomlar genellikle sahip oldukları proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılması yapılır. Atom çekirdeğini ilk bulan kişi milattan önce 384...

Elektrokimya

Elektrokimya, kimya biliminin bir dalıdır. Konusu elektronik bir iletken ile iyonik bir iletken arasında gerçekleşen reaksiyonlardır. Eğer harici olarak bir voltaj uygulandığında kimyasal reaksiyon meydana geliyorsa buna elektrokimyasal reaksiyon adı verilir. Kendiliğinden oluşan bazı kimyasal etkileşimler belirli koşullar altında etkileşiml...

Süspansiyon Kimya

Süspansiyon Kimya; Süspansiyon, kimyada katı ve sıvı halde bulunan, heterojen karışımlara verilen isimdir.Süspansiyon, sarsıntıyı azaltabilmek için bünye ile zemin arasında, yastıklama görevinde bulunan, elastik elemanların ortaya çıkarmış olduğu, mekanik bir düzendir. Süspansiyonun en fazla kullanıldığı alan otomob...

Kromatografi

Kromatografi; Ele alınan bir karışımdaki çeşitli maddeleri, maddelerin özelliklerindeki farklılıklara dayalı olarak ayıran analitik tekniktir. Polarite, çözünürlük, iki molekül arasındaki bağlanan (Affinite) iyonik güç ve çap farklılıklarına bağlı olarak karışımdaki maddeler ayrılabilir.İki ya da daha fazla maddenin...

Tulyum

Tulyum, Alm. Thulium, Fr. Thulium, İng. Thulium. Periyodik tablonun III-B grubunda yer alan nâdir toprak metallerinden kimyâsal bir elementtir. Tm sembolüyle gösterilir.Atom numarası 69Atom ağırlığı 168,934Erime noktası 1545°CKaynama noktası 1727°C Özgül ağırlığı 9,134 g/...

Lorentiyum

Lorentiyum; Diğer adıyla, Lavrensiyum-un, belli aralıklarla tekrarlanan tabloda simgesi Lr olan 103 g/mol atom ağırlığı olan radyoaktif ve sentetik bir elementtir. En kararlı izotopu 262 Lr'dir ve yarılanma süresi yaklaşık 4 saattir. Lorentiyum, Kaliforniyum elementinden bireşimle-nir ve kullanım alanı yoktur.Lorentiyum Kara...

Bacillus Thuringiensis

Bacillus Thuringiensis: Bir bakteri türü olan Bt, çoğunlukla biyolojik pestisit olarak kullanılmaktadır ve Gram-pozitif toprakta yaşamını sürdürmektedir. Bu bakteri türü birçok güve ile kelebek çeşidinin tırtıllarının vücutlarında bağırsaklarda, yaprakların yüzey kısımlarında, sulu yerlerde, hayvan dışkılarında, fazlaca böcek nüfusu ola...

Kobalt

Kobalt, Nikel ve demir elementi ile benzerlik gösteren kobalt elementi periyodik cetvel sırasında VIII grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. 16 yüzyıldan bu yana kobalt oksidi boyar madde olarak kullanılmıştır. İsviçreli kimyacı Brandt tarafından 1773 yılında keşfedilmiştir. Maviye çalan ve gümüş beyazlığında olan kobalt içine dövülgen ...

Toryum

Toryum, uranyum ve plütonyum atomlarının çekirdeklerinin parçalanması sonucunda elde edilen nükleer enerji kaynağına toryum adı verilir. Günümüzde birçok ülkede insanoğlunun enerji ihtiyacını gidermek için kullanılan toryum, uranyum gibi bir nükleer enerji hammaddesidir. Doğada serbest halde bulunmaz fakat 60 civarında minarili...

Berilyum

Berilyum, Bir metaldir ve yüksek bir erime noktasına sahiptir. Doğada ender rastlanır ve bileşikler halinde bulunur. Yeryüzü kabuğunda yüz binde iki katı kadar bulunur. Daha aşağı olan tabakalarda, daha az olduğu sanılmaktadır. En önemli bileşiği berildir ve zengin yatakları bulunamadığından dolayı, berilden elde edilir. Fransız kimyacı...

Helyum

Helyum, Doğada gaz halinde bulunan bir elemandır. Hidrojenden sonra gelen en hafif elemandır. Keşfedilmeden önce güneş ışınları ile oluşmuş olduğu anlaşılan helyum Yunanca güneş anlamına gelen 'helyos' kökünden dolayı helyum ismini almıştır. Helyumu ilk bulan bir İngiliz kimyacısı olan Ramsay Norveç'teki bulunan uranyum filizin de helyumu ke...

İnorganik Bileşikler

İnorganik Bileşikler, Genellikle karbon içermeyen moleküler olarak tanımlanır. Bu bileşikler canlı vücudunda sentezlenmeyip, dışarıdan besinler aracılığı ile alınır. İnorganik bileşikler sindirime uğramadan hücre zarından kolaylıkla geçebilir. Hücrelerde enerji elde etmek amacıyla kullanılmazlar. İnorganik bileşiklerin...

Tantal

Tantal, bu element peryodik cetvelde V B grubunda yer alırken; Ta sembolü ile gösterilir. Kimyasal bir element olup, dövülebilir metaller arasında yer alır. İlk kez 1802'de Ekeberg tarafından keşfedilmiş olmasına rağmen, 1844 yılında Rose tarafından tantalın ve niyobik asitlerin birbirinden farklı asitler olduğunun göstermesine rağmen, ...

Mendelevyum

Mendelevyum, atom numarası 101, kütle numarası 256 olarak hesaplanan, izotopu 1957'de suni olarak elde edilmiş durumda olan elementtir. Kısaltması Md olarak tanımlanmış olan bu elemente Dimitri Mendeleyev'in ardından bu ad verilmiştir. Mendelevium periyodik cetvelin babası sayılan Dmitri Mendeleyev'den adını alan radyoaktif yapay bir el...

Farmasötik Kimya

Farmasötik Kimya; Medisinal veya diğer ismiyle farmasötikkimya, kimya ve eczacılığın kesişmiş olduğu noktadaki etkin madde düzeni, organik sentez ve çeşitli ilaçlar geliştirmek ile ilgili bilimsel bir daldır. Farmasötik kimya, yeni terapotik kullanım için ideal olan kimyasal oluşumların tanımlanması, sentezi ve gelişimini içerir. Ayrı...

Stronsiyum

Stronsiyum, elementleri benzer özelliklerine göre üçerli gruplar halinde sınıflandırmıştır. Stronsiyum, kalsiyum ve baryumla aynı sınıfta olup toprak alkali metaller grubundadır. Periyodik cetvelin ikinci grubunda yer alır. Stransiyumun erime ve kaynama noktaları genelde yüksektir. Bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır. İlk kesildikler...

Enerji Dönüşümü

Enerji dönüşümü, enerjinin bir biçimden diğerine dönüşümüdür. Fizikte enerji terimi bir sistemdeki belirli değişiklikleri oluşturma kapasitesini açıklasa da ben size günlük hayatımızdan örnekler vereyim biraz. Ay çekilince dağların ardına ve karanlık çökünce yavruların odalarına, bir anahtarın kapanışıyla elektrik enerjisi dönüşür ısı ve ışı...

Einsteinyum

Einsteinyum, Simgesi Es, atom numarası da 99'dur. Atom ağırlığı ise 252 olan bir elementtir. Periyodik tablonun f bloğunda yer alır. İlk kez 1955 yılında elde edilen ve doğada bulunmayan, uranyumun sürekli ışımasıyla veya termonükleer tepkimeler esnasında oluşmuştur. 1952'de Büyük okyanusun güney kesiminde patlatılan ilk termonükleer bo...

Zehirli Mantarlar

Zehirli mantarlar, ölümcül bir seviyede olanlarının sayısı tüm mantarlara kıyasla oldukça az olmasına rağmen tüketilirken çok dikkat edilmesi gerekir. Bunlar arasında dokunduğumuz esnada sararan ve çayır bölgelerinde yer alan Agaricus türlerinden aynı zamanda turp kokusu gelen ve sıklıkla ormanlarda yetişen Hebeloma, Cortinarius ve Inoc...

Lokal Anestezi

Lokal Anestezi, Vücudun yalnızca belirli bir bölgesi uyuşturularak yapılan cerrahi girişimlerde uygulanan bir anestezi türü olan lokal anestezi durumunda, hastalar uyanık olur bilinçleri yerindedir ve her şeyin farkında olurlar.Yalnızca operasyon yapılacak bölgede oluşacak olan ağrı hissini gidermek için uygulanan l...

Kürar

Kürar, Amazon bölgesinde ve Guyana etrafında yerli halkın eskiden günümüze kadar okların uç kısımlarına sürdüklüri ve çizgili kasları felç etme özelliği olan bitkisel kaynaklı bir karışımdır. Strychnos ve Chondrodendron grubu içinde yer alan bitkilerin çeşitli türleri karıştırılarak elde edilmektedir. Chondrodendron türleri arasında yer alan...

Anatomi

Anatomi, Anatomi insan, hayvan ve bitkileri organlarını ve yapılarını inceleyen en önemli bilim dalıdır. Anatomi vücudu oluşturan organları bunun yanı sıra vücudun şekli ve yapısını organlar arası görevsel ve yapısal ilişkileri inceleyen bilim dalıda denilir. Anatomi sınırları günümüzde daha da genişleyerek yapıların çalışması hücre içindeki...

