Genetik

Genetik

Genetik, İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri incelemeye başladığında her dölün atasına benzediğini gözlemlemişlerdir. Belirli yaştaki bir çocuğun davranışları, yetenekleri ve bazı hallerinin anne ile babalarına benzediği bilinmektedir. Bir kişinin kendi ata dölüne benzeme eğilimine soya çekim yani (kalıtım) denilmektedir. Anne, baba ve çocuklarının farklılıkları ve birbirleri ile olan benzerlikleri sebebi ile taşımış oldukları özelliklerinin nesilden, nesle aktarılmasını inceleyen bilim dalına genetik denir. Temel plan açısından genelde bütün oğul döller atalarına benzerler. Kalıtım ile temel plan dölden döle iletilmektedir.

Gen: Bir karakteri temsil eden ve tensil ettiği karakterin döllere aktarılmasını sağlayan DNA parçasına verilen isimdir. Sahip olunan her karakterin geni kromozom üstünde lokus adı verilen belirli bir yerde bulunmaktadır.
Çok Alellik: Aynı karakterde bulunur ve gen sayıları ikiden fazla olur.
Genetop; Canlıların sahip olduğu neg topluluğunu denir.
Alel Gen; Kromozomların çapraz bölgelerinde bulunan çift genlere denir. Bir karakteri temsil etme özelliği ve aynı karakter üzerinde ters etki yaparlar.
Fenetop; Canlıların açık gözle görülen özellikleri, canlının dış görünümüdür.
Homolog Kromozom; Kromozomların lokuslarında aynı karakterde bulunan biri anadan diğeri babadan gelen ayrı iki gen bulunduran kromozomdur.
Baskın Gen; Karakter oluşumunda her zaman etkili olan gendir.
Bağımsız Gen;Kromozom üzerinde bir alel gen bulunmasına denir.
Çekinik Gen; Karakterin oluşumunda homozigot ise ancak etkisini gösteren gendir.
Melez döl; Kromozom bölgesinde ayrı özellikli iki alel gen olmasıdır. Karakter oluşumunda zıt yönde etki ederek ana babadan farklı karakter elemanlardır.
Bağlı Gen; Kromozom üzerinde birden fazla gen bulunan gendir.
Karakter Oluşumu; Canlıların özelliklerine denir. Canlıların karakterlerini DNA da bulunan genler belirler.

Karaktere etki eden faktörler

Mutasyon;
Çeşitli çevresel faktörlerin ya da kimyasallar ve radyasyon gibi durumların genlerin yapısını bozması sonucunda canlıda oluşan karakterdir
Varyasyon; Aynı türden canlılarda çevresel etki veya mutasyon sonucu ile olan farklılıklardır.
Katılım; Canlının üreme sırasında DNA aracılığı ile aldığı karakterdir.
Adaptasyon; Canlılarda bulunan karakterlerin yaşamına devam etmesi ve bulunduğu ortama uyum sağlaması olayıdır. Aynı zamanda karakterin ortama uyum sağlayamaması ölümüdür.
Modifikasyon; Canlılarda besin, ışık, ısı gibi olaylar sonucu genlerin etkilenmesi sonucunda oluşan karakterdir. Bu durum kalıtsal değildir.
Üreme hücrelerinde oluşan mutasyon kalıtsal olurken, vücut hücrelerinde oluşan değişim kalıtsal olmamaktadır.

Genetik Bilimi Oluşumu

Genetik bilimi ile alakalı ilk deneyi Alman Költreuter gerçekleştirmiştir. Bitki türünden almış olduğu polenleri başka tür bitkinin tepeciğine taşımıştır. (1760) Ancak anne ve baba karakterlerinin çocuk kuşağa nasıl geçtiğini açıklayamamıştır. İlk bilimsel açıklama ise 1900 yıllarında Mendel tarafından olmuştur. Ve bu yıllardan sonra kalıtımla ilgili çalışmalar çok gelişmiştir. Genetik bilgilerin kromozom adı verilen yapılar olduğu bulundu. Araştırmacılar Watson ve Crick DNA yapısını bulması olmuştur. Hücredeki genetiğin o organizmanın genomunu oluşturmaktadır. Başka şekilde açıklamak gerekirse genom organizmanın DNA' sının tamamı olarak organizmanın bütün yapı aktivitelerini belirleyecektir. İnsan genomunun büyüklüğü 3 milyar çift baz olarak bilinir. Son olarak insan hücreleri 2 set kromozomdan oluşur bunun biri anneden ikincisi ise babadan gelmektedir. Bu setin her birinde 23 kromozom bulunmaktadır. 23 adet kromozomun 22'si cinsiyet belirleyen kromozomlardır.
Son Güncelleme : 13.04.2021 09:24:31
Genetik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Genetik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Genetik"
Merhaba komşumun oğlunda down sendromu var ama gerçekten çok zeki ve tatlı bir çocuk. Down sendromunun sonradan iyileşmesi gibi bir durumunun olmadığını biliyorum. Ancak asıl merak ettiğim konu down sendromu olan çocuklarda bu durum genetik olduğu için onların da çocuklarına geçme gibi bir ihtimalin var olup olmadığı_?
Aymete . 26.10.2018 19:46:09
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022