Kimyanın Gelişimi

Kimyanın Gelişimi

Kimyanın gelişimi, maddenin yapısını, özelliklerini tepkimelerini inceleyen ve uygulayan bilim dalına kimya denir. Kimya kelimesinin ( Eski Mısır dilinde ''kara'' ya da ''Kara Ülke '') sözcüklerinden türediği düşünülmektedir. Başka bir iddaya göre khemeia ( Eski Yunanca khyma yani metal dökümü ) sözcüğünden türemiştir.

Kimya bilimi,

Köken olarak metalürji, simya, felsefe, tıp gibi daha birçok alana dayanmaktadır. 17. yüzyılda mekanikçi felsefenin kurulması ile kimya ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Kimya biliminin doğuşu,

Eski çağlardan beri Çinliler, Yunanlılar ve Mezopotamyalılar bitkilerden boya yapmak için madde elde ederler. Bu insanlar dokumaları boyamayı, sabun ve cam kaplar yapmayı ve üzümden şarap yapmayı biliyorlardı. Bu yüzden eski çağlarda kimya sadece sanatsal bir üretim olarak görülmekteydi. Ancak Antik Çağ'ın deneyciliği ve Tıp kimyasının daha çok gelişmesiyle kimya bir bilim olarak kabullenilebilir hale geldi.18. yüzyılda uygulamalı kimya ortaya çıktı. 19. yüzyılda fizikokimya, 20. yüzyılda ise biyokimya ve kuvantum kimyası gibi bir çok kimya dalı ortaya çıktı.
Ünlü kimya tarihçisi Hermann Kopp kimyayı tarihsel süreçler olarak bölümlere ayırarak açıklamaya çalışmıştır.Hermann Kopp, İS 300-1600 arasını soy olmayan metalleri soy metallere dönüştürecek filozof taşının ve insan yaşamının sonsuz hale dönüştürecek yaşam iksirinin arandığı simya çağı olarak nitelendirir.
1600-1700 arasını tıbbi ilaçların hazırlandığı tıp kimyası çağı olarak ayırmıştır. 1700- 1800 arasını filojiston kimyası çağı ve bundan sonraki dönemi ise nicel kimya çağı olarak adlandırımıştır. Kopp, 16-18 arasında bulunan dönemi ise yeniçağ kimyası olarak adlandırmıştır.
Kimyanın kökenin başlangıcı Hıristiyanlık inancının yeni yeni yayıldığı Mısır'ın İskenderiye kentinde ortaya çıktığı kabul edilir. Bu dönemde simyacılar önemli buluşlara imza atmışlardır. Hidroklorik asit, eter fosfor nikrik asit ve Berlin mavisi gibi birçok çeşitli maddeyi kullanmışlardır.

Kimya biliminin tarihsel süreçleri,

Hıristiyanlığın ilk yıllarında Yahudi Maria adı ile bilinen simyacı, çeşitli fırınlar ve ısıtma düzenekleri geliştirmiştir. Kleopatra altın yapımı hakkında bilgi veren bir kitap yazmıştır.
Daha sonra kimya oldukça gelişmiştir.Aristoteles'in bütün maddelerin sonuçta dört maddeden oluştuğu anlayışı bu yıllarda çokça araştırılmıştır. Aynı dönemde İbni Sina dönüşümlerle uğramıştır. Rönesans döneminde ilerleme ile birlikte uygulamalı kimya gelişmiştir. Eczacılık da inorganik tedavi kullanılmaya başlanmıştır.
17.yüzyılda kimyanın sanat mı yoksa bilim mi olduğu çok tartışılan konular arasındaydı. Aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal kimyanın ayrımı gerçekleşti. Bir diğer önemli konu da mekanikçi felsefenin kimya ile etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıktı. Buna en büyük örnek İngiliz bilim adamı Robert Boyle' un 1661 yılında yayınladığı "The Sceptical" adlı yapıttır. Bu yapıtla Aristotelesçi görüş çürütülmüştür. Boyle, maddenin kimyasal yapıtaşlarının ayrılmayacağını ilk kez açıklamıştır. Ayrıca maddelerin özelliklerinin kimyasal tepkimelerin sonucu olarak tamamen değiştiğini savunmuştur.
18. yüzyılda kimyanın en temel sorunu yanma olayının açıklanmasıdır. 17.yüzyılın sonlarına doğru maddede bulunan elementlerden birinin yanmaya neden olduğu ileri sürülmüş, ancak ünlü simyacı Van Helmont ateşin maddesel bir cisim olmayacağını açıklamıştır. Ernst Stahl "flojiston" adlı kuramıyla yanlış da olsa yanmaya açıklama getirmiştir.
19.yüzyılın başlarında İngiliz kimyacı Humpry Davy ve diğer bilim adamları volta pillerininin sağladıkları elektrik akımını bileşiklerin çözümlenmesinde ve yeni elementlerin bulunması çalışmalarında kullanmışlardır. Bu işlemin sonucunda kimyasal kuvvetlerin elektriksel olduğu ve mesela aynı elektrik yükünde iki hidrojen atomunun birbirini iteceği ve Avagadro hipotezine göre birleşerek çok atomlu molekülerin oluşamayacağı ortaya çıkarıldı.
Çağdaş bilimin gelişmesiyle Sanayi Devrimi arasında yakın bir ilginin olduğu düşünülmektedir. Sanayi Devriminin ana yurdu olan İngiltere'de ise bu bilimsel buluşların kullanıldığı çok az görülmüştür. 19.yüzyılın sonlarına doğru bilim, sanayiye önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Daha sonra birçok alanda kimya ilerleyiş göstermiştir. Bu ilerleyişin denetlenmesi amacı ile çeşitli araçlara gerek duyulduğu için fizikçiler kimya sanayisinde etkin olmaya başladı ve kimya mühendisliği mesleği ortaya çıktı.
Son Güncelleme : 19.04.2021 13:45:22
Kimyanın Gelişimi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kimyanın Gelişimi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kimyanın Gelişimi"
Güzel ama keşke daha uzun olsaydı
Kimyacı . 20.01.2021 18:29:58
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022