Protein

Protein

Protein, amino asitlerin zincir şeklinde kendi aralarında bağlanmaları sonucunda oluşan büyük yapılı organik bileşiklerdir. Vücutta bulunan bu organik bileşikler, açlık gibi durumlarda en son kullanılır. Proteinde kimyasal sindirilme aşaması ilk olarak midede başlamaktadır. Sporcuların ve kas yapmak isteyen bireylerin yöneldikleri bileşik olan protein belli bir oranda ve düzenli bir şekilde alındığı zamanlarda kas kütlesinin gelişmesine yardımcı olduğu belirlenmiştir. Bu durum protein bileşiğinin değerini bir kat daha arttırmaktadır.

Protein sözcüğü, Yunan dilinde geçen "birincil öneme sahip" tanımının karşılığı olan prota sözcüğünden gelmektedir. Protein ismini, 1838 tarihinde Jöns Jakob Berzelius vermiştir. Jakob proteinlerin varlığını ilk olarak kanıtlayan kişidir. Fakat tam olarak ne işe yaradığını bilmemektedir. 1926 tarihinde James B. Sumner isimli bir profesör tarafından üreaz enziminin bir protein olduğu gerçeği kanıtlanıncaya kadar önemi saklı kalmıştır. Yapısı ilk olarak çözülen proteinler arasında insülin ve miyoglobin gibi türlerin olduğu bilinmektedir. Bu iki proteinin türü kırım analizi kullanılarak üç boyutlu yapıları tam olarak çözülmüştür.

Proteinler, amino asitlerin bir araya gelerek oluşturduğu polimerlerdir. Her protein amino asitlerin oluşturduğu dizilime bağlı olarak farklılık gösterir. Proteinlerin tam olarak ne işe yaradığını öğrenmek için öncelikle içerisinde bulunan amino asitlerin özelliklerini belirlemesi sonucunda ortaya çıkar. Şu ana kadar pek çok amino asit türüne rastlanmıştır. Fakat bunların arasında en çok kullanılan 20 farklı çeşit amino asit mevcuttur. Bu zincir şeklindeki döngüde bir amino asitin amino grubuna diğerinin ise karboksil grubuna bağlanması sonucunda oluşan bağa peptit bağı adı verilmektedir. Her protein içerisinde bulunan amino asitlerin sıralaması bir gen yardımıyla tanımlanır ve genetik bir kod sayesinde kodlanır.

Protein; nükleik asitler, yağlar gibi biyolojik yapılarda olduğu gibi canlı organizmaların en temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu aşama gerçekleşirken hücre içerisinde bulunan tüm süreçlerde yer alırlar. Proteinler bazı görevleri tek başlarına üstlenirler. Bazı görevlerde ise bir araya gelerek çalışırlar. Bunun sonucunda kararlı kompleksler ortaya çıkabilmektedir.

Proteinlerin Yapısı
Birçok protein türü katlanarak kendisine özgü olan 3 boyutlu bir şekil alır. Bu söz konusu olan katlanma durumu doğal bir şekilde gerçekleşmiş olabileceği gibi, bazı proteinler bazı enzimler sayesinde bu durumu gerçekleştirir. Katlanma özelliği olmayan proteinler bu durum için moleküler şaperonlara ihtiyaç duyar. Alanında uzman olan biyokimyacılara göre protein yapısı bakımından 4 ayrı gruba ayrılır. Bunlar:
  • Primer yapı: Düz amino asit dizini şeklinde olan yapıdır.
  • Seconder yapı: Bu yapı hidrojen bağları yardımıyla kararlı bir hale getirilen, düzenli bir şekilde tekrar eden proteinlerdir. Bu yapının en yaygın olan örnekleri alfa sarmalı ve beta yaprağı olduğu bilinmektedir. Yerel yapıya sahip olduklarından dolayı bir proteinin içerisinde farklı bölgelerde olabilirler.
  • Tersiyer yapı: İkincil yapıya sahip olan proteinlerin ile tek bir protein arasında kurulan uzaysal ilişkidir. Bu yapı yerel olmayan etkileşimlerin sonucunda kararlı kılınır. Bu etkileşimler arasında en yaygın olanı hidrofobik çekirdeğin ortaya çıkması sonucunda olur. Bunun yanı sıra hidrojen bağları, disülfür bağları, tuz köpürleri ve çevrim sonrası değişimler de kararlı kılma aşamasında yardımcı olmaktadır. Üçüncül yapı kelime anlamı bakımından da katlama ile eş anlamlıdır.
  • Kuaterner yapı: Bu yapı birden fazla protein molekülünün birbiri arasında etkileşim kurması sonucunda oluşmaktadır. Bu yapıda etkileşime giren her protein, protein kompleksinin birer alt birimi olduğu söylenebilir.
Bu yapılara ek olarak söylenecek durum ise kendi aralarında bağlantı kurmasıdır. Bir araya gelerek başka bir boyut oluşturmak da mümkündür. Üçüncül ya da dördüncül yapılara diğer bir deyişle protein konformasyonları denir. Bu iki yapının kendi arasında geçiş sağlaması durumuna konformasyonal adı verilmektedir.
Son Güncelleme : 18.03.2021 05:51:20
Protein ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Protein Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Protein"
Ben spor yapmaya başladım ve şuan fitness sporları ile uğraşıyorum. Bu sporlar bana çok fayda sağlıyor ama antrenör hocam bol bol protein içerikli gıdalar tüketmem gerektiğini söylüyor. En çok hangi gıdalarda protein vardır? Aşırı proteinin bana zararı olur mu?
Unsur . 09.09.2018 21:30:23
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022