Lityum

Lityum

Lityum, 1817 tarihinde bilim adamı Johan August Arfwedson tarafından bulunmuştur. Doğada bütün elementlerin en hafifi yumuşak gümüş parlaklığında olan katı bir elementtir. Doğada lityum fosfatlar ve silikatlar olarak bulunmaktadır. Lityum simgesi ( Li ) olarak gösterilir. Lityum atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,941, lityum yoğunluğu 0,55, erime derecesi 18,54 santigrat olan kimyasal elementtir. Lityum periyodik tabloda 1. grup alkali metaller içerisinde yer almaktadır. Ancak 2. gurup toprak alkali özelliği de göstermektedir. Lityum saf durumda olmayan yoğunluğu en düşük metaldir. Lityum hava ile temas ettiğinde rengi kararmakta ve lekeli hal almakta bunun sonucunda ise Lityum Oksit (Li20) oluşmaktadır. Lityumun metalleri doldurma özelliği bulunur bu özelliği sayesinde kamera, telefonlarda kullanılan pillerin doldurulmasında ve hava taşıtlarında alaşım olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Lityum bileşiği olan

Lityum karbonat seramik endüstrisinde, alüminyum yapımında, cam sanayinde mineral olarak da kullanılmakta. Lityum sağlık alanında ise bibolar bozukluğunda ve manik depresif hastalıkları tedavisinde kullanılır. Lityum hidrür hidrojen gazı üretiminde, lityum klorür ve bromür soğutma sistemlerinde, motor ve gres yağları üretiminde ise lityum hidroksit kullanılmaktadır. Lityum oksitlenmesi engellemek için yağ içerisine konmalıdır. Lityum da diğer bütün alkali metallerde olduğu gibi bir adet elektron bulunur. Bu elektronu çok çabuk kaybederek pozitif iyon haline geçer. Lityum alev üzerinde göz alıcı kırmızı bir renk oluşur. Lityum yanmaya başladığında parlar ve beyaz alev şeklini alır. Lityum su ve buharında bulunan oksijen ile tutuşarak hemen yanmaya geçer. Lityum vücut ile temas ettirilmemelidir. Lityumun solunması boğazda ve burunda tahriş ve zararlara yol acar. Son olarak lityum içeriği sebebi ile ticari yönden çok önemli bir elementtir.
Lityumun ilaçlarda ve psikolojik alanda kullanımı

Lityumun sakinleştirici özelliğinin olduğunu 1949 yılında psikiyatrist John Cade tarafından bulunması ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde depresyon ve bipolar bozukluklarda kullanılmaktadır. Hastaların manik ataklarını önlemek için lityumun sinir hücrelerinde etkisi olan Lityum; Lithotabs, Eskalith, Lithonate, Cibalith-S kullanılmaktadır. Lityum ayrıca Şizofren olan hastalarda anrtipsikotik tedavisi ile kullanılmaktadır. Lityum sindirilmesinin ardından merkez sinir sisteminde çok hızlı yayılır çeşitli nörotransmitterler ve almaçlar ile etkileşir. Lityum norepinefrin salınımını azaltır ve serotonin sentezini azaltır.

Lityumun yan etkileri

Uzun süreli lityum kullanımda bütün ilaçlarda olduğu gibi bazı yan etkiler görülmektedir bunlar; yorgunluk, kilo alma, bilişsel işlevlerde bozukluk, böbrekleri etkilediğinden sık idrara çıkma, gastrik, troit bezinde bozukluk sebebi ile guart gibi yan etkileri görülmektedir. Lityumun vücuttaki vitaminleri emme özelliği olduğundan tedavi gören hastalara sürekli B12 vitamini takviyesi yapılmalıdır.

Lityum eksikliği sonuçları

Lityum eksikliği olan kişilerde saçlarda kırılma, soğuğa duyarlı olma, depresyon, eklemlerde şiddetli ağrı, yorgunluk, zayıflama ya da kilo alma, ciltte kuruluk gibi rahatsızlıklar görülmektedir. Bu tür rahatsızlıkların azaltılması için düzenli ve dikkatli beslenme hastalığı minimize edecektir. Lityum eksikliği cinsiyet ayırt edilmeksizin kadınlarda ve erkeklerde görülmektedir.

Lityum bulunan besin maddeleri

Lityum bulunan besinler şunlardır; süt, pırasa, maden suları, yumurta, kereviz, çavdar, patlıcan, su, inek ciğeri, tahıllar, marul, yapraklı sebzeler, domates, patates, zeytin, deniz ürünleri, portakal besinleri lityum içermektedir.

Son Güncelleme : 31.12.2020 22:29:31
Lityum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Lityum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Lityum"
Adet gecikmesi yaparmı ?
Çiğdem . 11.07.2017
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022