Asit Ve Bazlar

Asit Ve Bazlar, Doğada birçok madde bulunmaktadır. Asit ve bazlarla ilgili bugüne kadar farklı tarihlerde, bilimsel çalışmalar sonucunda bu maddeler asit ve baz olmak üzere farklı tanımlar getirilmiştir. Bu maddelerin asit veya baz olması çeşitli yöntemlerle anlaşılmaktadır. Asitlerin ve bazların ayrı ayrı kendilerine özgü bazı özellikl...

Sterilizasyon

Sterilizasyon, bir ürünün veya nesnenin üzerinde bulunan yararlı olsun zararlı olsun bütün mikroorganizmaların temizlenmesi işlemine denir. Özellikle günümüzde toplumumuz sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda daha bilinçlenmiştir. Gerek çevresel faktörler gerek havada bulunan zararlı mikroplar gerekse bulaşıcı hastalıklar yoluyla birçok n...

Astatin

Astatin, Atom numarası 85, kimyasal sembolü At atom ağırlığı ise 210 olan astatin, metalik katı ve periyodik cetvelde VII A grubunda bulunan kimyasal bir elementtir ve halojenler grubunun 5. Üyesi olan bir ametaldir. Periyodik cetvelde iyodun altında bulunur ve elka- iyod olarak isimlendirilir. Radyoaktif bir element olan astatin, nükleer re...

Enjeksiyon

Enjeksiyon, veya iğne yapma, vücut içerisine damar, doku, kanal veya boşluk içine genellikle enjektör yardımı ile ilaç ya da sıvı verme işlemi olarak bilinir. Sindirim sistemi yolu dışında, parenteral yolla uygulanmaktadır. Kanal içerisine derin yaraya, doğal bir boşluğa herhangi bir dokuya mikropları yok edebilme gayesiyle basınçla, ilaçlı ...

Nükleer Patlama

Nükleer patlama, nükleer silahlar kullanılarak yapılan çok büyük hedeflere karşı yapılan saldırılar ya da nükleer santrallerde oluşan bir aksilikten dolayı santralin etrafa, insanlara, hayvanlara ve doğaya aşırı zarar vererek patlaması olayıdır.Nükleer santralleri hepsinde ne yazık ki bu patlama...

Adaptasyon

Adaptasyon, bir canlının içerisinde bulunduğu ortama uyum sağlaması durumuna verilen isimdir. Adaptasyon dediğimiz durum, yapısal, fizyolojik, davranışsal ya da yapısal olabilmektedir. Yapısal adaptasyona örnek vermek gerekirse; deri renginin değişmesi, vücudun şekli ya da vücut örtüsü söylenebilir. Fizyolojik adaptasyon için örnek olarak sü...

Morfoloji

Morfoloji, biyoloji alanında canlıların incelenmesi ile ilgilenen bir dalın ismi olan morfoloji biliminin bir başka ilgilendiği alan ise dil biliminde kelimelerin incelenmesidir. Aynı zamanda biçim bilim olarak da adlandırılan morfoloji dil bilimdeki kelimelerin anlamlarının çözümlenmesi ve tanımlanması ile uğraşılan çalışmalarda da kullanıl...

Elektrolit

Elektrolit, vücut sıvılarında yer alır. Elektrolitlerin birinci görevi hücrelerdeki sıvı seviyesini dengede tutmaktır. Kalp ve sinir fonksiyonlarının düzenli çalışmasına olanak sağlar. O nedenle fonksiyonlarda yaşanan ani değişiklikler hayati önem taşır. Böbreklerin seyrinde çalışması vücutta bulunan elektrolit seviyesinin dengesinin dengele...

K Vitamini Eksikliği

K Vitamini Eksikliği, vücudun az miktarda ihtiyaç duyduğu ancak düzenli bir şekilde vücuda alınması gereken bir vitamin olan K vitamini kan damarlarında ortaya çıkacak olan durumlarda kanı pıhtılaştırma faktörlerinin oluşması için oldukça ihtiyaç duyulan bir maddedir. Yağda çözünebilen vitaminlerin arasında bulunan K vitamini vücutta karaciğ...

Kükürt

Kükürt, sarı olarak sarı renkli bir madendir doğada serbest olarak ya da bileşik olarak bulunurlar kristal yapılı olan kükürt çoğunlukla Sicilya ve Amerika'da yer altında bulunan kayalar içerisinde depolanmış durumda bulunurlar. Kükürt atom sayısı:16, kükürt yoğunluğu:2,07 kükürt atom ağırlı 32,06 kükürt kaynama noktası 445 derece, kükürt er...

Glikoliz

Glikoliz, Glikoz, oksijen, hidrojen ve karbondan oluşan özellikle üzüm suyunda bulunan şeker, üzüm şekeri yapısındaki basit şekerdir. Sembolü C6H12O6 olarak gösterilmekte. Kan şekeri veya meyve şekeri olarak bilinen glikoz birçok bitkide ve meyvede bulunan bir şeker çeşididir. İnsan vücudu için temel enerji kaynaklarının başında gelenle...

Nikel

Nikel, yeryüzünde bulunan elementlerin çoğunluk oranına göre 22. Sırada bulunmaktadır. Yaklaşık olarak yerkabuğunda %6 civarında bulunur. Gümüş renkli bu kimyasal element, yapısal olarak da oldukça ağır ve serttir. Atom numarası 28, atom ağırlığı ise 8.8'dir. Nikel, demirle alaşım yapabilen ve katı halde bulunan bir maddedir. Ancak demirle a...

Fransiyum

Fransiyum, periyodik cetvelde I A grubunda yer alır. Bu madde kimyasal bir elementtir. İlk olarak Mendeleyev tarafından bulunarak, bu elemente ekasezyum ismi verildi. Daha sonra 1939 yılında Pariste Perey tarafından aktinyumun radyoaktif bozunma çeşitleri içerisinde kimyasal olarak bulunarak fransiyum ismini almıştır. Doğada yer alan bütün u...

Habitat

Habitat, kesin sınırları ve özellikleri olmayan, canlı organizmanın gelişmesine uygun alanlardır. Büyük bir orman habitat alanı olabileceği gibi, çürük bir ağaç ta habitat alanı olabilir. Yeter ki organizmanın gelişmesine ve yaşamasına uygun bir alan olsun. Toprak, hava ve su içinde bir alan habitat olabilir. Bir ipek kozası, çöl, bayır, çay...

Molekül

Molekül, iki ya da daha fazla atomun birbirleri arasında kimyasal bağ oluşturmasıdır. Atomların aynı cins ya da farklı cins olmalarının bir önemi yoktur. Atomların doğada tek başına bulunmazlar. Genellikle molekül halinde bulunurlar. Molekülleri meydana getiren atomların kendisine özgü yapıları ve bir dizilişleri vardır. Maddeyi oluşturan mo...

Gaz

Gaz, bulunduğu ortamı tamamen dolduran, moleküllerinin serbest hareket ettiği maddenin buhar durumu diye adlandırılır. Gaz, tanecikleri yüksek enerjili olup maddenin en düzensiz hali olarak bilinmektedir. Bu haldeyken maddenin yoğunluğu çok az, alışkanlığı fazladır. Gaz halindeki maddelerin belli bir şekli ve hacmi...

Hemoglobin A1c

Hemoglobin A1c, kanda bulunan şekerin hemoglobinle etkileşimi sonucu çıkan kanda oksijen taşıyan ana proteindir. Şekerlenmiş hemoglobin adı da verilmektedir. Kanda bulunan şeker miktarı ne kadar artarsa hemoglobin A1c kadar artmaktadır. Hemoglobin a1c'nin takibi kan tahlili ile yapılmaktadır. Hemoglobin a1c, diyabette kan şekerinin kont...

Herbisit

Herbisit: İstenmeyen veya zararlı olabilecek bitki, ağaç vs. Kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılan ilaçların geneline herbisit adı verilmektedir. Bitkileri yok etmeye yarayan ya da bitkilerin olması gerekenden fazla büyümesine engel olan kimyasal bütün maddeler herbisitlerdeki etki ortaya koyan ve kimyasal olan madde...

Zirkonyum

Zirkonyum, Doğada bulunan bir metal türü olan bu element 18. Yüzyılda keşfedilen zirkonyum birçok alanda önemli derecede kullanılır. Zirkonyum, beyaz renkli kimyasal bir elementtir. Metali ilk olarak 1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedilmiş. 1824 yılında Jons Jakob Berzelius tarafından bulunmuştur. Zirkonyum periyodi...

Agonist

Agonist, hücre ipliklerine bağlanarak hücrede bir tepki oluşturan bileşikler olarak bilinir ve bu şekilde bağlanarak devam ederler. Bu bileşikler genellikle doğal olarak bulunan maddelerin davranışlarını taklit ederek devamlılığını sürdürür. Bu bileşikler kendi başlarına eylem oluştururlar ve buna karşın antagonist bileşikler ise bir eylemin...

Maddenin Hal Değişimi

Maddenin hal değişimi, Maddenin 8 tane hal değişimi vardır. Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç durumu vardır. Maddenin hal değişimi katıdan sıvıya, sıvıdan katıya, sıvıdan gaza geçmesi gibi olayların gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen değişikliklerdir. Yani bir madde farklı bir maddeye dönüşürken ısı alarak ya da ısı vererek değişi...

