Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Moleküler biyoloji ve genetik, programının asıl amacı, genetik ve biyoteknoloji bölümünde kendi alanının eğitim ve araştırmasını yapmaktır. Üniversiteye hazırlanan çoğu öğrenciler bu bölümle ilgili tam olarak net bir bilgiye sahip değillerdir. Bu bölümü okuyan öğrencilerin genel olarak belli başlı görecekleri dersler vardır. Bu dersler kimya, matematik, ve bilgisayar dersi ile birlikte elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen molekülerbiyolojisi gen mühendisliği uygulamalı ve anlatımlı olarak dersler okutulmakta ve en son olarak staj yapılarak puanlar yüksek ise istenilen sonuç alınmaktadır.

Moleküler biyoloji, canlılarda gerçekleşen olayları moleküler düzeyde inceleyen ve tetkik eden biyoloji olarak bilinir. Son birkaç yılda ayrı bir önem kazanan genetik, biyokimya, hücre biyolojisi ve biyofizik gibi geniş bilgi yüklü bölümlerin gelişmesiyle meydana çıkmıştır. Canlı olan hücrelerde hayati önemleri birçok ve faydası olan nükleik asitler, proteinler ve enzimlerin yapı taşlarının tamamen aydınlatılması moleküler biyolojinin kendi ilgi alanı ile ilgili bölümdür. Bu nedenden dolayı X ışınları elektron mikroskobu gibi ileri tekniklerden yararlanarak fayda sağlanmıştır. İnsan ve diğer dünya üzerindeki yaşayan canlıların genomlari aydınlanmaya başlamıştır ve daha sonra bu biyolojinin genel olarak ilgi alanı canlılar için gerekli olan proteinleri ile beraber aynı zamanda proteinlerin asıl görevleri ve birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamaya başlamıştır. Moleküler biyoloji gelişen teknoloji ile çıkan yeni yöntemlerin yardımıyla olağanüstü bir gelişme dönemine geçmiş ve hem hastalıkların asıl gerçek sorunları ve sebepleri açıklamaya başlanmış hem de biyoteknolojik ile beraber biyonik gelişmelerin önü açılmıştır. DNA mikroçipleri ile genlerin ifade görüntülerinin alınması gerçek bir hale dönüşmüştür. Gerçek zamanlı PCR ile gen şeklinin araştırılmasına fayda sağlanmıştır. Floresan antikor ve protein teknolojileri, bulunan floresan proteinlerin hücre içinde birleşmesiyle veya kendileriyle alakalı olan proteinlere birbiriyle harekete geçmesiyle beraber proteinlerin hücre içlerinde görüntüsüne imkan sağlanmıştır ve hangi hücrelerin hangi koşullar altında bu proteinleri neden ve nasıl bir şekilde hangi yönde kullandıklarının anlaşılması doğrulamıştır.

Çoğu hücre türünün incelenmesi genetik olan hayvan deneylerinde hangi genetik etkenlerin hangi sorunlara yol açtığını anlamayı sağlayarak kolay bir hale gelmiştir. DNA teknolojileri ile canlılar arasında oluşan gen alış verişi mümkün hale gelerek aynı zamanda çoğu alanda taze olan ürünlerin üretilme şekli ortaya çıkmıştır. Kök hücre ve genetik hayvan şekillerinde yapılan çalışmalar birçok hastalığın tedavisi için oldukça fayda sağlayarak hastalar için bir şans daha vermektedir.

Genetik, bilim dalında, organizmada bulunan kalıtım ve çeşitliliği inceleyen bilim dalıdır. Genler, gerçek olan etkilerini, genel olarak hücrede bulunan fonksiyonların birçoğundan görevli olmasıyla, proteinlerin üretimi ile alakalı olan durumdur.

Canlılarda bulunan çoğu özelliklerin kalıtsal olduğunun bilinmesi ile birlikte aynı zamanda, eski çağlardan buyana gelen bitki ve hayvanlar yok edilmiş ve kaçmıştır. Genler belli bölgelere karşılık gelmektedir. Bazı zincir üzerinde nükleotitlerin dizisi, organizmaların kalıtsal olarak yer aldığı genetik bilgidir. Dünya üzerinde DNA, iki zincirli bir yapıyla oluşmaktadır. DNA'daki her iplikçikteki nükleotitler birbirini tamamlayarak devam ederler. Dolayısıyla her iplikçik, kendisine eşlik eden yeni bir iplikçik için bir bütün olabilme yeteneğine sahiptir. Bu, genetik bilginin tekrarlanması ve kalıtımı için düzenlenen fiziksel bir yapıdır. Nükleotitlerin DNA’daki dizilişi, hücre yöntemiyle amino asit zincirleri çıkarmak için kullanılmıştır. Bu işlemlerden sonra bu şekilde proteinler oluşur. Bir proteindeki amino asitlerin sırası, gen üzerindeki nükleotitlerin sırasına zıt olarak gelir. Aradaki bu ilişkiye genotik kod adı verilmektedir. Amino asitlerin bir proteindeki sıralanış şekli, proteinin değişik olan boyutlar ile şekil alacağını göstermektedir. Bu yapının şekli de proteinin fonksiyonundan görevli olmasıyla ilgilidir. Hücrelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve üremeleri için gereken çoğu proteinlerin hemen hemen tüm hareketlerini proteinler icra ederler. DNA sırasında bulunan bir değişim, bir proteinin amino asit dizisini ve dolayısıyla onun şekli ve fonksiyonunu değistirmektedir. Dolayısıyla hücrede ve onun bağlı kaldığı canlıda önemli sonuçlara yol gösterebilir.

Genetik, organizmaların görünümünün ve davranışının düzenlenmesinde önemli bir etki gösteriyor olsa da, sonuç bölümünün oluşmasında, organizmanın dış çevre ile değişkenliğinin ve genetik ile birlikte etki ederek etkileşim göstermiş olur.

Son Güncelleme : 09.04.2021 03:23:40
Moleküler Biyoloji Ve Genetik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Moleküler Biyoloji Ve Genetik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022