Lokal Anestezi

Lokal Anestezi

Lokal Anestezi, Vücudun yalnızca belirli bir bölgesi uyuşturularak yapılan cerrahi girişimlerde uygulanan bir anestezi türü olan lokal anestezi durumunda, hastalar uyanık olur bilinçleri yerindedir ve her şeyin farkında olurlar.
Yalnızca operasyon yapılacak bölgede oluşacak olan ağrı hissini gidermek için uygulanan lokal anestezide kullanılan madde enjektör ile operasyon yapılacak kısımın çevresine enjekte edilip bu bölgede bulunan sinirlerin uyuşması sağlanır. Bu anestezi türü infiltrasyon anestezi ismi ile de adlandırılır ve lokal anestezi uygulandıktan yaklaşık 5 dakika sonra ameliyata başlanabilir. Lokal anestezi ufak cilt yaralanmalarında başvurulan dikişlerde ve diş çekme işlemlerindede de tercih edilebilen bir yöntemdir.

Lokal anestezi yönteminde kullanılan maddelerin durumuna göre belirli bir süre sonra anestezi etkisi kaybolur. Lokal anestezi yönteminde tercih edilen maddeler krem ya da sprey şeklinde bulunabilir. Bu yöntemde kullanılan maddeler vücuda enjekte edilerek veya farklı yöntemler kullanılarak bölgesel uyuşma sağlanır bu gibi uyuşmalar topikal anestezi diye isimlendirilir. Bu gibi anestezik maddeler anestezi yapılacak bölgeye yaklaşık bir kaç dakika önceden uygulanır ve anesteziden dolayı oluşacak iğne acısını giderir. Bu teknik hastadan kan alma işleminden ve kateter takılmadan önce tercih edilebilir. Sprey olan lokal anestezi maddeleri endoskopi yapılırken boğaz bölgesinin uyuşması için kullanılır.

Lokal anesteziye bağlı olarak oluşabilecek reaksiyonlar nelerdir?
Lokal anestezide görülen reaksiyon aralığı yaklaşık olarak % 2 civarıdır. Oluşacak olan reaksiyonlar genellikle bayılma şeklinde ortaya çıkar. Ancak bu durum lokal anestezide kullanılan maddelerden kaynaklanmayıp, hastanın psikolojik durumu nedeniyle gerçekleşir. Lokal anesteziden kaynaklanan alerjik reaksiyonun ne sıklıkta görülebileceği tam olarak bilinemez. Lokal anestezinin içine katılan ilaçlardan dolayı bazı alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Ancak oluşacak gerçekçi reaksiyonların tamamı yaklaşık olarak % 1 civarıdır.
Lokal anestezinin tercih edilen krem formunda olanları ise nadiren kılcal damarlarda oluşacak olan kızarıklıklara sebep olabilir.

Lokal anestezinin genel anesteziden farkı nedir?
Genel anestezi yönetiminde hastalarda damar yolu ile hastaya solunum yolundan verilecek olan gaz anesteziklere ve anestezik ilaçlardan kaynaklanan bilinç kaybı yaşanır ve hastaların solunumu baskılanır. Genel anestezide bu nedenden dolayı solunum cihazına ihtiyaç duyulur. Lokal anestezide ise, hastanın bilinci açıktır ve solunum cihazı desteğine ihtiyacı yoktur.

Lokal anestezinin avantajları nelerdir?
Lokal yani bölgesel anestezinin en büyük özelliği anestezinin operasyon alanında sınırlı olmasıdır. Bu durumda genel anesteziden kaynaklanan kalp ve akciğer organlarında olabilecek riskler ve birtakım yan etkiler büyük bir ölçüde azaltılmış olur.
Bu anestezi türünün İkinci büyük avantajı ise ameliyatından sonra ağrı kontrolünde çok daha etkili olmasıdır. Genel anestezi yöntemi ile yapılan ameliyat sonrasında ağrı kontrol edilirken morfin kullanılır. Fakat biliniyor ki bu ilaç her durumda yeterli oranda etki sağlamaz ve aşırı derecede bulantı ve kusma gibi uzun süren yan etkilerin oluşmasına neden olur. Lokal anestezi yönteminde ise morfin ve bu gibi ilaçlar kullanılmamasından dolayı hastalarda bu gibi yan etkiler ortaya çıkmaz.

Lokal anestezi hangi ameliyatlar da uygulanır?
Omuz cerrahisinde, kalça ve diz ameliyatlarında, el ve kol ameliyatları gibi birçok ameliyatta lokal anestezi yöntemi uygulanabilir.
Lokal anestezi çeşidi olan spinal- epidural anestezi ise, sezaryen, prostat, kasık fıtığı ve ortopedi gibi belden aşağı kısıma yapılacak olan bütün ameliyatlarda tercih edilebilir.
Son Güncelleme : 04.03.2021 13:09:50
Lokal Anestezi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Lokal Anestezi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Lokal Anestezi"
Benim üç sene önce kalınsana maçınca bir sakatlanmam oldu. Ağrıları geçmeyince hastanede ortopedi doktoruna muayene oldum ve ayağımda menisküs yırtığı meydana geldiğini ve ameliyat olunmasını gerektiğini söyledi. Üç sene boyunca ameliyattan kaçtımcama ayağım artık çok ağrımaya başladı. Benim ameliyatım belden aşağı uyuşturarak yapılacak. Bin ameliyata lokal anestezi mi deniliyor?
Şahin . 29.10.2018 07:03:28
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022