Kurşun

Kurşun

Kurşun elementinin günümüzde kullanımı son derece yaygındır. İnsan hayatının kolaylaştırılması açısından birçok alanda kullanılan kurşun elementi, doğadan elde edilebilmektedir. Diğer bazı elementlere göre biraz daha rahat elde edilen bu element, insanların günümüzde kullandığı birçok teknolojik aletin yapılışında kullanılır. Böylesine büyük önem taşıyan bu elementin olmaması durumunda, teknolojik olarak insan hayatı en az 30 yıl kadar gerileyebilir. Bu nedenle kurşunun çok ciddi bir şekilde önem taşıdığını söylemek doğru olacaktır. Kurşun, son derece yumuşak ve esnek bir maddedir. Metal olarak ele alındığı için bir hamur kıvamındaymış gibi düşünmek yanlıştır. Yalnızca alüminyum elementinden bil yumuşak olduğunu düşünebiliriz. Esnekliği nedeniyle kullanım alanı iki kat daha da artmıştır. Fakat kurşun yine bu özelliğine bağlı olarak biraz daha az dayanıklı malzemedir. Kurşun elementinin kullanımı için sağlamlaştırılması gerekir. Bu durum nedeniyle de başka maden ve elementlerle karıştırılması ve bu şekilde kullanılması gerekir. Günümüze kadar insanlar kurşun elementini farklı madenlerle karıştırdıkları için kurşunun birçok bileşiği bulunmaktadır. Kurşun fiziksel olarak parlak gri bir renktedir. Bu nedenle gümüşsü bir görüntüsü vardır. Metalik ve gümüşsü özelliği ile neredeyse bir süs eşyası olarak bile kullanılabilir. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi kurşun, diğer elementlerle karıştırılarak kullanıldığı için bu görüntüsünü kaybederek farklı bir renk ve kıvam alabilir. Metalik bir malzeme olmasına rağmen kurşun, elektriği çok az iletir. Hemen hemen verilen elektriğin sadece üçte birini iletebilir.

Kurşun elementi korozyona karşı aşırı bir dayanıklılık gösterir. Hatta bu elementi korozyona karşı gelebilen en büyük madde olarak görmek mümkündür. İşte bu özelliğiyle kurşun elementi, taşıtlarda ve diğer aletlerde kullanılan akülerin yapımında kullanılmaktadır. Özellikle akülerin içerisinde bulunan plakaların hepsi kurşundan yapılır. Kurşun, bilinen en eski madenlerden biridir. Bu nedenle insanlar en eski zamanlardan beri bu madeni işleyerek kullanmışlardır. Tarihi Mezopotamya'ya dayanan bu maden ile yapılmış birçok eşya bulunmuştur. Özellikle ülkemizde yapılan Çatalhöyük kazılarında bu madenden yapılmış birçok eşya elde edilmiştir. Kurşun, sadece günümüz kullanımında değil kimya açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Periyodik tablo üzerinde 4 A grubunda yer alır ve dövülerek kolayca şekil verilebilir. İnsan vücudu için bazen zararlı bir hale gelebilir. Bir nevi ağır metal özelliği gösterebilir. Fakat bunun için yüksek sıcaklıklara maruz kalması gerekmektedir. Doğada boş halde bulmak oldukça zordur. Bu nedenle genellikle bileşik halinde bulunur. Kimyasal çözünmelere karşı dayanıklı olan kurşun elementi, asitlerde dahil tepkimeye girmeden dayanabilir. Dünyada en çok kurşun bulunan ülke, ABD olarak kayıtlara geçmiştir. Yapılan araştırmalara göre 25,8 milyon ton kadar kurşun bulunmaktadır. Bir sonraki sıra ise Avustralya'da bulunan 17 milyon ton kurşun yatağıdır. Bu rakamlarla ABD ve Avustralya dünyada en çok kurşun bulunan ilk iki sırayı kapsamaktadır.

Kullanım alanları:
Günümüzde en çok ev yapımında damlarda ve su tesisatlarında kurşun kullanılmaktadır. Fakat daha önceden de belirttiğimiz gibi bileşik halinde kullanıldığı için yukarıda anlattığımız dış görünüşe sahip olmayabilir. Bunun yanı sıra endüstri alanında da kurşun elementi kullanılmaktadır. Özellikle korozif madde taşımacılığı yapılan yerlerde kurşun elementi çok fazla kullanılmaktadır. Bunlardan daha önemli olarak kurşunun en çok kullanım alanı kabloların koruyucu kaplamasında ve çeşitli levhaların yapımında kullanılmaktadır. Bu malzemeler ülkemizde de üretildiği için ülkemizde de kurşun elementine ihtiyaç çok fazladır.
Son Güncelleme : 12.01.2021 18:18:59
Kurşun ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kurşun Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kurşun"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022