Brom

Brom

Brom, 1826 yılında Fransız kimyacı ve eczacı Balard tarafından bulunan ve halojen ailesi grubuna dahil olan bir ametaldir. Periyodik çizelgede VII A grubunda bulunan bir kimyasal elementtir. Rengi kahverengi ve kırmızı arası akıcı bir sıvıdır. Ergime noktası -7 derece, kaynama noktası 59 derecedir. Deniz suyunda % 0.0065 oranında, kayalarda ise % 0.00016 oranında bulunmaktadır. En çok deniz suyundaki bromürlerin klor ile yükseltgenmesinden elde edilir. Yakıcı ve zehirlidir, çok kötü bir kokusu vardır.

Sembolü Br, atom ağırlığı 79.9, atom numarası 35 ve element serisi halojendir. Sıvı halde bulunur, oda sıcaklığında çabucak buharlaşır. Klordan daha az etkili bir elementtir. Alkol, karbon, su, eter, kloroform, bromür, tetraklorür ve derişik klorür asidi çözeltilerinde çok kolay çözünür. Içinde bir miktar hipobromit asiti içeren sulu çözeltiye de brom suyu adı verilir.

Kullanım Alanları
  • Suda çözünen metal bromürler uyku ilaçları yapımında kullanılır.
  • Dibrom etan, motor vuruntusunu önlemek için yapılan sıvılarda kullanılır.
  • Işıklara duyarlı olan gümüş bromür ise fotoğrafçılık alanında kullanılır.
  • Alkil bromürler de antiseptik yada çözücü olarak kullanılmaktadır.
  • Ağartıcı ve alevlenmeyi giderici özellikleri de bulunduğu için bu alanlarda da kullanılabilir.
  • Altın elde etmek için kullanılır.
  • Savaş gazı olarak da kullanımı mevcuttur.
  • Elyaf ve ipeğin beyazlatılmasında kullanılabilir.
  • Boyarmadde yapımında da kullanıldığı bilinmektedir.
Bileşikleri

Hidrojen Bromür (HBr): Gözleri, deriyi ve solunum yollarını tahriş eder. Susuz bromür asidi olarak da bilinir. Aşındırıcı, renksiz, yanmayan ve kendine özgü bir kokusu olan bu asit oda sıcaklığında iken kararlıdır. Bromür asidi adıyla çelik silindirde sıvı halde satılır.

Brom Oksitler: Bromun kararlı bir oksiti yoktur. Brom dioksit (BrO2) sarı renkli bir katıdır ve -40 derecenin altında kararlı olur. Brom trioksit (BrO3) ise beyaz renktedir ve -80 derece altında kararlı olabilir. Dibrom monoksit (Br2O) -40 derecenin altında kararlı olan kahverengi bir katıdır ve -17 derecede erir.

Brom Trifluorür BrF3): Deriyi, solunum yollarını ve gözleri tahriş edebilir. Fluorürler için çözücü olarak da bilinir.

Brom Pentafluorür (BrF5): Gözleri, deriyi ve solunum yollarını tahriş eder. Suyla patlayarak tepkimeye girerler.

Bromat Asidi (HBrO3): Sadece sulu çözeltisi bilinmektedir ve saf durumda iken elde edilemez. Renksiz bir çözeltisi vardır ve oda sıcaklığında iken karanlık bile olsa rengi sarıya döner. Bu nedenle bu asit soğukta saklanmalıdır. Yükseltgen olarak kullanılabilir. Gözleri ve deriyi çok fazla tahriş eder. Bromat asidinin tuzlarına bromat adı verilir.

Bromür Asidi (HBr): Renksiz veya açık sarı renkli sıvıdır. Hava yada ışık etkisiyle yavaşça rengi koyulaşır. Bu yüzden ışıktan korunmalıdır. Bromür asidi çoğu metalle tuzlar oluşturur ve bu tuzlara bromür adı verilir.
Son Güncelleme : 07.01.2021 16:46:16
Brom ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Brom Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Brom"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022