Neon

Neon, Havada çok az bulunan gazlar sınıfından, havanın sıvı durumuna gelmesi ile elde edilen ışık araçlarında kullanılan kimyasal bir element türüdür. Sıvı haline gelen havada oksijen elde edilir. Neon, havanın sıvılaştırılmasıyla, başka gazlarla birlikte ele geçirilir. Sıvı olan havanın oksijenle yıkanılması saf hali olarak elde edilir. Neo...

Terbiyum

Terbiyum, Tb sembolü ile gösterilen, nadir toprak elementlerinden bir elementtir. Atom numarası 65'dir. Metalik terbiyum gümüş beyazı renktedir. Ancak havada oksitlenerek kararır ya da havada giderek koyulaşır ve siyah renge dönüşür. Tabiatta bolluk bakımından nadir olan toprak elementlerinden en az bulunanıdır. Nadir toprak elementlerin de ...

Niyobyum

Niyobyum, Sembolü Nb, atom numarası 41 olan kimyasal bir elementtir. Grek mitolojisinde Nıobe Tantalus'un kızıdır. Söz konusu olan bu element ilk defa İngiliz kimyacısı Charles Hatchett tarafından ABD'de New England'dan elde edilen bir mineral de keşfetmiş. Ayrıca bu elemente kolombiyum ismi verilmiş. Bu gerçeği 1949'da uluslararası kim...

Korozyon

Korozyon, öncelikle metal ve metal alaşımlarının tüm kimyasal etkilerle aşınması olayıdır. Öncelikle dedim çünkü, korozyon yapı malzeme özelliği bulunduran tüm malzemelerin çevredeki etki ile değişip bozulması olarak da bilinmelidir. Korozyonun asıl sebebi, metallerin arındırılmış saf halde kararsız olmalarından dolayı oluşur. Çelik ve dökme...

Asiklovir

Asiklovir, virüslerin zararlı etkenleri önleyen bir ilaçtır. Bu ilaç genelde uçuk rahatsızlıklarında kullanılır. Uçuk virüsünün gelişimini yavaşlatarak vücudun virüse karşı direncini güçlendirir. Oluşan enfeksiyon bu ilaç sayesinde vücutta olumsuz etkiler yapmadan iyileşmesini sağlar. Asiklovir sadece kendini yenileyen virüslere karşı...

Prometyum

Prometyum, Fransa kökenli bir kelime olup, promethium kelimesinden türetilmiştir. Peryodik cetvelde 3A grubunda yer alırken; radyoaktif bir elementtir. Nadir toprak metallerinden olan elementler arasında yer alır. Doğada yer almayan bu element beta kaynağı olarak kullanılır. 1902 yılında Brannerin neodimyumla samaryum arasında bir elementin ...

Mutasyon

Mutasyon, Mutasyon, insanlarda ve hayvanlarda canlı şeklinde bulunan hücresinin çekirdek kısmında yer alan ve kalıtsal olan özelliklerinin oluşmasını sağlayan DNA molekülünün, radyasyon, ultraviyole, ani bir şekilde meydana gelen sıcaklık değerlerinin farklılaşması ve kimyasallar neticesinde bozulmaya uğramasıdır. Mutasyonlar, genetik o...

Paleontoloji

Paleontoloji, Paleontoloji ya da fosil bilim, en basit tanımı ile eski varlık bilimidir. Bilim adamlarının 4,5-4,6 milyar yaşında olduğunu tahmin ettiği yaşlı dünyamızda fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın ortaya çıktığı ilk günden bu yana yaşamış tarihini yazmak amacını taşıyan canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Latinc...

Neptünyum

Neptünyum, transuranyum ailesinden bir tanesi olan bu element yapay olarak elde edilen radyoaktif bir elementtir. Neptünyum elementi sentetik olarak üretilen ilk transuranyum elementi olarak bilinir. Periyodik cetvel de III B grubunda aktanitler arasında bulunur. Gümüş renkli metal olup, en iyi bilinen elementi Np- 237'dir.

Lantan

Lantan, bu madde peryodik cetvelde III B grubunda yer alan lantanitler elementlerinin ilk sırasında yer alır. İlk olarak 1839 yılında Cari Mosanderin serbest oksitten ayrılarak lantan oksitteni bulunmuştur. Gümüş renkte olan bu element, dövülebilen yumuşak metaller arasında yer alır. Nadir toprak metallerinin en çok bulunan ikinci elementi a...

Manganez

Manganez, kimyasal bir elementtir. Periyodik cetvelin 7 B gurubunda bulunmaktadır. Manganez elementi kimyasal özelliği demire benzerliği ile bilinir. Manganez 1774 tarihinde kimyacı bilim adamı Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilmiştir. Manganez atom sayısı 25, atom ağırlığı 54,938 dir, manganez yoğunluğu 7,39 olan ve doğada oksit durum...

Fotosentez

Fotosentez, güneş enerjisini kullanarak yeşil bitkilerin basit bileşiklerden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesine Fotosentez denir. Bitkiler klorofil ve güneş enerjisi pigmenti yardımıyla H2O ve CO2 ile besin maddelerini üretir. Doğada bulunan bütün enerjinin kaynağı güneştir. Bütün canlılar güneşin ışık enerjisini doğrudan kullana...

Çinko

Çinko, Çinko Latince de zinkum, İngilizce de zinc olarak sözlükte karşılığını bulmuştur. Periyodik tabloda II B grubunda yer alır. Mavimsi açık bir renge sahip olan çinko kırılgan bir metaldir. Bu sebepten 120 derece sıcaklıkta şekil almaktadır. Çinko, oluşturduğu bileşiklerde iyonik bağ yapar ve +2 değerliklidir. Simgesi Zn, erime noktası 4...

Kimya

Kimya, Maddenin yapısal özelliklerini, bu yapıda görülen çeşitli dönüşümünü, farklı maddelerin birbirlerine etkileriyle oluşturdukları yeni maddelerin bileşiklerini inceleyerek kurallarla bağlayan ve kanunlar ile yine kurumlar üretmeye çalışan bilim dalıdır. Kimyanın konusu tamamı ile maddedir. Cisimler üzerindeki kimyasal etkileşimleri...

Naproksen

Naproksen, Ağrı kesici özelliği olan bir ilaçtır. Hafif ve orta dereceli ağrılarda kullanılır. Bu ilaç Türkiye'de birçok ilaç firması tarafından ağrı kesici ilaçların ham maddesi olarak kullanılır. Hekimler Naproksen ağrı kesicileri, artrit ve diş ağrılarında tercih ederler. Romatoit artritin kortizon tedavisinde yardımcı ilaç olarak kullanı...

Tellür

Tellür, kristal durumunda katı bir maddedir, gümüş beyazı renginde, metalik parlaklıkta, kırılgan ve kolaylıkla toz durumuna gelebilen bir elementtir. Tellür ilk kez 1782'de Müller von Reichenstein tarafından Transilvanya altın madenlerinde bulundu. 1798'de bu madeni bulan ve inceleyen Klaproth tarafından adlandırıldı. Atom kütleleri 11...

Taksonomi

Taksonomi, dünyada sayısı tam olarak bilinmeyen ya da belirlenemeyen çok fazla canlı varlık vardır. Canlıların her biri yaratılış itibariyle birbirinden çok farklı yapılarda ve özelliktedirler. Bu nedenle de canlıların yapı, özellik bakımından ayrılması ve daha yakından tanınması için araştırmaların yapılması gerekir. Taksonomi, dünyada...

Kılcallık

Kılcallık; Boyutları ufak bir şekilde olan kılcal boruda oluşmakta olan gerilim durumudur. Eğer kılcal boru su içerisine sokulur ise, kılcal cam boruda su dışarıda bulunana nazaran daha da yükselir. Bu olay suyun cam olan boruyu ıslatıp suyu yukarı kadar çekmesi ile gerçekleşir. Aynı şekilde yapılan deney suda değil de cıva içerisinde uygula...

Botanik

Botanik, bitkiler üzerinde çalışılan biyolojinin alt dalıdır ve bitki bilimi olarak da adlandırılır. Botanik bitkiler, mantarlar ve algler evrimsel bağları, kimyasal özelliklerini, metabolizmalarını, gelişimlerini, hastalıklarını, büyümelerini, üremelerini ve yapılarını inceleyen çok geniş kapsamlı bir biyoloji dalıdır. Birçok alt dalları bu...

Katodik Koruma

Katodik koruma, metallerin birçoğu hava veya su ile temas ettiğinde korozyona uğrar. Özellikle suyun içerisindeki veya toprağın altındaki metal borular için bu korozyon büyük bir risktir ve bu boruların yapıldığı metalin korozyona uğramaması için birçok koruma yöntemi yapılır. Korozyonu önlemek için bu boruların yanında onlarla temas edecek ...

Xenon

Xenon, periyodik cetvel üzerinde atom numarası 54 ve soy gaz grubunda yer alır. Gaz halinde bulunan bu maddenin atom ağırlığı 131,293 moldür. Sembolü XE olan bu element renksiz, ağır ve kokusuz olmasıyla birlikte atmosferde eser miktarda bulunmaktadır. İlk soy gaz bileşiği olarak bilinen xenon aynı zamanda oluşurken birkaç kimyasal reaksiyon...

