Elektroliz Hücresi

Elektroliz Hücresi

Elektroliz Hücresi, Elektrik enerjisi kullanarak kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildiği hücrelerdir. Bu hücrelerin reaksiyonları istemsizdir ve kendiliğinden oluşmaz. Mesela, Suyu H2 ve O2 gazlarına ayrıştırmak elektroliz ile olur. 18. yüzyılın sonlarında Luigi Galvani ve Alessandro her iki bilim adamı, bu tür hücre için, kimyasal reaksiyonlar ve elektrik akımları ile ilgili pek çok deney yapmışlardır. Bu tarihe kadar elektrik alanındaki en önemli isimlerdir. Elektroliz hücresinde gerçekleşen yarı reaksiyonlar üzerine suyun doğru akımı kullanılarak hidrojen ve oksijenlerin ayrılması işlemine elektroliz denir. Hidrojen üretimi için kullanılan formül içerisinde elektroliz hücresi içinde düzlem bir, metal veya karbon plakalar, iki elektrot ve bunların içerisine batırıldığı zaman, iletken bir sıvı haline dönüşür. Bu yüzden doğru akım kaynağı bu elektrotlara bağlandığında akım iletken bir sıvının içerisinde, pozitif elektrottan negatif bir elektroda doğru akmasıdır. Bunun sonucunda elektrolit içerisindeki su, katottan çıkan hidrojen ve anottan çıkan oksijeni ile ayrışmasıdır. Burada suyun ayrışması konusunda su iyi bir iletken olmadığı için elektrolitin içerisine iletkenliğini artırıcı bir şekilde potasyum ve hidroksit gibi bir nesne eklenir. Anot kompartmanında pozitif yüklerin birikmesine de önlemek için, tuz köprüsü ismi verilen ve bir elektrolit ile doldurulmuş bir U-tübü ters çevrilerek hücreye yerleştirilir ve iyonların akışı ve elektrik akımı üretimi de sağlanmış olur. Ancak suyun ayrışabilmesi için elektrolizi normal basınçta ve sıcaklıkta olması gereken 23'dür. Tepkimeye yol açan farklı nedenler ortaya çıkarsa, elektroliz işleminde daha yüksek gerilimler de yapılabilir.

Elektroliz Hücresi Deneyin Yapılışı

Araç ve Gereçler; Kuvvet kaynağı, krokodil kablo, bunzen kıskacı, deney tüpü, iki adet cam çubuk, statif çubuk, su, çelik elektrot, iki adet damlalık, beherglas-100 ml, sülfirik asit veya sodyum karbonat. Bundan sonraki deneyin işlemi; Bir beherglas içerisine 500 ml'lik su doldurulur. İçerisine az miktarda sülfirik asit veya 30 gr kadar karbonat ile Na2CO3 çözelti hazırlanır. İki deney tüpü de hazırlanan çözelti ile doldurulur. Sonra hava almayacak bir şekilde parmak yardımıyla kapatılır ve ters çevrilir. Şimdi beherglas içerisindeki çözeltiye batırılır. Tüpler bunzen kıskacıyla da sabitlenir. Ve elektron uçları tüplerin içerisine yerleştirilir. Krokodillerde elektrotlara bağlanır ve diğer uçları kuvvet kaynağına doğru akım çıkışına bağlanır. Tüplerdeki gaz birikmesi kaybolduktan sonra yine hava almayacak bir şekilde sudan çıkarılır. Tüplere kibrit alevi yaklaştırıldığı zaman yanan gaz, hidrojen gazıdır. Yani yanıcı gazın alevi daha parlak olur. Yakan gaz ise oksijen gazı olur. Yaklaşık 0,12 cm hidrojen halinde 0,06 cm oksijen gazının açığa çıktığı görülür.

Deneyin sonucu olarak; Suyun elektrolizinde-kutba bağlantılı olan tüpte iki hacim hidrojen ve +kutba bağlantılı olan tüpte bir hacim oksijen gazı toplanmış olur. Bu şekilde bir bileşiğin elektrik yardımıyla bileşenlerinin ayrılma olayına elektroliz denir. Bazen bir bileşiğin elektrolizinde ise anyonu anottandır. Katyonu ise katottan açığa çıkma şeklini ortaya koyar. Elektroliz düzeneğinde bulunan pozitif ve negatif kutupların her ikisine birden elektrot denir. Kuvvet kaynağının pozitif kutbuna bağlanan yeri elektro anottur. Negatif kutbuna bağlanan ise katottur. Bu durumda iki kutup arasındaki elektrik taşınmasını sağlayan iletken çözeltiye de elektrolit denir. Böylece suyun elektrolizinde katotta -hidrojen ve anotta artı şeklindeyse oksijen gazı olur.

Son Güncelleme : 02.04.2021 16:15:37
Elektroliz Hücresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Elektroliz Hücresi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Elektroliz Hücresi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022