Misel

Misel

Misel, Kökeni Fransızca olan, Fiziksel kimya dahil biyoloji, su ürünleri, veterinerlik, zooloji alanında da kullanılmaktadır. Misel tanımı, dağıtıcı bir ortamda dağılmış ultra mikroskobik olan koloidal parçacıkların, iyonların, atomların veya moleküllerin gevşek bağlı bir biçimde kümelenmesi sonucu oluşumudur. Miseller yüzey kimyasının anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Örnek, sabun çözeltisinin gücü çözünmeyen veya suda az çözünen organik bileşiklerin dağılımında etkili olduğu miselin bir özelliği olarak açıklanır.

Biyolojide, Misel; Zincir biçimindeki moleküllerin düzenli şekilde dizilerek yaptığı topluluk. Mantarlarda ipliksi yapıdaki talluslar, Miselyum.

Kimyada, Misel; Genelde hidrokarbon zinciri taşıyan maddelerin yapısında büyük moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan elektrik yüklü koloidal sistem. Sabun ve deterjanların oluşturduğu koloidal boyuttaki tanecikler.

Veterinerlikte, Misel; Amfipatik moleküllerin suda, suyu emmeyen kısımlarının içe gelen kısımda, polar hidrofilik kısımlarının ise suya dönük yerleşim göstererek küresel yapı kazanması.

Su Ürünlerinde, Misel; Tüp şeklindeki filamentin (hif) oluşturduğu dallanma gösteren oluşum. Küf mantarının gövdesini oluşturan tüp şeklinde filament kümesi, Miselyum, miçelyum.

Zoolojide, Misel; Zincir biçimindeki moleküllerin sıralı bir biçimde dizilerek yaptığı topluluk (lat. micella=parçacık)

Misel Boyutu ve Şekilleri, Misel Oluşturmayan Amfifiller; Uzun zincirli alkoller amfifillerle benzer özellik taşırlar ancak misel oluşturmazlar. Bunu anlamak için, küresel miselin bir kısmını kurumsal düşünmek gerekir. Küçük yüksüz baş gruplar arasında yeterli itme kuvveti olmadığından küresel misel için S/m değeri yeterince büyük olmayacak ve yapı kararsız halde olacaktır. Eğer misel oluşsa bile S/m değeri çok küçük olan çift katmana benzer bir yapı olacaktır. Fakat çok kararsız olduğundan su içerisinde bir damla saf amfifilden farklılık göstereceklerdir.

Tek hidrokarbon Zincirli Amfifiller; Basit iyonik amfifillerden oluşan misel, küresel boyut olarak oldukça tamamı aynı yapıdadır. Bu homojenlik şöyle açıklanabilir, amfifllerin hidrokarbon zinciri uzunluğu yaklaşık olarak misel çapının yarısına eşittir. Bir yüzey aktif madde olan SDS (sodyum dodesil sülfat) için bu değer yaklaşık olarak 17 A'dır. Bu boyuttaki bir miselde 60 amfifil bulunmaktadır ve bu değer miselden misele çok fark göstermemektedir. Bunun nedeninde misel oluşumunu destekleyen kuvvetlerin kovalent olmaması ve doğada çokça bulunması Dikkat çekicidir. Misel boyutunu ve geometrisini düzenleyen bu kuvvetler sadece moleküllerin kümeleşmesi lehine olsaydı, Belki çift tabakalı yapı olarak misel boyutunun limitsiz artışı mümkün olabilirdi.

Misel boyunu sınırlandırıcı itici kuvvetlerin yanı sıra misel büyümesine katkı yapan çekici kuvvetlerde olmalıdır. Burada itici güç kutuplanma gösteren baş gruplar arasında elektrostatik ve stearik etkileşimlerinden ortaya çıkmaktadır. İyonik amfifillerde, her bir amfifil, misel içerisinde komşu amfifillerin baş grubunu şiddetli itme eğiliminde olan yüklü kutuplanma gösteren baş gruba sahiptir. Bu itme kuvvetiyle bir birine yakın aralıkta olan baş gruplar düzlemsel yapı yerine eğimli yüzeyi oluşturmakta ve iki boyutlu sınırsız büyümenin önüne geçilmektedir. Etkisi yeterli büyüklükte itme kuvveti uygulaması kök alkol zincirinin uzunluğu ile bilinen bir yarıçapı olan küresel bir şekle yol açmaktadır.

İki Hidrokarbon Zinciri Amfifiller; Tek zincirli amfifillerde S/m oranı hidrokarbon zinciri ve kutuplanma gösteren baş grupların oluşturduğu yüzey alanıdır. Ancak iki zincirli amfifillerde, belirli bir biçim için bu oran iki kat daha fazladır (burda Aynı yüzey alanını koruyan baş gruplar yarıya inmiştir). Baş gruplar arasındaki itme kuvvetleri bir ya da iki akil zincirin her bir gruba bağlı olup olmadığından önemli ölçüde etkilenmezler ve iki zincirli yükünsel amfifillerde baş grup başına en uygun alan yine yaklaşık 60 A 2'dir. Silindirik ve çift katmanlı yapılar arasındaki bir yapıda bu değere ulaşılması mümkün olmaktadır.

Son Güncelleme : 07.03.2021 14:23:16
Misel ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Misel Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Misel"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022