Difüzyon

Difüzyon

Difüzyon, atomların ve iyonların her yere eşit dağılacak şekilde yayılmalarıdır. Aynı zamanda bireysel moleküllerin hareketleri anlamına da gelmektedir. Sıvı maddelerdeki moleküller birbirlerinin üzerinde serbestçe kayarak yuvarlanabilirler. Moleküller arası mesafe çok az olduğu için boşluklardan istifade ederek yayılma ihtimalleri zayıftır. Bu da difüzyon hızlarını orta seviyede tutar. Katı maddelerdeki moleküllerin hareket ederken kazandığı enerji sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık yükseldikçe atomlar arası titreşimler artar ve atomların bir kısmı içinde bulunduğu yapıdan farklı bir yapıya geçerek yer değiştirir. Bu da hareketi artırır. Hareket arttıkça da difüzyon hızı yükselir. Katıları maddeleri oluşturan parçacıklar bulundukları yerde titreşebilirler. Altın bir levha kurşun bir levha üzerinde uzunca bir süre tutulduğunda ki metalin yüzeylerinde difüzyon gerçekleşir. Gaz halindeki maddeler ise moleküller arasındaki çekim kuvvetinden kurtulduğu için difüzyon hızları yüksektir. Gaz halindeki maddeler birbirleriyle her oranda karışarak homojen karışımlar meydana getirir. Örneğin bir hidrojen molekülü bir oksijen molekülünden 4 kat daha hızlı yayılır.

Difüzyon Hızı

Maddedeki çözünürlüğün yüksek olduğu bölgeden az olduğu bölgeye doğru difüzyon oranı hep aynıdır. Örneğin bir bardak suyun içine atılmış şeker erimeye başlayınca şekerdeki tatlılık oranı suya yavaşça yayılmaya başlar. Şekerin erime işlemi sonlanınca sudaki tatlılık oranı her bölgede aynı olur. Difüzyon hızı, yani farklı moleküllerinin birbirlerine yayılma çabukluğu molekül hareketlerinin az veya çok oluşuna bağlıdır. Bu molekül hareketinin çabukluğu ise molekülün iriliği ve ağırlığı ile ilgilidir. Çünkü küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay yayılırlar. Ayrıca zarın dış kısmı iyonik yapıda olduğu için etkisiz moleküller iyonlara göre daha kolay yayılırlar. Alkol ve eter gibi yağı çözen maddeler ve yağda çözünen maddeler de çabuk yayılırlar. Bu maddeler içlerinde A, D, E, K vitaminlerini barındırır. Maddedeki yoğunluk ve akışkanlık da difüzyon hızına doğru orantıda etki eder.

Difüzyon Mekanizmaları

Boş nokta mekanizması çözünen element atomlarının kendine yakın olan boş noktalara sıçrayarak boşlukları doldurmasıdır. Bu olay zincirleme olarak devam eder. Arayer mekanizması ise küçük atomların ara bölgelere sıçrayarak boşlukları doldurmasıdır. Bu durumun gerçekleşebilmesi için ara bölgelerin boş noktalardan sayıca daha fazla olması gerekir.

Maddeler Arası Difüzyon

Katının sıvıya difüzyonu: Erimeyen maddelerin dışında kalan diğer tüm sıvılarda difüzyon meydana gelir. Sıvılardaki difüzyon olayları genel olarak belli kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Bu kurallardan bir tanesi de moleküller hareket sayesinde sıvı içindeki yoğunluk farkının fazla olduğu durumlarda difüzyonun artmasıdır. Örneğin su dolu bir bardak içine atılan bir parça permanganat billurunun erimesi ile bardakta mor bir renk oluşur. Bardağa mor rengini veren permanganat billurudur. Mor renk bardak içerisinde tüm suya yayılır. ama permanganat billurunun olduğu yakın bölgede madde yoğunluğu fazla olduğu için mor rengin dağılımında farklılıklar görülür. Permanganat billurunun yakın çevresindeki su daha koyu mor renkteyken billurdan uzaklaştıkça suyun renginin daha açık olduğu görülür.

Sıvının sıvıya difüzyonu: Yoğunlukları ve fazları farklı olan maddelerin moleküller hareket sayesinde bulundukları hacmi doldurmaya çalışmalarıdır. Örneğin su dolu bir bardağın içine bir damla erimiş şeker damlatılır. Erimiş şeker farklı bir renk ile boyanırsa uygulanan deneyin sonuçları daha net gözlemlenir. Çok kısa bir süre sonra bardaktaki şeker tüm bardağa yayıldığı görülür.
Son Güncelleme : 21.02.2021 09:10:32
Difüzyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Difüzyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Difüzyon"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022