Zehirli Bitkiler

Zehirli Bitkiler, yeryüzünün çeşitli yerlerinde yetişen bazı meyveye ya da çiçeğe benzeyen bitkiler içerdikleri zehirli toksinler sebebiyle canlılara zarar verip onların zehirlenmesine neden olurlar. Bu bitki türleri insanları ve hayvanları çok rahat bir şekilde öldürebilmektedir.Bitkilerdeki zehirlilik, bitki ...

Epidemiyoloji

Epidemiyoloji, Toplumda oluşan hastalık, kaza ve sağlıkla alakalı durumların dağılımını, görülme durumlarını, sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen tıp bilimine verilen isimdir.Sağlığı gittikçe geliştirmek ve hastalıkları en aza indirmek için sağlık bilgilerini toplamak, yorumlamak ve faaliyete ge...

Protaktinyum

Protaktinyum, Simgesi Pa, atom numarası 91 olan kimyasal bir elementtir. 4-5 değerlikte olan elementtir. Bu element 13 izotopu bilinen bozunma süresi kısa olan bir elementtir. Katı halde gümüş rengindedir. 1913 yılında ilk kez K. Fajans tarafından tanısı bulunmuştur. Brevium olarak adlandırılmıştır. 1918'de ise Haln ve Lise Meither tarafında...

Kimya Bağlar

Kimya bağlar, çekirdekte bulunan atomları bir arada tutan kuvvetlere verilen isimdir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi ile kimyasal bağlar oluşturulmaktadır. Atomlar tek başına bulundukları zaman daha düşük enerji halindeyken; bir araya geldiklerinde atomlar geometrik şekilleri oluştururlar ve daha çok güçlenirler. Bu g...

Samaryum

Samaryum, periyodik cetvelde Sm ile ifade edilen kimyasal bir elementtir. 1878 yılında samarskitin didim oksiti üstünde Lecog de Boisboudranın yaptığı tayf araştırmaları sırasında bulunarak, Muthmann tarafından elde edilir. 2-3 değerlik alabilen sarmanyum saf durumda beyaz gri renklidir. Bu maddenin tuzları açık sarı ya da koyu kırmızı renkl...

Polonyum

Polonyum, atom numarası 84, atom ağırlık oranı 210 olarak hesaplanan ve ilk bulunmuş radyoaktif elementtir. Fizikçi Marie Curie ve Pierre Curie'nin 1898'de bulduğu polonyum, uranyuma kıyasla 400 kat radyoaktif ve en riskli ışınım türü olarak bilinen alfa radyoaktivitesi saçmaktadır. Sanayide kullanılan ve sigarada yer alan polonyum, böb...

İndiyum

İndiyum, İndiyum elementi parlak gümüş gibi beyaz oldukça yumuşak bir metaldir. Alman bilgini tarafından ilk kez 1863 yılında spektroskopik yardımı ile 'çinkoblendi' adı verilen çinko sülfür içerisinde bulunmuştur. İndiyum atom ağırlığı: 114,8 simgesi, İn, erime noktası, 1.540 derece, yoğunluğu, 7,25 ve atom sayısı, 49 dur. İndiyum metali en...

Aktinyum

Aktinyum, elementi pechblend uranyum filizlerinden ve radyumun ayrılmasından meydana gelmiştir. 1899 yılında A. L. Debierne, Pierre ve Marie Curie çalışması sonucunda bulunmuştur. 1902'de F. Giesel uranyum filizinden ayrılan nadir bulunan toprak metalleri gurubundan radyoaktif elementi bularak buna emanium demiştir. Daha bu iki elementin ayr...

Plütonyum

Plütonyum, Atom numarası 94 olan bu element, periyodik çizelgenin III B gurubundaki aktinitler dizininde yer almaktadır. Neptünyum çekirdeğinin kendiliğinden beta çözünmesi sonucu taneciğin fırlatmasıyla oluşur. Uranyum ötesi bir elementtir. Güçlü bir radyoaktif element olduğu için doğada kendi halinde bulunmaz. 238 nolu izotopu, 1940...

Asitler

Asitler, su içerisine karıştırıldığında hidrojen iyonları sağlayan mavi turnusol kağıdını kırmızı renge çevirme özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşumu sağlayan hidrojenli bileşiktir. Gıdaların çoğunda asit vardır. Asit maddelerinin çoğu saf katı, sıvı, gaz olarak bulunsa da suda çözülünce asit gibi tepki...

Hyalüronik Asit

Hyalüronik asit, vücut dokusunda olan, yaşamsal faaliyetlerin yapılmasına destek olan bir asittir. Özellikle eklem ağrısı tedavisinde, cilt yaşlanmasının önlenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde tedavi amaçlı kullanılabilir. Cilt bakımı alanında cilt kırışıklıklarının giderilmesinde hyalüronik asit dolgu malzemesi olarak kull...

Bileşikler

Bileşikler, iki ya da daha fazla cinsteki element atomunun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelerdir. Bu nedenle elementlerin bileşikleri oluşturması kimyasal değişime bir örnektir. Evrende 92 tanesi doğada bulunan toplamda 117 adet element vardır. Bu elementler farklı sayılarda ve şekillerde etkileşerek kimyasal özellikleri farklı milyo...

Karbonhidrat

Karbonhidrat, Vücudun sağlıklı bir şekilde yaşama devam etmesi için her besin ögesinden uygun miktarda tüketmesi gereklidir. Tüketilmesi gereken bir besin ögesi de karbonhidratlardır. Karbonhidrat genellikle tahıllarda ve baklagillerde bulunduğu gibi bazı sebzelerde de bulunmaktadır. Vücudun enerji kaynaklarından olan karbonhidratlar ne çok ...

Flor

Flor, halojen olan bir ametal elementtir. Sembolü F, atom ağırlığı 19, atom numarası 9 ve değerliği -1 dir. Rengi açık sarı, kokusu çok keskin ve tahriş edici bir gaz olarak bilinir. Tabiatta serbest bir şekilde bulunmazlar. En güçlü ve en etkili yükseltgen maddedir. Ayrıca flor en aktif a-metal olarak da bilinir. -188 derecede sıvılaşır. Ok...

Rutenyum

Rutenyum, Platin grubu metallerinden biri olan rutenyum, simgesi Ru, atom numarası 44'tür. Rusya'nın aynı kökenli olan ve Latince kelimeden gelen rutheniadan ismini almıştır. Atom ağırlığı 101.07 akb, erime noktası da 2250.0 dereceye kadar, kaynama noktası ise 3900.0 derece olan bir geçiş metalidir. Oda sıcaklığında 12.2 g-cm3 olan gümü...

Renyum

Renyum, Kimyada periyodik cetvelde 7B grubunda bulunan kimyasal bir element olan renyum, Re simgesi ile gösterilir ve doğada oldukça zor bulunan metallerden biridir. Elektron yayma gücü oldukça fazla ve özdirenci de yüksek olan bu metal 1925 yılında bulunmuştur. Renyum elementinin atom numarası 75 yoğunluğu 21 ve atom ağırlığı 186.2 dir. 315...

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağlar, atomları bir arada tutan kuvvete verilen isimdir. İki atomdan daha fazla olan elektron alışverişi veya ortak kullanım ile kimyasal bağlar oluşturulması sağlanır. Atomlar tek başına bulundukları ortamda daha düşük enerjili durumdayken; daha kararlı durumda bulunmak için bir araya gelirler ve kimyasal bağ oluştururlar. Böyleli...

Antagonist

Antagonist, vücut içerisinde bir bölgeye bağlanarak o reseptörü normal yolla doğal olarak uyarı gönderen bileşiğin kendi yerine geçerek o reseptör uyarıldığı andan itibaren normal olarak ortaya çıkan sonuca engel olan bileşikler olarak bilinmektedir. Hücre üzerinde ve çevresinde normal bir şekilde bulunan bir nörotranların etkisini yok etmey...

Çekirdek Kimyası

Çekirdek Kimyası, Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümlemelerini birleşimlerini ve üretim yöntemlerini inceleyen bir kimya dalıdır. Yani çekirdeğin yapısı, atom altı parçacıklar, radyoaktivite, çekirdek reaksiyonları ve radyoaktif elementleri gibi konuları içerir. Çekirdek fiziğiyle ortak noktası çoktur. Mat...

Aptamer

Aptamer, spesifik hedef moleküllerine bağlanabilen peptid oligonükler ve moleküller asitleridir. Bu madde mRNA yapısında genellikle rastgele düzenlenmiş geniş havuzlardaki dizilerden oluşturulmuştur. Aptamer maddesi genellikle temel araştırmalar ve klinik amaçlar için makro moleküller ilaçlar olarak kullanılır. Bu madde kendi içerisinde sını...

Ununpentiyum

Ununpentiyum, Doğada bulunan en ağır elementtir. Simgesi Uus olan elementin atom numarası 117'dir. Henüz metalik özelliği daha keşfedilmemiştir. Halojen grubunun en ağır üyesi olarak yerleştirilmiştir. Aslında hiçbir deneysel kanıtı olmamasına rağmen, iyot ve astatin analizi gibi hafif üyeleriyle eşleşen bazı önemli farklılar göstermekt...

Kadmiyum

Kadmiyum, rengi beyazlığında olan yumuşak şekilde olan kimyasal sembolü Cd olan bir elementtir. Kadmiyum atom numarası 48 atom ağırlığı 112,41, maddenin bulunduğu hali katıdır, element serisi geçiş metali, element görünümü ise gümüş gridir. Kadmiyum periyodik çizelgede 2 B gurubunda bulunmaktadır. Kanserojen ve toksit yapılı ağır metal eleme...

