Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İnorganik Bileşikler

İnorganik Bileşikler

İnorganik Bileşikler, Genellikle karbon içermeyen moleküler olarak tanımlanır. Bu bileşikler canlı vücudunda sentezlenmeyip, dışarıdan besinler aracılığı ile alınır. İnorganik bileşikler sindirime uğramadan hücre zarından kolaylıkla geçebilir. Hücrelerde enerji elde etmek amacıyla kullanılmazlar.

İnorganik bileşiklerin başlıcaları su, asit, baz, tuz ve mineraller olarak ayrılır


Su: Hücrenin yani canlıların büyük bir kısmı sudan oluşur. Kohezyon ve adezyon özellikleri suyun çok dar bölümden kopmadan yükselmesine neden olur. Bu durum suyun topraktan alınarak bitkinin üst dallarındaki yapraklara kadar ulaşmasını sağlar. Suda bulunan kohezyon kuvveti yüzey gerilimi denilen bir etki yaratması sebebiyle gözle görülebilir etki yaratır. Mesela bazı böceklerin su üzerinde yürümesi yüzey geriliminin etkisi ile açıklanmaktadır. Suyun öz ısısı birçok bileşikten daha yüksek oranda bulunur. Bu özellik ısınan suyun soğumasının ve soğuyan suyun ısınmasının zor olduğu anlamına gelmektedir. Suyun yavaş soğumasının ortamı ısıtması hem kıyı bölgelerinin ılıman olması yaşam için önemli rol oynar. Canlıların yaşaması için sulardaki ortam sıcaklığının dengede kalması yaşamsal değer taşır. Sulardaki ortam sıcaklığının dengede kalması ve korunması oldukça önemlidir. Suyun öz ısısının yüksek olması vücudun hemen ılımasını ve soğumasını önlemeye yardımcı olmak içindir. Suyun buharlaşma ve yoğunlaşma özelliği yağışların oluşmasında etkili rol oynar. Aynı zamanda su eriyebilen birçok madde için çok iyi bir çözücü olarak kullanılır. Suyun çözücü özelliği canlılara birçok fayda sağlar.

Asitler: Su içerisinde çözündüğü zaman hidrojen iyonu olan maddelere asit denir. Asitler turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya çeviren bir özellikten oluşur. Tatları ekşidir.

Bazlar: Su içinde çözündüğü zaman hidroksit iyonu verilen maddelere baz denilir. Bazlar turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye çevirirken; tatları acıdır.

Asit ve baz dengesi: Hücrede biyokimyasal tepkimeler belirli bir pH değeri meydana getirir. Bu değerdeki küçük değişikliklere bile canlılar çok duyarlı olurlar. Canlılardaki pH dengesinin korunmasındaki çeşitli mekanizmalar yer alır. Bu mekanizmalardan biri vücuttaki proteinlerin tampon özelliği yapmasıdır. Çok hücreli organizmalarda hücre içi ve hücre dışı sıvılarının pH dengesinin korunması bazı maddelerde önemli rol oynar. Bunlara amonyak ve karbonik asitler örnek olarak verilebilir.

Tuzlar: Asitlerle ve bazların birleşmesiyle meydana gelen maddelere verilen isimler. Hücre ve hücre dışı sıvılar çeşitli mineral tuzlarını içermektedir. Bunların en önemli olanları sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum tuzlarıdır.

Mineraller: Canlıların yapısında az da olsa minerallere gereksinim duyarlar. Vitamin ve hormon gibi moleküllerin yapısına katkı sağlayan mineraller; kanın osmotik basıncını ayarlanmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca kas kasılmasını ve sinirlerde bulunan uyartı iletimiyle etkin rol oynar. Enzimlerin yapılanmasına katılarak katalizör görevi üstlenirler. Magnezyum, demir, çinko, bakır, iyot gibi minerallere az miktarda gereksinim duyulur. Buna karşılık klor, sodyum, potasyum, fosfor, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallere vücudun daha fazla ihtiyacı vardır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 10:07:30
İnorganik Bileşikler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İnorganik Bileşikler Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "İnorganik Bileşikler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024