Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Radyum

Radyum

Radyum, tam olarak 1898 yılında bulunmuş çok önemli bir elementtir. Radyum elementi kısaca "Ra" olarak gösterilmektedir. Curieler adındaki bilim adamı tarafından bulunmuş ve bu element üzerinde yapılan araştırmalarla uranyum minerali ortaya çıkarılmıştır. Bu durum ise kimya üzerinde çok önemli etkilere neden olmuştur. Radyum, bulunduktan bir süre sonra aslında radyoaktif olan bir elemen olduğu anlaşılmıştır. Bu elementin parçalanması sonrasında meydana gelen radyoaktif maddeler, insanlarda zararlı etkenlere neden olduğu için yapılan araştırmalarda çok daha dikkatli olunmuştur. Radyumun bu özelliği nedeniyle doğada sürekli olarak uranyum mineraliyle birlikte bulunur. Yani radyumu tek başına elde etmek mümkün değildir. Zaman geçtikçe gelişen teknoloji radyum ve daha birçok elementin çok daha kolay bir şekilde elde edilmesini sağlamaktadır. Radyum en çok granit olan kayalarda bulunmaktadır. Bu nedenle radyum elde etmek isteyen araştırmacılar ve endüstriciler bu kayalar üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Bu kayalardan elde elen radyum miktarı, genellikle uranyum miktarına birebir eşit olur. Günümüzde ülkemizde radyuma rastlamak oldukça zordur. Bu element üzerinde yapılan araştırmalara sonrasında yok denecek kadar az olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında belirtmek isterim ki radyum elementi en çok Avusturya, İngiltere, Almanya ve Madagaskar'da bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda birçok farklı ülkelerde de radyum elementine rastlanmıştır. Bu ülkeler ise Kongo, Portekiz, Güney Afrika ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerdir. Bazı okyanuslar altındaki topraklarda da radyum elementine rastlamak mümkündür.

Radyumun özellikleri

  • Radyum, kimya olarak toprak alkali grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan radyum, genel olarak metaller arasında incelenir.
  • Radyumun atom numarası 88 ve atom ağırlığı 226 olarak hesaplanmıştır diğer elementlere göre radyum biraz daha ağırdır.
  • Radyum, çok yüksek sıcaklıklara bile dayanıklıdır. Öyle ki su bile 100 derecede kaynarken, radyum 700 dereceye kadar sıcaklığa dayanabilmektedir. Bu durum radyumun kullanım alanının iki katına kadar artmasını sağlar. 700 dereceye kadar sıcaklığa dayanabilmesi nedeniyle özellikle endüstride çok etkin bir kullanım alanına sahiptir.
  • Radyumun elektron dizilişi ise 7 s2 olarak bilinmektedir. Bileşiklerinde 2+ değerlerini alarak daha farklı bir yapı elde etmiş olur.
  • Radyum, biraz daha detaylı incelendiğinde diğer elementler arasında en çok özellik olarak baryuma benzemektedir. Bu iki element, özellik olarak hemen hemen aynıdır ve aynı etkileri gösterir.
  • Radyum, fiziksel olarak beyaz renkli bir elementtir. Bunun yanı sıra oldukça kuvvetli bir radyoaktif özellik gösterir. Bu nedenle kendi kendine helyum çekirdeklerini ortama vererek radona dönüşebilir.
  • Radyum, daha önceden de belirttiğimiz gibi radyoaktif bir özellik gösterir. Fakat bu elementin gösterdiği radyoaktif özellik, diğer radyoaktif özellik gösteren elementlere göre çok daha uzun ömürlüdür.

Radyum nasıl elde edilir?


Raydum elementi, radyoaktif uranyum mineralleri, nitrat asidi ve sülfat asidi karışımından elde edilmektedir. Doğada ise bazı kayalar içerisinde bulunur. Bunun yanında taşıyıcı görevler yapan baryum sayesinde radyum elde edilebilmektedir. Radyum, bu yöntemlerin yanı sıra ayrıca sonradan keşfedilmiş yöntemle de elde edilmektedir. Madam Curie tarafından bulunmuş olan civa ve malgama karışımından elde edilen karışım sayesinde radyum elde edilebilmektedir.

Kullanımı: Radyumun günümüzde en büyük kullanım alanı şualanma özelliğidir. Özellikle tıbbi alanda kanser hastalıkları üzerinde önemli bir yeri olan bu element, bu kullanım alanı sayesinde birçok hastanın umudu olmuştur. Genellikle saf olarak kullanılan bu element bazen sülfat tuzu haline getirilerek kullanılabilir. Bu elementin bulunduğu tüplerin rengi ise genellikle gümüş gri rengindedir.
Son Güncelleme : 01.11.2023 18:54:29
Radyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Radyum Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Radyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023