Bakır

Bakır, doğada serbest ya da birleşik olarak var olan elektriği ve ısıyı süper ileten kolay işlenir özelliği olan sanayi ve normal hayatta her türlü işlerde kullanılan kızıla yakın (Kahverengi) renkli atom numarası 29 olan 1084 derecede eriyen yoğunluğu 8,95 olan elementtir. Elementler periyodik cetvelinde (Cu) simgesi ile bilinen bir element...

Çözeltiler

Çözeltiler, Bir maddenin farklı bir maddenin içerisinde moleküler olarak homojen bir şekilde dağılması ile oluşan karışıma çözelti denir. Çözeltiler çözücü ve çözünen olarak iki bileşenden oluşur. Bu bileşenlerin fazla miktarda olanına çözücü, az miktarda olanına ise çözünen adı verilir. Su çözücülere verilebilecek en bilinen ö...

Kemosentez

Kemosentez, bakterilerin glikoz üretmek için güneş ışığı yerine enerji kaynağı olarak kimyasal maddeleri kullanarak glikoz üretilmesidir. Bazı bakteriler, ışık enerjisine ihtiyaç duymadan kimyevi enerji ile organik maddeleri sentez ederler. Örneğin azot, kükürt, demir ve hidrojen bakterileri klorofile sahip olmadığı halde kemosentez sayesind...

Petrokimya

Petrokimya; genel bir tanımlamayla, petrolden elde edilen tüm kimyasal maddelerle ilgilenen bilim, teknik ve sanayi dalına denir. Bu tür maddeler petrolden veya petrolle ilintili olarak, doğal gazlardan çıkarılan ham maddelerden ve günümüzde sayamayacağımız kadar çok basit ya da karmaşık maddeler elde edilmektedir. Günümüzde

Moleküler Biyoloji

Moleküler Biyoloji: Canlıların hücre içerisinde bulunan, DNA, protein, enzim ve buna benzer molekülleri, inceleyen bilim dalına moleküler biyoloji denmektedir. Biyoloji bilimi ile alakalı bir bölümdür. Fakat, biyolojiden farkı canlıları moleküler boyutta incelemesidir. Moleküler biyolojinin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise, canlıları...

Sodyum

Sodyum, Kimyada periyodik cetvelde Na simgesiyle gösterilen sodyum elementinin erime noktası 97,5 ℃, atom numarası 11 dir. Sodyum elementi insan vücudu için oldukça gerekli ve büyük bir öneme sahiptir. Birçok alkali metal gibi sodyum elementi de yumuşak hafif ve gümüş beyaz renkte bulunan aktif bir metaldir. Ancak havadan hızlı bir şek...

Erbiyum

Erbiyum, kısaltması Er, atom numarası 68 olan bu element doğada çok az bulunur. Saf erbiyum elementi yumuşak ve parlaktır. Element havada oldukça kararlı ve nadir elementler gibi hızlı oksitlenme eğiliminde değildir. Erbiyum, Carl Gustaf Mosender tarafından 1843 yılında keşfedildi. Vanadyum elementine eklendiği zaman bu elementin sert...

Neodim

Neodim, simgesi Nd olan elementin atom numarası 60dır. Periyodik tabloda nadir grubunda olan gümüş görünümlü metal elementtir. Doğada bulunan lantanitler içinde boşluk bakımından ikinci sıradadır. Önemli bir kullanım alanı yoktur. Kullanım alanlarıCam üzerinde mor renkten şarap kırmızısına...

Metabolizma

Metabolizma, canlılarda yaşamlarının devamı sırasında gerçekleşen bütün kimyasal tepkimelerin adıdır. Metabolizma canlılarda yapım ve yıkım gibi canlı vücudundaki hayati fonksiyonların tamamıdır. Doğadaki yaşayan bütün canlılar büyüme, çoğalma, hareket gibi yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için dışarıdan bazı maddeler ve enerji alm...

Oksijen

Oksijen, canlıların 4 büyük elementten biri olan hava ile aldıkları bir gazdır. Oksijen bütün canlı varlıklar için hayat demektir. Yer yüzündeki bütün canlıların ihtiyacı olan en önemli maddedir. Atom numarası 8 olan oksijen, O harfi ile simgelenir. Yeryüzündeki bütün canlılara hayat veren tek gazdır. Ayrıca en fazla kullanılan e...

Molarite

Molarite: bir litre çözelti de çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısına "molarite" denir. Molaritenin birimi "molardır". M simgesi ile gösterilir. Formulü kısaca: mol/hacim= n/V'dir. Bir litre çözeltide çözünmüş olarak bulunan çözeltinin mol sayısıdır.Çözelti bileşenlerinden biri olan çözücü maddenin halleri olan katı...

Basit Kimya Deneyleri

Basit kimya deneyleri, genellikle eğitim sistemi içerisinde ilköğretim sınıfına girmektedir. Bu deneyler sayesinde küçük bilgileri kalıcı olarak kişinin aklına kazımak mümkündür. Bu nedenle ilköğretim eğitimlerinde bazı basit kimya deneyleri öğretim amacı ile yapılmaktadır. Bu basit kimya deneylerini isterseniz sizlerde çocuklarınızın aklına...

Kimya Atom

Kimya Atom; Atom, bütün evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşımakta olan, en küçük yapı taşına verilen isimdir. Atom Yunancada bölünemez anlamına gelen, atomus kelimesinden türemiştir. Atomus kelimesini ortaya atan ilk kişi, MÖ 440'lı dönemlerde yaşamış olan Demokritos tur. Gözle görülmesi imkânsız olan, çok küçük bir...

Nörobilim

Nörobilim, Sinir sisteminin yapısı, işleyişi, anatomisi, fizyolojisi, biyokimyası veya moleküler biyolojisi kapsamında icraat gösteren, özellikle sinir siteminin davranış ve öğrenme ile ilişkisini araştırıp, inceleyen bilim dalıdır. Nörobiyoloji, sinir sistemi biyolojisidir. Sinir sisteminin fonksiyonları, gelişimi, genetiği, fizyo...

Küriyum

Küriyum, simgesi Cm, atom numarası 96 olan ve sınırlı miktarlarda bulunan bir elementtir. Element bulunan üçüncü uranyum ötesi elementtir. Elementin bütün izotopları radyoaktiftir. Periyodik cetvelde aktinitler serisinde yer alan kimyasal bir elementtir. Az bulunması nedeniyle kullanım alanları da sınırlıdır. Element bir radyoaktif elementti...

Nobelyum

Nobelyum, radyoaktif ve yapay bir elementtir. 1958 yılında Nobel fizik enstitüsü tarafından bulunmuştur. Simgesi No olan bu elementin küriyum ya da amerikyumdan elde edildiği düşünülmektedir. Nobelyum adı bu maddeye ilk deney araştırmalarının yapıldığı Fizik Nobel Enstitüsü tarafından verilmiştir. Sentetik olarak elde edilen nobelyum, aktini...

Magnezyum

Magnezyum; Gümüş beyazlığında olan bir metaldir ve genel olarak alaşım maddesi olarak, yani başka metallerle karıştırılıp kullanılır. Simgesi Mg, atom numarası 12'dir ve atom ağırlığı yaklaşık 24,312 olan bu element, en hafif sayılan metallerden biridir ve bu özelliğiyle de oldukça önem kazanmıştır. Toz halindeki magnezyum kolaylıkla tutuşur...

Lutesyum

Lutesyum, Atom numarası 71 olan, atom ağırlığı 174,967 olan, periyodik cetvelin III B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. İterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan lantanitler serisinin son elementidir. Grubun en ağır üyesi olarak çözeltide üç değerli iyon verir. 1907 ve 1908 yılları ara...

Kimya Asitler

Kimya Asitler, Suda çözündüklerinde H pozitif iyonu veren maddelere asit denir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Asitler turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirmektedir. Yiyeceklerin ve gıdaların çoğunluğu asit içermektedir. Mesela limonda sitrik asit bulunurken portakalda folik asit bulunmaktadır. Asit maddelerin çoğu katı, sıvı...

Dioxin

Dioxin: Benzer yapılara sahip olan büyük bir grup kimyasal bileşiğin genel ismine dioxin denmektedir. Bu bileşikler oksijen, karbon, hidrojen ve klor atomlarından oluşmaktadır. İçerisinde bulunan molekülündeki klor atomlarının sayısı ve pozisyonları, zehirlilik derecesini belirlemektedir. En zehirli olanları ise dört klorlu dioxin bileşikler...

Genetik

Genetik, İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri incelemeye başladığında her dölün atasına benzediğini gözlemlemişlerdir. Belirli yaştaki bir çocuğun davranışları, yetenekleri ve bazı hallerinin anne ile babalarına benzediği bilinmektedir. Bir kişinin kendi ata dölüne benzeme eğilimine soya çekim yani (Kalıtım) denilmektedir. Anne, baba ve çocuk...

Histoloji

Histoloji, biyolojinin bir dalı olup, insan, hayvan ve canlı dokularını inceler. Bu yüzden doku bilimi adıyla da bilinir. Histoloji, bitki ve hayvan dokularının yapılarını araştırır, bunların oluşumları, gelişimleri, görevleri ve dokuyla ilgili diğer yaşamsal özellikleri hakkında bilgiler verir. Insan vücudundaki dokulardan meydana gelen org...

