Nobel Kimya Ödülü

Nobel Kimya Ödülü

Nobel kimya ödülü, ilk defa 1901 senesinde verildi, bu ödül Hollanda'dan Jacobus Henricus van't Hoff tarafından kazanılmıştır. Her ödül sahibi, tek madalya, tek diploma ve ölçüsü senelere yönelik değişim gösteren nakit ücretten oluşmaktadır. 1901 senesinde, Van 't Hoff, 150.782 İsveç kronu almıştır, Bu ücret Aralık 2007 tarihinde 7.731.004 İsveç kronuna eş değerdir. 2008 senesinde, bu ödüle Osamu Shimomura, Martin Chalfie ve Roger Y. Tsien'e verilmiş ve 10.000.000 İsveç kronu ile ödüllendirilmişlerdir.
Nobel, Alfred Nobel'in 1895 tarihindeki vasiyeti üzerine; kimya, fizik, edebiyat, fizyoloji veya tıp sahalarında 5 dalda elit katkılarda bulunanlara verilmeye başlanmıştır. Nobel'in vasiyetinde ortaya koyduğu benzeri, ödül sahibine İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinin 5 azalık komite aracılığıyla hüküm verilir ve ödül nobel vakfı aracılığıyla karşılanır. Adayların belirlenmesine ödüllerin dağıtılmasından bir önceki yılın sonbaharında başlanıyor. Aday teklifleri kararın alınacağı yılın tarihinden öncesinde sözlü olarak komiteye bildirilir. Altı Nobel komitesi bir şubatta adaylar üstünde çalışmaya başlar. Eylül içerisinde ve ekim baslarında, komiteler ödül verici müesseselere tekliflerini bildirirler. Ödül verici müesseselerin kesinlikle hükümlerini kısa zamanda izahları gereklidir. Barış ödülü dışındaki mükafatlar sadece kişilere verilir, bu ödül müesseselere de verilebilir. Kimse ölümünün ardından aday gösterilemez, ödül kararlarına itiraz edilemez. Ödüllerin rastgele biri, o yıl ödüle layık kimse görülmediği için verilmeyebilir. Nobel Kimya ödülü, Nobel ödüllerinden olarak, her yıl Alfred Nobel'in vefat yıldönümü durumda olan 10 Aralık'ta ve İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi aracılığıyla verilir. Yirmi beşten fazla birey organik kimya sahasındaki katkıları için Nobel Kimya Ödülü için uygun görülmüştürki, bu sayı öbür bütün kimya dallarından daha çoktur Nobel Kimya Ödülü alan 2 Alman'ın, Richard Kuhn (1938) ve Adolf Butenandt (1939), bizzat hükümetleri aracılığıyla ödülü onaylamalarına müsaade verilmemiştir. Sonradan madalya ve diplomaları teslim edilmiş, ama paraları verilmemiştir. 1958 ve 1980 senelerinde Nobel Kimya Ödülüne layık görülebilen Frederick Sanger, bu ödülü 2 defa alabilen kişilerdendir. Aziz Sancar, 2015 yılında nobel kimya ödülünü almıştır. Ödülü hücrelerin yıpranmış DNA'ları nasıl onarıp genetik bilgileri nasıl koruduklarını gösteren çalışmayla almıştır.

Nobel Kimya Ödülünü 2. Kez Alan Kişiler,

Marie Curie (1903'te fizik, 1911'de kimya) ve Linus Carl Pauling (1954'te kimya, 1962'de barış). Günümüze kadar 4 bayan Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır: Marie Curie (1911), Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) ve Ada E. Yonath (2009). 2008 seneye geldiğimizde Nobel Kimya Ödülü 102 defa verilmiş ve toplamda 156 birey bu hediyeyi kazanmıştır.
Son Güncelleme : 16.04.2021 22:18:47
Nobel Kimya Ödülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Nobel Kimya Ödülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Nobel Kimya Ödülü"
2015 senesinde nobel kimya ödülüne layık görülen bilim adamımız Aziz Sancarın yapmış olduğu çalışma hakkında bilgi almak istiyorum. Yazıda bu konuya detaylı bir şekilde değinilmemiş. Bu güne kadar nobel kimya ödülünde ilk kez mi bir Türk ödül alıyor yani. Daha önce bu ödülü alan var mı acaba?
Sertaç . 25.10.2018 20:38:27
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022