Neostigmin

Neostigmin

Neostigmin, Etken maddesi neostigmin metil sülfat olan ve piyasada 1 ml lik 50 ampül ve 1 ml lik 6 ampul şeklinde bulunan neostigmin ampul, sinir sistemi ilaçları grubunda yer alır.

Endikasyonları:

Kolinerjik özellikte olan neostigmin myasthenia gravis, periferik damar tıkanıklığı ve bozukluğu, bağırsak atonisipameliyat sonrasında idrar tutulmasında, monopleji ve hemipleji gibi durumlarda kullanılmaktadır.

Kontrendikasyonları:

Neostigmine ampul aşağıdaki durumlardan kesinlikle kullanılmamalıdır.
  • Peritonitte, kangren de
  • İdrar tıkanıklığının nedeninin mekanik olduğu zaman
  • Neostigmin metilsülfata karşı aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılması önerilmez.
Uygulama şekli ve dozu:

Neostigmin metilsülfat intravenöz yolla oldukça yavaş şekilde verilmelidir. İlaçta uygulanacak olan doz hastalığın çeşidine hastalıktan alınacak olan yanıta ve hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterir.

Çoğunlukla kullanılması gereken günlük doz;

Myasthenia Graviste; Maksimum güce ihtiyaç olunduğu zamanlardan günde belirli aralıklarla 1-2.5 mg intramüsküler ya da supkutan enjeksiyon.
Bu doz yaklaşık 2-4 saat etki süresi ne sahiptir. Enjeksiyon ile verilecek olan günlük doz çoğunlukla 5-20 mg arasında olmalıdır. Fakat bazı hastalarda daha fazla dozlar kullanılabilmektedir.

Ameliyat sonrasında oluşacak olan idrar tutulmalarında;

Ameliyat sonrasında intramüsküler ya da subkutan 0.25 mg.
Uygulanacak olan bu doz 4 ve 6 saat aralıklarla günde 1 defa 3 gün boyunca tekrarlanır.

Uyarılar önlemler:
  • Bronşiyal astım, epilepsi, yeni ortaya çıkmış olan koroner tıkanma, peptik ülser, hipertoidz ve kardiyak aritmi gibi durumlarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
  • Yüksek oranda neostigmin verileceği durumlarda aynı zamanda ya da daha önceden atropin sülfat enjeksiyonu önerilir. Bu durumda atropin ve atropin farklı enjektörler ile kullanılmalıdır.
  • Bazı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişebileceği için şok önleyici ilaçlar ve atropin sürekli hazır durumda olmalıdır.
  • Aşırı dozdan kaynaklanan kolinerjik kriz ve miyastenik kriz birbirine karıştırılmamalıdır. Bu iki krizde de oldukça fazla derecede olan kas güçsüzlüğü durumunda verilir. Ancak değişik tedavi yöntemleri uygulanır.
Hamilelik döneminde: Hamile olan kadınlar ve laboratuvar hayvanları üzerinde çok iyi derecede denetleme ve yeteri kadar yapılmış çalışmalar yer almamaktadır. Hamile kadınlarda üreme fonksiyonları üzerinde etkisinin olup olmayacağı ve fetal zararı olup olmayacağı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı hamile kadınlarda gerekli olmadığı sürece neostigmin kullanılmamalıdır. Antikolinesteraz ilaçlar hamileliğin son dönemlerinde intravenöz olarak verildiği takdirde uterus tepkisine ve prematüre doğuma sebep olabilirler.

Emziren kadınlarda: Anne sütüne etki edip etmediği tam olarak bilinmemektedir. Birçok ilacın anne sütüne etki ettiğinden dolayı ve anne sütü ile beslenen bebeklerde neostigmine olan ciddi advers gücü yüksek olduğunda, anne ile ilaç alımı göz önünde tutularak ya ilaç alımı ya da emzirmenin bırakılması gerektiğine karar verilmelidir.

Yaşlılarda: Yaşlı hastalarda yetişkin hastalar için önerilmiş olan dozlar kullanılmalıdır.

Çocuklarda: Pediyatri alanında güvenilir olduğu ve etkinliği tam olarak kanıtlanamadığı için çocuklarda, vücut ağırlıklarına göre verilecek olan dozlarda kullanılmalıdır.

Yan etkileri: Alerjik tepkiler, anafilaksi, konvülsiyon, streptomisin, baş dönmesi, uyuşukluk durumu, bilinç kaybı, konuşmada zorluk yaşama, baş ağrısı, göz bebeğinde küçülme, bradikardi. taşikardi, nodal ritmi içeren kardiyak aritmi ve A-V blok, EKG farklılıkları, yüksek tansiyon, senkop ve kalp durması.

İlaç etkileşimleri: Özellikle de streptomisin, kanamisin ve neomisin gibi bazı antibiyotikler az sayılabilecek ancak belirli depolorize olacak olan blokaj etkiler gösterir. Bu etkenler nöromüsküler blokajı aşırı derecede şiddetli hale getirilir. Bu tür antibiyotiklerin endike oldukları durumlarda kesinlikle kullanılmaları önerilmez. Kullanılacak dozların oldukça dikkatli ayarlanması gerekir. Antiaritmik maddeler, genel ve lokal anestezikler nöromüsküler geçişte karşılık doğuran bir takım ilaçların oldukça dikkatli kullanılmaları gerekmektedir. Miyastenia gravis hastalığı olan kişilerde neostigmin mutlaka uygun dozda kullanılmalıdır.
Son Güncelleme : 06.04.2021 13:21:12
Neostigmin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Neostigmin Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Neostigmin"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022