Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İzotop

İzotop

İzotop, atom numarası aynı, nötron ve kütle numarası farklı olan atomlara denir. Diğer bir ifadeyle atom numaraları aynı olduğu halde nötron sayıları farklı olduğu için kütle numaraları da farklıdır. Çünkü kütle numarası atomun atom numarası ve nötron sayısının toplamına eşittir.

İzotop Atomların Özellikleri Nelerdir?


Periyodik cetvelde aynı yerde gösterilirler. (Çünkü periyodik cetvel atom numaralarına göre düzenlenmiştir. İzotop atomlar ise birbiri ile aynı atom numarasına sahiptir.) Kimyasal özellikleri hemen hemen aynıdır. Fiziksel özellikleri farklılık gösterir.

Kararlı İzotoplar


Berilyum, sodyum, potasyum, kobalt gibi bazı elementlerin sadece bir tane kararlı izotopları mevcuttur. Bunun dışında diğer elementlerin kararlı izotoplarının sayısı 2-10 arasında değişmektedir. Örneğin; klorun iki, kalsiyumun altı, kükürdün dört ve kalayın on tane kararlı izotopu vardır. Kalay doğada en çok kararlı izotopa sahip elementtir.

Molekül kütlesi küçük olan elementlerin çoğu ise bir ya da iki kararlı izotopa sahiptir. Genellikle kararlı olan izotopların sahip olduğu nötron sayısı ile proton sayısı eşittir. Ağır elementlerin çoğunun 2-10 arasında değişen kararlı izotopları bulunabilmektedir. İzotoplarda, çekirdeğin kararlı olabilmesi için nötronun protona oranının büyük olması gerekir. Çünkü protonlar pozitif yüklüdür ve birbirini itmeden dengede kalabilmesi için proton başına en az 1 tane nötron düşmesi gerekir. Mesela kalayın bir izotopunun çekirdeğinde 74 nötron ve 50 proton bulunur. Ancak bu oranın çok büyük olmaması gerekir. Çünkü nötron/proton oranı 1,5'tan fazla olan çekirdeklerde oran büyüdükçe kararlılık azalır.

Radyoaktif İzotoplar


Elementlerin her biri neredeyse en az bir radyoaktif izotopa sahiptir. Mesela hidrojenin radyoaktif izotopu trityumdur ve bunun yarılanma ömrü 12,5 yıldır. Hidrojenin 7 tane izotopu vardır. Kütle numarası büyük olan elementlerin 30'a yakın radyoaktif izotopları olabilir.

1200 kadar radyoaktif izotop olduğu bilinmektedir. Bunların çoğu çekirdeklerin, çekirdek reaktörlerinde veya tanecik siklotronlarıyla bombardımanıyla elde edilir. Ancak bunların nötron/proton oranları, kararlı izotopların oranlarından farklıdır. Uranyum gibi bazı radyoaktif izotoplar doğal olarak meydana gelmiştir bazıları ise laboratuvar ortamlarında yapay olarak elde edilmektedir.

İzotopların Ayrılması

Kimyasal veya fiziksel bir yolla bir izotopun başka bir izotopa göre miktarının arttırılmasını amaçlamaktadır. İzotopları ayırma yöntemlerinden biri gaz diffüzyonu yöntemidir. Bir gaz karışımı pörözlü bir materyalden (Sırlanmamış porselenden, sıkıştırılmış grafitten vb.) geçirildiği zaman molekül kütlesi hafif olan gaz ağır olandan önce diffüzlenir. Böylece geriye kalan gaz, ağır izotop bakımından zengindir. Bu teknikle uranyum izotopları uranyum hekzaflorür bileşiğine dönüştürülür. Bu işlemle reaktörlerde kullanılan uranyum 235 (235U) diğer izotoplarından ayrıştırılmış olur.

Diğer ayrıştırma yöntemleri; Diferansiyel elektroliz, kimyasal yer değiştirme, buharlaştırma ve elektromagnetik ayrıştırmadır.

İzotopların Kullanım Alanları

Ayrıştırılmış izotoplar veya zenginleştirilmiş karışımlar sanayide ve bilimsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılır. En çok kullanılan izotoplar; uranyum 235, iyot 131, kobalt 60, kurşun 208'dir. Uranyum 235, bilimseli araştırmalar yapmak ve reaktörlerde enerji üretmek için, kobalt 60 x ışınları analizlerinde kullanılır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 08:53:07
İzotop ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İzotop Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "İzotop"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024