Bisfenol A

Bisfenol A, kimyasal  maddeler ile kullanılarak sert plastik yapımında kullanılan bir maddedir. Fenol ve polikarbonat moleküllerinin karışımı ile meydana gelir. Plastiğin var olduğu ilk zamandan beri bu madde kullanılmaktadır. Genellikle saydam ve katı olan plastiklerde mutlaka kullanılır. Yani bu madde içerisinde plastik bulunan bütün ...

Pestisit

Pestisit, Pestisit genel olarak, etrafına zarar veren organizmalara engel olmak, bu organizmaları kontrol altında tutmak veya bu organizmaların vereceği zararı en aza indirmek amacı ile kullanılan madde ya da birden fazla maddenin bir araya gelmesi ile oluşan karışımlara verilen isimdir. Bu zararı karşılayan kimyasal olan herhangi bir m...

Talyum

Talyum: Kimyada bulunan bir tür elementtir. Talyum fiziksel özellik bakımından kurşuna benzer. Kimyasal özellik bakımında ise alkali metallere benzer. Periyodik cetvelde 3A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Doğa da az bulunan bir elementtir. Talyum aynı zamanda hava içermez ve doğa da tek başına bulunmaz. Çinko, bakır, demir gibi el...

Çözünürlük

Çözünürlük, belli şartlar altında belirli bir miktar çözücü içerisinde çözümlenmesidir. Denge haline gelmiş ve daha fazla çözünen alamayan çözeltiye doymuş çözelti denir. Çözeltinin dengesi sıcaklığa bağlıdır. Çözücü ve çözenin arasında moleküler yapı benzerliği ne kadar fazla ise çözünürlük o kadar fazla olur. Her madde her madde de çözülme...

Patoloji

Patoloji, Eski Yunanca kelimelerden hastalık anlamındaki pathos teriminden türetilmiş bir kelimedir. Hastalıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi yapılacak tetkikler sayesinde hastalığın tanımlanmasında kullanılır. Daha geniş anlamıyla patoloji hastalıklara yol açan nedenlerin bulunmasını sağlar. Bu hastalıkların doku ve organları etkileme...

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki türlerin bu türleri barındıran ekosistemleri birbirine bağlayan olayların tamamını kapsamasına biyoçeşitlilik denir. Ekosistemdeki büyük biyoçeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Ekosistemi olan biyom ve tüm dünyada bulunan yaşantılarının tamamıdır. İnsanların yaşamlarını devam e...

Entomoloji

Entomoloji, Bir başka ismi böcek bilimi olan, böcekleri inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Uzmanlarına ise, entomolog veya böcek bilimci ismi verilir. Hayvanlar topluluğunun en kalabalık sınıfı olan insecta, yaklaşık olarak 700.000'den fazla bilinen çeşidinin yanı sıra, en az o kadar bilinmeyen böcek türünü de kapsar. Bu kadar zengin bi...

Demir

Demir, denilince hemen hemen herkesin aklına ilk olarak sert ve ağır bir cisim gelmektedir. Bu metal periyodik cetvel üzerinde atom numarası 26 olmakla beraber, atom ağırlığı ise 55,845 g/mol dur. Geçiş metalleri sınıfında yer alır. Görünüş olarak metalik gri renge sahip olan bu elementin hacim merkezi kübik olarak bilinir. Bu ağır olarak bi...

Argon

Argon; Periyodik cetvelin, 8A grubunda yer alan elementlerden birisidir. Simgesi Ar şeklindedir. Saydam, kokusuz ve tadı olmayan bir gazdır. Soy gazlar arasında yer alır. 8'inci grup elementlerinde 3 üncü sırada bulunur. Sanayide gazla doldurulan elektrik lambalarında, yaygın bir şekilde kullanılır. Proton sayısı 18 dir. Dünya atmosferinde n...

Nobel Kimya Ödülü

Nobel kimya ödülü, ilk defa 1901 senesinde verildi, bu ödül Hollanda'dan Jacobus Henricus van't Hoff tarafından kazanılmıştır. Her ödül sahibi, tek madalya, tek diploma ve ölçüsü senelere yönelik değişim gösteren nakit ücretten oluşmaktadır. 1901 senesinde, Van 't Hoff, 150.782 İsveç kronu almıştır, Bu ücret Aralık 2007 tarihinde 7.731....

Kimya Asit Baz

Kimya asit baz, Bileşikler 4 gruba ayrılmaktadır. Bunlar asitler, bazlar, tuz, organiklerdir. Asit; Sulu çözeltilerine+H iyonunu veren maddelere asit denir. PH değerinde 7Suda+H iyonunu vermektedirler. Suda iyonlaşarak çözülürler. Sulu çözeltileri ise elekt...

Kimya Deneyleri

Kimya Deneyleri, Kimya madde üzerinde element ve bileşiklerin yardımıyla yeni maddelerin oluşmasını sağlayan muazzam bir alan kimya sayesinde çağlar ötesinde çığırlar açılarak yapılan deneyler sayesinde insanlık tarihinin değişmesi sağlanarak teknoloji ve sanayi alanında devrimler gerçekleşerek ülkelerin yaşam standartları artmıştır. Tabi bu...

Praseodim

Praseodim, sembolü Pr, atom numarası 59 olan soluk renkli bir elementtir. İşlenmesi en zor olan maddelerdendir. Bu element metal bir element olup dizilim sırasında bakıldığında yeşile çalan bir renge dönüşür. Elementin önemli bir kullanım alanı yoktur.Katı halde bulunan praseodim kaynama derecesindeki tuzları çözelti hali...

Embriyoloji

Embriyoloji, Zigotun oluşmasını, büyüme ve gelişmesinin inceleyen bilim dalı olan embriyoloji, gelişim biyolojisinin bir alt dalıdır. Embriyoloji 17 ve 18. Yüzyılda karşılaştırmalı ve betimleyici çalışmalara dayanır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru ise bilim adamlarının vücutta olan doku ve organların kendilerine özgü olan özelliklerini ve biçi...

Nöral Terapi

Nöral terapi, iyileşme sağlayabilmek için vücudun network ağına, uyarıcı ve düzenleyici etki sağlamak amacıyla kullanılan bir tedavi metodudur. Otonom sinir sistemi bütün vücudu kaplayan bir sistemdir ve kablo gibi sinirlerden oluşmamıştır. Nöral terapiyle otonom sinir sisteminde düzenleme sağlanır. Bozulan alanlarda ya da bozucu alanla...

Plastik Enjeksiyon

Plastik Enjeksiyon, sıcaklık verilerek eritilmiş olan plastik ham maddesinin kalıbın içerisine enjekte edilerek şekillendirilmesi ve soğuduktan sonra kalıbın içinden çıkarılmasına sağlayan imalat tekniğidir. Bu teknik sayesinde çok küçük olan komponentler ve bahçe için kullanılan mobilyalara kadar farklı çeşitlerde ve ebatlarda, hatta farklı...

Sitoloji

Sitoloji, hücreleri inceleyen ve de araştıran bir bilim dalıdır. Hücre biyolojisi adıyla bilinmektedir. Sitoloji Grekçe'deki kytos sözcüğünden türemiştir. Sitoloji, hücrelerin fizyolojik yapılarını, organellerini, ortamlarıyla ilişkilerini, hayat döngülerini bölünmelerini ve ölümlerini araştırmaktadır.Bu işlem ...

Radon

Radon, gazı periyodik cetvelin 8A grubunda bulunmaktadır. Radyum elementinin radyoaktif bozulması ile meydana gelen radon gazı tatsız, kokusuz, ağır ve renksiz bir gazdır. Radon gazının bir ortamdaki varlığı özel cihazlar olmadan anlaşılamaz. Radon uranyum elementinin art, arda diğer radyoaktif ürünlere dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır...

Toprak Kirliliği

Toprak Kirliliği, biz insanların, hayvanların ve bitkilerin üzerinde durduğumuz bizim yaşamımızı devam ettirebileceğimiz tek yer topraktır. Biz insanların havaya suya nasıl ihtiyacımız varsa toprağa da o kadar ihtiyaç vardır. Toprak en önemli doğal kaynaklarımızdan birisidir. Suyun havanın kirlenmesi toprağa atılan zararlı ve atık maddelerin...

Ondansetron

Ondansetron, Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmaların tedavisinde kullanılan bir antiemetiktir. Ayrıca ameliyat sonralarında oluşan bulantı ve kusmalarda da etkili olduğu görülmüş ve ispatlanmıştır. Ama öncelikli olarak kanser hastalıklarında kemoterapi ve radyoterapi tedavisi sonrasında kullanılır. Uygulama şekli damar içi ya da oral yol ol...

Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Moleküler biyoloji ve genetik, programının asıl amacı, genetik ve biyoteknoloji bölümünde kendi alanının eğitim ve araştırmasını yapmaktır. Üniversiteye hazırlanan çoğu öğrenciler bu bölümle ilgili tam olarak net bir bilgiye sahip değillerdir. Bu bölümü okuyan öğrencilerin genel olarak belli başlı görecekleri dersler vardır. Bu dersler kimya...

Toksikoloji

Toksikoloji, kimyevi maddeler ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimleri, zararlı sonuçları yönünden inceleyen bilim dalıdır. Zehir bilim olarak da bilinmektedir. Pek çok ölüm ve kaza kimyasal maddelerin dikkatsiz kullanılması sonucu yaşanmaktadır. Toksikoloji üç ana alt dala sahiptirSanay...

