Bacillus Thuringiensis

Bacillus Thuringiensis

Bacillus Thuringiensis: Bir bakteri türü olan Bt, çoğunlukla biyolojik pestisit olarak kullanılmaktadır ve Gram-pozitif toprakta yaşamını sürdürmektedir. Bu bakteri türü birçok güve ile kelebek çeşidinin tırtıllarının vücutlarında bağırsaklarda, yaprakların yüzey kısımlarında, sulu yerlerde, hayvan dışkılarında, fazlaca böcek nüfusu olan yerlerde, un değirmenlerinde, tahılların depolandığı yerlerde var olmaktadır.

Bacillus Thuringiensis Genel Özellikleri

Bir bakteri türü olan Bt, oksijenli ve oksijen olmayan ortamlarda gelişebilmektedir ve gram pozitiftir. Bacillus thuringiensisin özellikleri genel olarak Bacillus cereus ile aynıdır. Bu iki bakteri türü arasındaki tek fark Bacillus thuringiensisin spor formuna dönüşmesi ve bu şekilde kristelize inklüzyonlar sentezleme özelliğinin olmasıdır. Bu sentezlenmiş olan maddeler bazı omurgasızlar için zehir etkisinde olmaktadır. Bu cisimler kübik ya da yuvarlak gibi değişik şekillerde olan kristalize özellikteki proteinlerdir.

Bt ağız yolu ile alınmasının ardından sivrisinek ile karasinek larvaları için oldukça etkili olabilecek ölüme sebep olan bir toksin salgılamaktadır. Bu bakteri türü kimyasal maddelerden etkilenmeyen gelişmiş varlıklar üzerinde kullanılabilmektedir. Etrafta kolayca parçalara ayrılabilen Bt bu sebeple periyodik kullanım için uygun olmaktadır. Bacillus thuringiensis tarafından üretilen beta endotoksin adenin, guanin ile allaric asitin bir araya gelmesi ile oluşan, ısı karşısında dayanabilen bir nükleotiddir. Midenin içindeki çözünürlüğe bağlı olarak Beta endotoksinin etkinliği de değişmektedir. Proteinleri parçalama yeteneği olan enzimler sayesinde ön toksin olarak alınan madde hareketlilik kazanmakta ve toksik form halini almaktadır. Bu durum vücudun tamamını örten dna içerikli hücrelerde yıkım oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bunun yanı sıra, dolaşıma geçmekte ve septisemi oluşmasına sebep olmaktadır. Etki art arda birbirinden farklı aşamalar ile gerçekleşmektedir.

Bu aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • İlk olarak, sporlanmış olan Bacillus thuringiensis, böceklerin larvalarınca alınır,
  • Kristalleşmiş saydam yapı mide aracılığı ile çözünür,
  • Proteazlarca, etkin olan şekle dönüştürülür,
  • Toksin midenin üzerini saran hücrede özel alıcılara bağlanır,
  • Hücre zarını geçmesinden dolayı epitelde delik ile kanallar açılır ve sonuç olarak epitel hücresi yıkıma uğrar. Bunun yanı sıra dolaşım halinde olan toksin de septisemiye neden olacağı için ölüm riski de fazlalaşır.

Bacillus thuringiensis ile ilgili yapılan deneylerin sonucu bu bakteri türünün hedef canlı haricinde balıklar, deney hayvanları, kuşlar ya da diğer memelilerde zehirleyici bir etkisinin olmadığı yönündedir. Bu bakterinin bazı istisnalar haricinde insanlar üzerinde de zehirleyici bir etkisi bulunamamıştır. Sadece çok az bir ihtimalle insanlarda göz ve deri irkiltisine sebep olabilmektedir ancak bu durum çok düşük bir ihtimaldir.

Son Güncelleme : 04.02.2021 05:19:43
Bacillus Thuringiensis ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bacillus Thuringiensis Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Bacillus Thuringiensis"
Bu basiller hangi hastalıklara neden oluyor? Tedavisinde penisilin kullanmak gerekir mi?
Eren . 05.11.2018 18:31:11
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022