Bileşikler

Bileşikler

Bileşikler, iki ya da daha fazla cinsteki element atomunun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelerdir. Bu nedenle elementlerin bileşikleri oluşturması kimyasal değişime bir örnektir. Evrende 92 tanesi doğada bulunan toplamda 117 adet element vardır. Bu elementler farklı sayılarda ve şekillerde etkileşerek kimyasal özellikleri farklı milyonlarca bileşik oluştururlar. Elementler doğada genelde bileşikler halinde bulunurlar. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Bileşikler genellikle moleküler yapıdadır. Fakat atomik yapıda olanları da vardır. Element atomlarından sadece soy gaz atomları kararlı yapıdadır. Kararlı oldukları içinde kimyasal bağ oluşturmayıp evrende tek atomlu halde bulunurlar. Soy gazları dışında kalan metal ve ametal atomları ise kararsız yapıdadır. Kararlı hale geçebilmek için de elektron alışverişi yaparak kimyasal bağ oluştururlar. Kimyasal bağ oluşturan farklı atomlarda bir araya gelerek farklı kimyasal özelliklere sahip yeni maddeler yani bileşikler oluştururlar.Bileşikteki atomların cinsini,saysını ve oranını ifade etmek için bileşik formülünden destek alınır. Bileşikler karışımlarla karıştırılmamalıdır. Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederlerken karışımlar oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

Oluşumları

Elementler bileşikleri oluştururken elementi oluşturan aynı cins atomlar arasındaki kimyasal bağlar kopar. Bunun sonucunda element atomları birbirinden ayrılarak farklı cins element atomlarıyla yeni kimyasal bağlar oluşturmak için bir araya gelir. Bunun sonucunda da bileşikler oluşur. Bileşik oluştuğunda atomların arasındaki uzaklık mesafesi değişir. Bileşik oluştuğundaki atomlar arası mesafe element halindekinden çok daha fazladır. Bunun nedeni her iki haldeyken aralarındaki kimyasal bağların faklı olmasıdır.

Çeşitleri

Bileşikler kendi aralarında anorganik ve organik olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Anorganik Bileşikler: Çoğunlukla iyonlardan oluşan bileşiklerdir. Asitler, bazlar ve tuzlar bu gruba örnek gösterilebilir. Kararlı yapıda oldukları için kolaylıkla bozulmazlar. Kimyevi ortamda ve günlük hayatta en sık bilinen ve kullanılan bileşiklerdir.
  • Asitler: Suyla çözünmelerinde OH+ iyonuyla reaksiyona girerler. Bazlarla nötrleşerek su ve tuz meydana getirirler.
  • Bazlar: Suyla çözündüğü zaman OH+ iyonu verirler. Asitlerle birleştiklerinde su ve tuz meydana getirirler.
  • Tuzlar: Asitlerin ve bazların nötrleşmesinden ortaya çıkar. Kristal yapıdadır. Birçok farklı geometrik şekilde olabilir. Kendi aralarında asidik tuz, bazik tuz, nötr tuz, çift tuz olarak sınıflara ayrılırlar.
  • Oksitler: Oksijen haricindeki iki farklı türde atom barındıran bileşiklerdir. Bunlar da kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Asidik oksitler oksijen bakımından oldukça zengindir. Su ile reaksiyona girdiklerinde asit, baz ile reaksiyona girdiğinde tuzu oluştururlar. Bazik oksitler asitlerle ve asitle oluşmuş bileşiklerle reaksiyona girerler. Metal oksitler örnek gösterilebilir. Su ile reaksiyona girdiğinde ise bazları meydana getirirler. Nötr oksitler ametallerin oksijen bakımından fakir olan bileşikleridir. Asitle, bazla ve suyla reaksiyona girmezler. Anfoter oksitler hem asit hem de bazlarla reaksiyona girebilirken suyla reaksiyona girmezler. Asitle karşılaşınca baz, bazla karşılaşınca da asit gibi özellik gösterebilirler. Peroksitler iki adet oksijen atomunun toplam değerinin -2 olması durumunda oluşurlar. Isıtıldığında etrafa oksijen gazı yayarlar. Bileşik oksitler ise aynı elementin farklı yapıdaki oksitleri içeriğinde bulundurmasıdır.
Organik Bileşikler: Karbon bileşik olarak da bilinirler. Elementler elektronlar sayesinde birbirlerine bağlı şekilde dururlar. Kararsız yapıdadırlar. Su ile çözünmelerinde iyonlaşma meydana gelmez.
Son Güncelleme : 16.12.2020 21:09:31
Bileşikler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bileşikler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bileşikler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022