Kalsiyum Hidroksit

Kalsiyum Hidroksit

Kalsiyum Hidroksit, sönmemiş haldeki kirecin su ile söndürülmesiyle elde edilir. Bu işleme söndürme adı verilir ve kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç olarak da adlandırılır. Kalsiyum hidroksit, toz şekilde bulunan, akışkan bir yapıda olan birçok alanda kullanılan çok verimli, pratik bir ürün olarak bilinir.

Kalsiyum Hidroksitin Kullanım Alanları ve Kullanım Amaçları

İnşaat sektöründe
 • Sıcak asfalt yapımında, çok yönlü fayda sağlayan asfalt katkısı olarak kullanılmaktadır. Asfalt yapışkanının agrega partiküllerine yapışmasını arttırır ve asfalt tabakasının daha az nem tutmasını sağlayarak soyulmasını önler. Asfaltın sertliğini arttırır ve yaşlanma sürecini önemli ölçülerde geciktirir. Ağır tekerlek yüklerine karşı dayanıklılığı arttırır. Bu özellikleri sayesinde kalsiyum hidroksit, asfalt malzemelerine eklenirse, kaplama ömrü ve kullanılabilirliği büyük ölçüde artar.
 • Kalsiyum silikat tuğlaların üretiminde kullanılır.
 • Gazbeton üretiminde sağlamlık için kalsiyum hidroksit kullanılır.
 • Yol yapımında uygulanan killi zemin stabilizasyonunda kullanılır.
 • Harç ve sıva yapımında bağlayıcı ve tutucu olması, ayrıca sıvıya işlenebilirlik özelliği vermesi için badana olarak kullanılmaktadır.
 • Beton blok gibi elemanların üretiminde ürünün sağlamlığı açısından kalsiyum hidroksit kullanılmaktadır.
 • Son olarak da zemin ıslahı ve dolgu stabilizasyonu için kireç çözümlerinde kullanılır.
Metal Sektöründe
 • Altının siyanürleme yöntemiyle oluşumunda kalsiyum hidroksit pH ayarlayıcı olarak kullanılmaktadır.
Madencilik Sektöründe
 • Demir cevheri konsantrelerinin paketleme işleminde bağlayıcı olarak kullanılan kalsiyum hidroksit, ayrıca kendinden cüruflu pelet üretiminde de kullanılmaktadır.
 • Çinko, bakır ve kurşun gibi elementlerin flotasyonunda pH ayarlayıcı ve pirit bastırıcı olarak kullanılabilir.
Baca Gazı Arıtma Tesislerinde
 • Aktif karbonlarla birleşip baca gazında bulunan ağır metallerin indirgenmesinde önemli rol oynar.
 • Kuru ve yaş desülfürizasyon yöntemiyle baca gazında bulunan kükürt oksitlerin temizlenme işleminde kullanılır.
 • Evsel atıkların yanması ile baca gazında oluşan HCI'nın temizlenmesinde kalsiyum hidroksit kullanılır.
Kağıt Sanayisinde
 • Bu alanda atık sularda oluşan katıların çöktürülmesi işleminde kullanılır.
 • Filtrasyon yardımcısı olarak, alkol, kalsiyum lignosulfanatın geri kazanımı için kullanılır.
Kimyasallarda
 • Sitrik asitin rafinasyonunda ve klor gazı ile kalsiyum hidroksit reaksiyonları sonrası kalsiyum hipo klorit üretiminde kullanılır.
 • Kirecin bazı asitlerle reaksiyonu sonrası çeşitli kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.
 • Krom kimyasallarının üretiminde nötrleştirici olarak kullanılır. Ayrıca propilen glikol veya etilen üretiminde ve daha birçok kimyasal proseslerde kullanılır.
Atık Su Arıtmasında
 • Fosfor ve azot gideriminde, alüminyum ve demir tuzları ile birlikte katı maddelerin çöktürülmesinde kullanılır.
 • Asit oluşturan suların nötrleştirilmesinde, krom ve demir gibi metal iyonlarının çöktürülmesinde faydalanılır.
 • Ayrıca pancar şekeri fabrikalarında proses suyunun berraklaştırılmasında önemli rol oynar.
İçme Suyu Arıtmasında
 • Suyun pH değerini artırıp sudaki virüs ve bakterilerin yok edilmesinde kullanılır.
 • Karbonat sertliğinin giderilmesinde ve bazı kireç proseslerinde karbonat sertliği dışındaki sertliklerin giderilmesinde de kullanılmaktadır.
 • Asidik suların nötrleştirilmesinde de kullanılır.
Son Güncelleme : 02.03.2021 19:26:58
Kalsiyum Hidroksit ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kalsiyum Hidroksit Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kalsiyum Hidroksit"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022