Barbitürat

Barbitürat

Barbitürat, asit türevleri olarak yaklaşık 60 yıl önce keşfedilmiştir. Tıp alanında geniş bir uygulama alanı bulan barbitüratlar ağız yoluyla alındıkları zaman bağırsak duvarlarından hızlı emilerek etki gösterirken; kalp ve damar içerisinde şırıngayla enjekte edildiklerinde ise daha etkili olarak büyük hızla emilim gösterirler.

Bu maddelerin vücutta büyük hızla yayılarak beyine hatta gebelikte bebeğe kadar ulaşabildiği görülmüştür. Vücutta parçalanarak etkilerinin bozulması karaciğerde gerçekleşirken; parçalandıktan sonra boşaltım sistemi aracılığıyla vücuttan atılırlar. Merkezi sinir sistemi üstünde yavaşlatıcı bir etkiye sahip olduğu için uyuşturucu gibi maddeler de kullanılır. Bu maddelerin yani barbitüratların ağrı kesici etkiye sahip olmadıklarından dolayı uykusuzlukta yararı olmaz. Barbitüratlar sürelerine göre kısa, uzun, orta diye ayrılmaktadır.

Uzun süreli barbitüratlar

Fenobarbitonun yatıştırıcı etkisi bulunması dolayısıyla; korku ve endişenin giderilmesinde, sara nöbetlerinin azaltılmasında kullanılır. Fenobarbiton bebeklerde bulunan sarılığın etkilerinin giderilmesi için tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Uykusuzluğun tedavisi amacıyla da kullanılan ilaçlar arasında yer alan uzun süreli etki yaratan barbitüratlar ertesi sabah uyuşukluk etkisinin etkisinin devam etmesi nedeniyle olumsuz etki yaratır.

Kısa süreli barbitüratlar

Uykuya dalmada güçlük çeken kişiler tarafından uykularına rahat dalmalarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Siklobarbiton, kuinalbarbiton ve pentobarbiton maddeleri kısa süreli barbitüratların başında yer alır. Bu maddelerin uygulandıkları başka bir alanda ameliyatlardır. Ameliyattan önce bu maddenin verilmesi hastalarının endişelerinin azalmasını sağlar. Tiopenton çok kısa süreli bir barbitürat olup; damardan verildiği zaman bilincin süratle kaybolmasına neden olur. Bu maddenin uygulanmasından sonra anestezi uzmanı istediği gazı vererek anestezi işlemine devam eder ve gerekli cerrahi işlemin sürmesi sağlanır.

Orta süreli barbitüratlar

Bu maddelerin arasında amilobarbiton ve bütobarbitonlar yer alır. Bu maddeler hastaya verildiği zaman 68 saate varan uyku hali gözlenir. Uzun süreli uyutulma işlemi sağlayan maddeler içerir. Kullanılması gerektiği durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Barbitüratların olumsuz etkileri


Barbitüratların uzun vade kullanılması hastaların normal dozlarda istenen tepki vermemesine sebep olur. Bu tepkinin sağlanabilmesi için daha fazla barbitürat verilmesine yol açabilir. Uzun süren barbitürat zehirlenmesi belirtileri arasında dikkatin bir konuya toplanmaması, ruhsal bunaltı ve çöküntü, algılamada zorluk ve güçlü gibi problemler yer alır. Barbitürat alışkanlığı oldukça yaygın olarak kullanıldığı için bu maddeye alışmış olanların maddenin sağlanamaması halinde ruhsal çöküntü, el ve ayaklarda titreme şikayetleri, vücudun belirli bölgelerinde kasılmalar, mide bulantısı ile beraber kusma, iştahsızlık nedeniyle aşırı kilo kaybı gibi belirtiler vermesine sebep olmaktadır.

Aşırı barbitürat alımında yapılması gerekenler
Barbitüratlar intihar teşebbüsünde en çok kullanılan ilaçlar arasında yer almaktadır. Zehirlenme belirtileri kullanılmış olan barbitüratların etkisinin uzunluğuna göre etki ederken; kısa sürede barbitüratlar solunum ve dolaşım yetersizliğine sebep olmaktadır. Barbitüratların uzun etkileri ise bilinç kaybına neden olur. Bu maddelerle gerçekleşmiş olan zehirlenmelerde maddelerin vücuttan atılmasına ve bunu sağlanıncaya dek dolaşımının ve solunumun desteklenmesine yardım edilmelidir. Bu amaçla öncelikli olarak barbitüratla zehirlenen kişilerin midesinin yıkanması ve damarının içinden gerekli sıvıların verilmesi önemlidir. Daha sonraki işlemler ise hastaya gerekli miktarda sıvı verilerek sidik miktarının artırılmasına destek sağlanmalıdır. Böylelikle kısa sürede bu maddenin vücuttan çıkartılması sağlanmalıdır. Barbitürat zehirlenmesi oldukça tehlikelidir. Vücutta emilimi hızlı olması sebebiyle vücudun fonksiyonlarını önemli miktarda etkilediği için vücuttan atılması sırasında hızlı hareket edilmesi gerekir. Vücuttan atılmadığı durumlarda ise fonksiyonların çökmesi nedeniyle ölüme bile sebebiyet verebilir.
Son Güncelleme : 09.12.2020 13:08:05
Barbitürat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Barbitürat Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Barbitürat"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022