Biyoistatistik

Biyoistatistik, Bilimin olanaklarından yararlanarak değerlendirme sağlayan bilim dalıdır. Bir başka değişle insan ve toplumların sağlığı için bilgi edinme yöntemleri ile topluluğu olarak ifade edilir. Biyoloji biliminde deneyler yapıldığında sonucunun doğruluğu için biyoistatistik hesapları yapılır yapılan hesaplam...

Bor

Bor, Kökeni Arapçada Buraq/Baurach ve farsçada burah kelimelerinden gelen ve simgesi (B) olan Borun atom numarası 5, atom arl 10,81 ve ergime noktası 2170-2210 C olup, periyodik sistemin üçüncü grup bandda yer almaktadır. Yer kabuğunda toprak kayalar ve suyun genelinde yaygın olarak bulunan kristal ya da amorf yapıdaki bor miktarı ortalama 1...

Seryum

Seryum, Gümüş parlaklığında bir maddedir. Nadir toprak metalleri içerisinde en bol bulunanıdır. Simgesi Ce atom sayısı 58'dir. Doğada bazı madenlerin içlerinde çok az miktarda da olsa bulunur. Saf seryum kalay gibi yumuşak olup kolayca işlenir. Saf seryum gri parlak olduğu halde havada sürat ile donuk bir renk alır. Güçlü bir indirgeme aracı...

Fumigasyon

Fumigasyon, günümüzde de çok yaygın olarak kullanılan kimyasal bir savaştır. Aslında bu savaş insanlar arasında geçmez. Yani fumigasyan, insanların hayvanlar üzerinde sürdürdüğü bir savaştır. Özellikle tarım alanında bu yöntem çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 20. Yüzyılın başlarından beri uygulanan bu yöntemle zararlı...

Kripton

Kripton, periyodik cetvelde 0 grubunda yer alır. Bir soy gaz olup bu kimyasal elementin fizikte kısaltılması Kr olarak belirlenmiştir. Atmosferin hacimce milyonda birine eşittir. Kripton ilk 1898 yılında oksijen elde etmeye çalışılırken W. Ramsay tarafından bulunmuştur. Atom numarası 36dır. Renksiz kokusuz bir soy gazdır. Kelimenin kökeni Fr...

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikropları ve mikro boyuttaki organizmaları inceleyen bilim dalı için yapılan tanımlamadır. Mikrobiyoloji bakteriler, virüsler, algler gibi canlıların incelenmesini içermektedir. Mikroorganizma denilince bakteriler, virüsler, protozonlar, mantar ve ilkel alg türleri anlaşılmaktadır. Bu bilim dalının yararlarının olduğu br...

Sezyum

Sezyum, Atom numarası 55, atom ağırlığı 132.90545 g/ mol, yoğunluğu 1, 90 gr/ cm küp olan sezyum metali, 1860 tarihinde Robert Wilhelm Bunsen ve Gustav Robert Kirchoff tarafından mineral suda keşfedilmiştir. Altın renkte metalik olan sezyum elementi periyodik cetvelde Cs olarak gösterilir ve oda koşullarında 25 ℃ = 298 K dir. Oldukça y...

Ekoloji

Ekoloji, kısaca canlıların çevre ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denmektedir. Biyolojinin bir alt dalı olarak bilinir. Bitkilerin, hayvanların ve diğer canlıların vücut yapılarını, birbirleri ile ilişkilerini ve doğal çevre ile ilişkilerini incelemektedir.Genellikle bitki ve hayvan eko...

Zooloji

Zooloji, botanik yani bitki bilimi ile biyolojinin iki ana dalından biri olan ve hayvanları inceleyen bir bilim dalıdır. Hayvanları toplu bir şekilde ele alarak hayvanların canlı ya da cansız olan diğer varlıklarla olan ilişkilerini araştırıp tespit eden jeoloji, hayvanların anatomisini eski yıllardan itibaren geçirdikleri evreleri, hücre ya...

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme, çok hücreli eşeyli ve eşeysiz üreyen bütün canlılarda büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan ilk evredir. Mitoz bölünme oluşurken ana bir hücreden iki hücre ayrılarak yeni hücreler oluşur. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreyle aynıdır. Bu bölünme sadece bir çekirdek ve başka organeller içeren bir canlılardan olup arkeler ve b...

Fizyoloji

Fizyoloji, yaşayan organizmaları, bu organizmaların çevredeki koşullardan nasıl etkilendiklerini, karakteristik özelliklerinin nasıl oluştuğunu ve nasıl devamlılık sağladığını inceleyen bir bilim dalıdır. Yunanca kökenli bir kelimedir. Bu alanda çalışmalar yapan bilim adamlarına da "fizyolog" denir. Fizyoloji bilimi, çoğu...

Ekosistem

Ekosistem, belli bir bölgede bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları ilişkileri ile meydana gelir. Birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan canlı ve cansız varlıkların kendi içinde bir sürekliliği vardır. Ekosistemdeki canlı öğeler üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak üçe ayrılır. Cansız öğeler ise inorg...

Dengeli Beslenme

Dengeli beslenme, sağlıklı bir şekilde büyüme, gelişme, fonksiyonel olarak uzun süre yaşamak için, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve besin ögelerinin tamamını yeterli miktarda, besleyici özelliklerini kaybetmeden, en doğal şekilde vücuda alarak gerektiği gibi kullanmaktır. Vücudun sağlıklı bir şekilde büyümesi, yenilenebilmesi ve göre...

Polimer

Polimer, birbirinin aynı çok sayıda moleküllün kimyasal bağlarla tek düze bir şekilde bağlanarak oluşturdukları ve molekül ağırlıklı çok yüksek olan bileşiklerdir.“Poli” kelimesi Latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelmektedir. Polimerlerin en küçük yapı taşına“monomer” denilir.Polimerin Tarihçesi

İtriyum

İtriyum, Periyodik cetvelde III B grubunda yer alan gümüş beyaz renkte olan bir elementtir. Godalin tarafından keşfedilmiştir. Keşfedildiği yerin adı olan Yttrey bu elementin isminde kullanılmıştır. İtriyum ismi ilk olarak 1843'te Carl Mosander tarafından kullanılmıştır. Nadir olarak toprak metalleri arasında da yer alır. 1.509 derece b...

Berkelyum

Berkelyum, yapay bir radyoaktif element olup; aktinitler dizisinde yer alan bir elementtir. 1950 yıllarında Kaliforniya Üniversitesi'nde Tompson, A. Ghiorso ve G. Seaborgun yaptığı çalışmalar sonucunda yapay bir element olan amerikyumun 242 kütle numaralı izotopunun helyum iyonlarıyla bombardımanı sonucunda berkelyum elementi elde edilmiştir...

İterbiyum

İterbiyum, Yb sembolü ile bilinen, elektron dizilişlerinde F orbitalinde elektron barındıran kimyasal bir elementtir. Bu element adını bir taş ocağından almıştır. Şerit, gadolinit gibi minerallerde ve öteki ender toprak elementler ile bulunur. Ticari olarak monazitten, öksenitten ya da ksenotimden elde edilir.Elemen...

Biyometri

Biyometri, teknolojinin gelişmesi insanların yaşam alışkanlıklarını değiştirmesinde de etkili olmaktadır. Geçmişte kart gösterme, nüfus cüzdanı ya da pasaport bilgileriyle yapılan pek çok işlemde, artık parola, şifre, pin kodu gibi uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. Bunlar yaşamı kolaylaştıran unsurlardır. Bu yararlı etkisinin yanında, uygu...

Doğal Seçilim

Doğal Seçilim, belirli bir canlı türünün dış çevreye uyum sağlaması için daha elverişli organizmalara sahip olarak yüksek yaşam şansı sağlayan evrimsel mekanizmadır. Doğal seleksiyon olarak da bilinir. Anılan doğal seçilim, günümüzde Charles Darwin tarafından ortaya atılan bu düşünce biçiminde canlıların dış çevreye uyum sağlama konusunda da...

Hücre

Hücre; Canlıların en önemli yapı ve işlevsel birimi hücredir. Atom nasıl kimyanın temelini oluşturursa, hücre de biyolojinin temel parçasıdır. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşurlar. Biyolojik organizasyonlarda yaşayan en ufak madde birlikteliği hücredir. Bakteriler ve arkebakteriler tek hücreli organizmalar halinde varl...

Epigenetik

Epigenetik, Biyolojide, DNA dizisindeki değişimlerden kaynaklanmayan, fakat aynı zamanda ırsi olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen, bilim dalına verilen isimdir. Diğer bir söyleyişle, kalıtsal olup genetik olmayan, fenotipik olayları ele almaktadır. Bu değişiklikler hücreyi veya organizmayı direkt olarak etkilemektedir fakat, DNA diz...

Spektroskopi

Spektroskopi, bu kavram kimya biliminde kullanılmakla beraber, inceleme alanı itibariyle fizik bilimiyle de ilişkilidir. Spektroskopi, kimyada kimyasal incelemelerle aynı anlamda da kullanılmaktadır. Kimyasal incelemeler bir bütünlük içerisinde değerlendirildiğinde, spektroskopinin bu başlığın altında, incelemenin türüne ve incelenen maddeni...

