Biyocoğrafya

Biyocoğrafya

Biyocoğrafya, biyolojinin coğrafi durumunu araştıran dünya üzerinde bulunan hayvan ve bitkilerin dünya üzerinde değişimlerini ve dağılış sebeplerini inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda canlı türlerinin yeryüzü üzerinde konumlarını haritalandırarak bu canlıların yaşam alanlarını nasıl edindiklerini de inceleyen ve bu soruya cevap arayan bilim dalı olarak da bilinir. Biyocoğrafya iki ana dalda ele alınır hayvan biyocoğrafyası ve bitki biyocoğrafyasıdır. Bu bilim dalı iktisatçıların, tarım ile uğraşan çiftçilerin ve genel toplum bilimcileri ilgilendiren canlı organizmaların ortama uyumlarını inceleyerek insanların soru ve sorunlarına cevap aramaktadır. Biyocoğrafya çok çeşitli olduğundan zooloji, botanik, fizyoloji ve hatta ekoloji bilim dallarından da faydalanılmaktadır. Ekolojik ve sistematik olmak üzere iki dalda canlıların dünya üzerinde genel dağılışı incelenir.

Hayvan Coğrafyası Bölgeleri
 • Neotropikal Bölge
 • Palearktrik Bölge
 • Etiyopyen Bölge
 • Oryantal Bölge
 • Nearktrik Bölge
 • Avustralyen Bölge
 • Antartika Bölgesi
Bitki Coğrafyası Bölgeleri
 • Neotropikal Bölge
 • Güney Afrika Bölgesi
 • Kuzey Bölgesi
 • Antartika Bölgesi
 • Güney Afrika Bölgesi
 • Paleotropikal Bölge
Biyocoğrafyı kaplayan konuların geniş ve kapsamlı olması nedeni ile canlı varlıkların yaşamlarını sürdürmüş oldukları biyosfer yani (canlı küre) Litosfer, Hidrosfer ve Atmosferin canlı yaşayan kısımlarından oluşmaktadır.Yaşamlarını sürdüren canlı veya cansız varlıkların ekosistem de birbirleri ile karşılıklı ilişkileri canlı varlıkların dağılışını ve yaşam biçimlerini etkileyen bir faktördür. Yeryüzünde yaşamlarını sürdüren canlı yada cansız varlıkların doğaya dağılımında su özellikleri, jeomorfoloji ve iklim unsurları son derece önemli faktörlerdir. Sağlıklı ve düzenli işleyen ekosistemde canlı türleri yoğun bulunmaktadır. New York Amerikan Doğa Tarihi müzesinde bulunan G. Nelson ile N. Platnick isimli iki arkadaşın ''Sistematik ve Biyocoğrafya'' adlı uzmanlık açısından oldukça zengin kitaplarında biyocoğrafya alanında yapılan çalışmaları değerlendirmişlerdir. Elde ettikleri sonucu şu şekilde açıklamışlardır: Biyocofrafyanın (yada canlıların coğrafi bölge üzerine dağılımları) evrimi lehinde olması yada aleyhinde olduğu bir delil sunması sonucuna varıyoruz şeklinde açıklamışlardır.

Bu sebeple biyocoğrafyanın bölümleri evrim teorisi için gerekli olan bilimsel kanıtı meydana getirmemektir. Evrimci kişilerin yaşamını sürdüren bu canlı burada yaşamını sürdürüyor bu neden ile burada evrimleşmiş, şu canlılar orada yaşamlarını sürdürüyor demek ki orada evrimleşmiş şeklinde ortaya koydukları iddiaları hayal güçlerine bağlı masallardan ibarettir sadece ekosistem üzerinde yaşamlarını sürdüren hayvan ve insan topluluklarının dağılışını veya özelliklerini insan yaşamı üzerinde oluşturduğu etki ve sonuçlarını inceleyen fiziki coğrafyanın bir alt dalıdır. Zooloji, biyoloji, tıp ve botanik canlılar biliminin araştırılması için yardımcı bir bilim dallarıdır.
Son Güncelleme : 22.12.2020 06:57:23
Biyocoğrafya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyocoğrafya Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Biyocoğrafya"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022