Fermantasyon

Fermantasyon

Fermantasyon, üzerinde bulunduğumuz ekosistem içerisinde bulunan mikroskobik canlıların üstlendiği görevler olarak nitelendirilmektedir. Fermantasyon yaşam döngüsünün oluşabilmesi için en önemli etkenlerden biridir. Genel olarak bakıldığında fermantasyon olayı, karmaşık yapıdaki kimyasalların, mikroskobik canlılar tarafından basit yapıdaki kimyasallara dönüştürülmesi olarak görülmelidir. Halk arasında fermantasyon olayına mayalanma denilmektedir. Bu nedenle sütün yoğurda dönüşmesi sırasında meydana gelen mayalanmaya fermantasyon denilebilir. Bunun yanı sıra hamur hazırlığı sonrasında maya katkısı konularak mayalandırılan hamur üzerinde de fermantasyon olayı meydana gelmektedir. Bunların yanında fermantasyon olayına verilebilecek birçok örnek bulunmaktadır. Fermantasyon sayesinde insan hayatında birçok değişiklikler meydana gelmektedir. Özellikle insanların besin yönünden çok daha farklı lezzetler yaşaması ya da kimya açısından daha derin araştırma konularının oluşması için fermantasyon çok büyük katkı sağlar. Fermantasyonun kendi içerisinde birçok farklı dalları bulunmaktadır. Bu dallara biraz daha detaylı olarak değinecek olursak;
  • Alkol fermantasyonu: Bu fermantasyon dalı oksijen kullanılmayan canlılar için meydana gelmektedir. Yani alkol üzerinde meydana gelen germantasyon, oksijensiz olarak meydana gelir. Alkol fermantasyonunda glikoz, parçalanarak kısa bir süre sonra pirüvata dönüşür. Bu süreç içerisinde glikozdan geriye iki gliseraldehit ve fosfat kalır. Daha sonra sonuç olarak ortaya hidrojen atomu çıkar. 
  • Laktik asit fermantasyonu: Bu fermantasyon olayı ise daha çok oksijenin ortamda yetersiz olduğu durumlarda meydana gelir. Genellikle bakteri ve bazı hayvan hücrelerinde görülmektedir. Bu fermantasyon biçimi normalde glikoz glikoliz yoluyla parçalanmaktadır. Laktik asit fermantasyonu sonucunda ise iki molekül ATP, iki molekül NADH ve bir miktar pirüvat elde edilir. Bu fermantasyon, insan vücudunda kaslarda meydana gelir. İhtiyaç duyulan oksijen ise tabi ki kandan alınır. 
  • Butirik Asit Fermantasyonu: Asidojenik bakterilerin gerçekleştirdiği reaksiyonlar sonucunda oluşan bir fermantasyon türüdür. Çok sık karşılaşılmamaktadır. Bu fermantasyon sonucunda bütirati asetat, CO2 ve H2 ortaya çıkmaktadır.
  • Sitrik asit fermantasyonu: Üretilmiş olan pirüvik asitler, oksijen varlığında ortama birer tane karbondioksit ve hidrojen vererek asitler ile diğer asitleri parçalarlar. İşte bu şekilde meydana gelen fermantasyona sitrik asit fermantasyonu adı verilir. Asetik asit, kısa adı ile CoA olan enzimlerle bağlanarak asetil oluşturur. Bu arada açığa çıkan hidrojenler NAD tarafından korunarak NADH2 üretirler. 
Fermantasyonun aslında günümüzde endüstride çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Bunlardan birine örnek verecek olursak zeytinin işlenmesi sırasında zeytine acı bir tat verilmesinde fermantasyon olayının çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Bu olay sırasında meyve dokusu korunur ve aynı zamanda lezzet ile aroma katılır. Endüstri alanında kullanan fermantasyon, zeytinin yanında bira, şarap, peynir gibi malzemelerin üretimi sırasında da kullanılmaktadır. Fermantasyon olayının gerçekleşmesi durumunda maddenin hem fiziksel hali hem de kimyasal hali etkilenebilir. Aslında bu durum tamamen fermantasyonun çeşidine göre değişmektedir. Kimi zaman meydana gelen fermantasyon olayında fiziksel hal değişmezken kimyasal hal tamamen değişebilir ya da bu durumun tam tersi meydana gelebilir. 
Son Güncelleme : 29.11.2020 20:36:15
Fermantasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fermantasyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Fermantasyon"
Fermantasyon deneyini okulumuzda da yaptık ama zaten evde gerçekleşen süt mayalama işlemi de bir fermantasyonmuş. Femantasyon oluşabilmesi için mayanın sağlam mı olması gerekiyor. Bozuk maya ile yapılan fermantasyondan sonuç alabilir miyiz?
Vecih . 28.08.2018
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022