Fisyon

Fisyon: Numarası çok büyük olan bir kütlenin atom çekirdeğini parçalayıp daha küçük iki çekirdeğe dönüştürülerek aynı zamanda kütle numarasının da düşürülmesi olayına fisyon adı verilmektedir. Fisyon tepkimelerinde radyoaktif elementler kullanılmaktadır ve reaksiyonlar için ismine aktifleme enerjisi de denilen bir ilk enerjiye gereksini...

Reach

Reach, kimyasalların kaydı, değerlendirmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören, yeni bir Avrupa birliği mevzuatıdır. 1 Haziran 2007 yürürlüğe girmiştir. Bu mevzuat bir dizi AB yönetmelik ve tüzük kapsamında hepsini tek bir isim altında toplamıştır. HedefiÇevre ve insan sağlığını, kimyasal kullanımın...

Protein

Protein, amino asitlerin zincir şeklinde kendi aralarında bağlanmaları sonucunda oluşan büyük yapılı organik bileşiklerdir. Vücutta bulunan bu organik bileşikler, açlık gibi durumlarda en son kullanılır. Proteinde kimyasal sindirilme aşaması ilk olarak midede başlamaktadır. Sporcuların ve kas yapmak isteyen bireylerin yöneldikleri bileşik ol...

Gadolinyum

Gadolinyum, Lantanitler serisinde yer alan  parlak, renksiz veya sarı renkte  olan metal bir elementtir. Gadolinyum'un atom numarası 64, atom ağırlığı 157,25'tir. Erime noktası 1312 derecedir. Kaynama noktası da ortalama olarak 3000 derecedir. Oda sıcaklığında özgül ağırlığı 7,9 g/cm 3'tür. Bileşiğinde +3 değerliliği bulunur. ...

Kalsiyum

Kalsiyum, Vücudumuzda bulunan kemikleri ve dişleri oluşturan onları güçlü ve sağlıklı tutan vücudumuz için gerekli bir elementtir. Simgesi Ca'dır. İsmi Latince de kireç anlamında kullanılmaktadır. İlk kez 1808 yılında Lumphru Davy adlı bir bilim adamı tarafından bulunmuştur. Yeryüzünde en bol olarak bulunan 5. Elementtir. Elektriği iyi ...

Rohs

Rohs, Belirli zararlı maddelerin elektrik ve elektronik cihazlarda bulunmasını engelleyen ve kısıtlamalar getiren demektir. 27 Ocak 2003'te Avrupa konseyi tarafından kabul edilmiştir. Elektrik ve elektronik ürünlerde getirilen kısıtlama ve yasaklar yapılan analizler sonucu belirlenir ve buna bağlı olarak uygun cihazlara Rohs sertifika...

Titer

Titer, Birçok hastalık grubuna göre daha fazla oranda laboratuvar incelemelerine dayanır. Test sonuçları pozitif çıktığı zaman titer şeklinde rapor edilir. Bu nedenle insanın belirli bir hastalığa karşı bağışıklığı olup olmadığının, sonucunda pozitif (Var) ya da negatif (Yok) değerlerinin elde edilmesi ile anlaşılan bir laboratuvar test...

Doku

Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını oluşturan, belirli bir işi yerine getirmek için farklılaşmış bir veya birkaç tane hücrenin birleşerek bağlanmasından oluşan gruplara verilen addır. Hücrelerin bölünmesiyle meydana gelirler. Örneğin, bitkilerde embriyo morula dönemine ulaştığında dokulaşma ve farklılaşma başlar. Hayvanlarda ise dı...

D Vitamini

D Vitamini, Hayatımızda mineraller, proteinler ve vitaminlerin yeri büyüktür. Yaşamımızın her anında vücudumuz bunları depolamaktadır. Bugün ise vitaminler içerisinde D vitamini hakkında bilgiler vereceğiz. D vitamini nedir? D vitamini nelerde vardır? Faydaları nelerdir? Eksikliği sonucunda ne tür hastalıklar baş gösterir? Bu sorulara y...

İyot

İyot, Sağlıklı büyüme için gerekli olan bir mineraldir. Atom numarası 53, kimyasal olarak iyot halojenlerin en az re-aktif olanıdır. Grup 17, periyot 5, blok p'dir. Madde katı halde bulunmaktadır. İyot İçeren BesinlerDeniz ürünleri, sebzeler, çilek, yoğurt, süt ve peynirde bulunmaktadır.

Kök Hücre

Kök hücre, vücudumuzdaki en temel hücredir diye kısa bir tanım yapılabilir. Bunu açacak olursak; insan bedeninin kökünde bulunan ve organların, bedenin oluşumuna katkı sağlayan köktür. Bir insanın başlangıcı olan döllenmiş yumurta ile sonucunda oluşan yapı arasındaki boşluğu doldururlar. Bu kök hücreler, biz yaşanırken yorulan, bozulan ya da...

Röntgenyum

Röntgenyum, 1994 yılında keşfi yapılan yapay bir elementtir. Atom numarası tabloda 111 olarak belirlenmiştir. Periyodik cetveldeki simgesi Rg olarak belirlenmiştir. Geçiş metalleri sınıfından olup fiziksel özellikleri bilinmemektedir. Röntgenyum, periyodik cetvelde 7. Periyotla, 1B grubunda ve D bloğunda bulunan bi...

Potasyum

Potasyum,  bitkilerin gelişimi için toprakta bulunması gereken bir maddedir. Hücre içi sıvılarda bulunur.  Özellikle  lahana,  brokoli,  pazı  gibi yeşil yapraklı sebzeler ve portakal, muz, incir,  avokado,  kayısı, gibi meyveler ve badem,  hurma,  fındık gibi kuru yemişler bol miktarda potas...

Bakteriyoloji

Bakteriyoloji, Mikro biyolojinin bakterileri inceleyen bir alt dalıdır. Bakteriler nükleer zarları olmayan ikili füzyon ile bölünebilen tek hücreli canlılardır. Yeryüzünde her ortamda bakteri mevcut olup insan vücudunda bulunan bakteri sayısı, insan hücre sayısının neredeyse on katıdır. Özellikle deride ve sindirim yolu içinde çok sayıda bak...

Melamin

Melamin, genellikle azot (Nitrojen) yönünden oldukça zengin beyaz kristaller halinde olan organik kökenli bir kimyasal maddedir. Melamin genel olarak plastik, yapıştırıcı, mutfak tezgahlarında, tabaklar da ve okullarda kullanılmakta olan beyaz yazı tahtalarında kullanılmakta. Son dönemlerde melamin süt ve bebek mamalarına katılmaya ba...

Kloroform

Kloroform, günümüzde oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan kimyevi bir maddedir. Uyuşturucu bir etkisinin olması nedeni ile birçok alanda kullanıldığı gibi insan vücudu için öldürücü etkileri olabilmektedir. Bu kimyevi maddenin sadece dokunulması değil sıvı olanlarının solunması bile sizi öldürecek etkilere neden olabilmektedir....

Fosforilasyon Nedir

Fosforilasyon nedir;  bir fosfat grubunun canlılarda organik olan moleküle bağlanmasıyla meydana gelen adenozin molekül olayına denmektedir. Yani fosforilasyon enerji üretme olayının genel adıdır. Fosforilasyon olayı biyolojideki önemli kavramların başında gelir. Bu kavram biyolojide sürekli olarak canlılarla alakalı olarak karşımıza çı...

Amonyum nitrat

Amonyum nitrat azotlu bir bileşik olarak bilinmektedir. Genellikle tarımsal gübreleme işlemlerinde sık sık kullanılmaktadır. Amonyum nitratın kimyasal formülü ise (NH4) (NO3) olup amonyak molekülü ile nitrik asidin bileşenlerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Amonyum nitrat bileşeni aynı zamanda da patlayıcı madde ...

Endorfin Hormonu

Endorfin Hormonu,  Endonfin kelimesi insan vücudunda yer alan bazı hormonlara verilen genel addır. Morfin hormonu ise vücuda antidepresan etkisi yaratan bir hormon türüdür. Ancak halk arasında bilinen adıyla endorfin hormonu mutluluk hormonu olarak geçmektedir. Tam manasıyla mutluluk ifadesini bu hormon için kullanmak doğru olmas...

İnsektisitler

İnsektisitler, böcek gibi haşerelerde kullanılan bir çeşit pestisittir. Bu insektisitler böceklerin sırayla yumurta, larva ve yetişkinlerine karşı kullanılan zehirli ilaçlardır. Bu tür zirai ilaçlar böcek öldürücü olduğundan tıp, ziraat ve endüstri alanlarında kullanılır. Ayrıca hane içindede kullanılır. Bu tür böcek öldürücü insektisitler y...

K Vitamini

K vitamini, yağda eriyen ve kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan bir vitamindir. Eksikliğinde ciddi rahatsızlıklar oluşabilir. Bazı kanser hastalıklarında korucu özelliği bulunmaktadır.K vitamini hangi besinlerde bulunurDaha çok yeşil yapraklı besinlerde bulunur.Lahana,

Altın

Altın, 118 tane elementin içinde en değerli olan madendir. M. Ö. 3000 yıllara kadar dayanan bu değerli madeni bu derece özel kılan şey nedir? Bunun nedeni diğer elementlerin kullanım açısından mutlaka bir dezavantajının olmasıdır. Örneğin çevremizde çok sayıda bulunan demir sayıca daha değerli fakat çok hızlı pas tutabiliyor ya da başka bir ...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayan...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullan...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güv...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile ...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölg...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023