Habitat

Habitat

Habitat, kesin sınırları ve özellikleri olmayan, canlı organizmanın gelişmesine uygun alanlardır. Büyük bir orman habitat alanı olabileceği gibi, çürük bir ağaç ta habitat alanı olabilir. Yeter ki organizmanın gelişmesine ve yaşamasına uygun bir alan olsun. Toprak, hava ve su içinde bir alan habitat olabilir. Bir ipek kozası, çöl, bayır, çayır, orman canlılar için doğal yaşam alanı olabilir. Habitat alanların oluşumunda organizmalar için, örtü, su gibi faktörlerde oldukça önemlidir.

Dünya üzerinde yaşam süren canlı organizma sayısı oldukça fazladır. Bunların bazıları belli bir bölgede, bazıları da farklı alanlara yayılarak yaşam sürerler. Yaşam sürdükleri alanlar habitat olarak tanımlanır. Bunun kesin sınırları olmasa da, habitat tanımı her zaman kolayca yapılabilir. Bazı hallerde bitki ve hayvanlarda özel habitat içinde yaşayabilir. Buna balıkların denizlerde ya da tatlı sularda, develerin çöllerde yaşam sürmesi gibi örnekler verilebilir.

Habitat alanı içinde farklı canlı grupları tanımlanabilir. Bazı alanlarda tek bir canlı türü yaşadığı için burası habitat olarak değerlendirilir, bazen de çok sayıda canlı türünü içinde barındıran geniş bir alan orman gibi yerler habitat olarak değerlendirilir. Bazen de canlı türleri dünyada belli bir yerde yaşam sürebilir. Bulundukları bölgede sadece tek olarak yaşayabilir. Bu tür alanlara özel habitat adı verilir. Bunun dışında bazı alanlarda birden fazla canlı türü birlikte yaşam sürer. Böyle alanlara da ortak habitat adı verilir.

Latinceden köken alan habitat kelimesi, canlıların doğal yaşam alanı anlamına gelir. Habitat alanları canlı türlerine göre, canlıların yapılarına ve yaşam sürmeleri için gerekli koşullara göre farklılık gösterir. En fazla su, toprak ve hava canlı türleri için habitat alanı olur. Yani buna örnek verilirse, balıklar için su doğal yaşam alanıdır. Gerek denizler, gerekse tatlı suyun içinde yaşarlar. Bazı balıklarda yaşam alanları su olsa da, daha dar alanlarda yaşar. Balık türü olan köpek balıklarının, balinaların sadece okyanuslarda yaşaması gibi habitat alanı daralır. Hava, toprak, su dışında habitat alanları da vardır. Bunlara en güzel örnek insanların bazı organlarında yaşam süren, boşaltım ve sindirim gibi yaşamsal faaliyetlerde etkili olan mikroorganizmaların yaşadığı habitat alanı, bunların işlevlerini yaptıkları organlardır.

Yeryüzünde yaşam süren çok sayıdaki canlı türünün ekosistem içinde bir döngüde yer alması, mikro boyutta bile canlı türlerinin olması, canlı türlerinin hepsinin keşfedilmemesi gibi nedenlerle tam olarak sayısı bilinmemektedir. Ancak her canlı türünün yeryüzünde yaşam sürdüğü bir habitatı vardır. Habitat içindeki iklim özelliklerine, bitki örtüsüne, rüzgar, su, sıcaklık gibi etkenlere göre kendilerini yaşama adapte eden canlılar, habitat içinde kalırlar. Bazen mevsimsel olarak yer değiştiren canlı türleri de vardır. Canlıların yaşam alanı olarak kullanılan habitat kelimesinin coğrafya alanında kullanılması ilk defa 1978 yılında olmuştur. Aynı yıl Kanada'da yapılan Birleşmiş Milletler Habitat 1 toplantısıyla birlikte, habitat kavramı yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Son Güncelleme : 05.02.2021 05:10:41
Habitat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Habitat Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Habitat"
Güzel bir cevap ama daha kısa yazsanız olur mu
Beyzanur . 14.03.2019 20:27:43
CEVAP YAZ
çok teşeşkür ederim aradığım cevabı buldum
Anıl Karakaya . 27.02.2018
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022