Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Atom Kütlesi

Atom Kütlesi

Atom Kütlesi, Bir elementin, (Ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (Akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütlesi olarak tanımlanır. Ancak atomun kütlesini hesaplamak imkânsızdır. Çünkü atomlar çok küçük tanecikler olduğu için tek bir atomu tartmak, kütlesini bu şekilde bulmak mümkün değildir. Bu nedenle bilim adamları atom kütlelerini karşılaştırmayı uygun yöntemlerle kütlelerini bulmayı başarmışlardır. Bu çalışmayı yaparken bir atomu başlangıç olarak seçmişler. Diğer atomları da bu kontrol atomu ile kıyaslayarak, bütün atomlar arasında değişik bir şekilde oransal büyüklükler bulmuşlardır. İlk önce kontrol atomu olarak H atomunu seçmişler. Hidrojen atomun kütlesi 1 şeklinde birim olarak kabul edilmiş ve diğer atomlar da bununla kıyaslanmış. Bu durumda kütle olarak 1 C atomu,12 adet H atomu,1 O atomu, 6 adet H atomu, 1 Mg atomu, 24 adet H atomu gibi eşitlikler bulunmuştur. Yeni elementler bulundukça bu oranlarda saptamalar görülmüş. Bilim adamları bu durumu düzeltebilmek için kontrol atomunu değiştirmişler. H elementinin yerine O=16 kullanılmış ve en son olarak da 12C izotopu kullanmışlar. Bu referans atomu, tüm atomlar için karbon C'dir. Bunun sebebi ise doğada çok bulunması ve izotopun az olmasıdır. Atom kütlesi uluslararası birim sistemine göre SI şekline göre hesaplanır. Yani atom numarası = proton sayısı = Çekirdek yükü bir terim ile kütle numarasıdır. Bu kütle numarası, atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron toplamıdır.

Atom Kütlesinin Hesaplanması; Nötr atomları proton ve elektron sayısı birbirine eşittir ve yükü daima 0'dır. Genelde 0 ile yazılmaz. Eğer hiçbir şey yazmıyorsa yüksüz olduğu anlamına gelir. N elementi 18 olan CI atomu olarak doğada yüzde 75 oranı kadar bulunur. N elementi 20 olan CI atomu da doğada yüzde 25 oranı kadar vardır. CI atomunun atom kütlesi şu şekilde hesaplanır. Ortalama atom kütlesi= %. M1+%. M2/100 (75.35+25.37)/100=35,5 gr/mol. Nötron sayıları aynı olan proton sayıları ile farklı olan atomlara izoton atomlar denir. İzoton atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. P atomunun n sayısı=31-15=16 S atomunun n sayısı=32-16= 16'dır. P ve S'nin nötron sayıları birbirine eşittir. Kütle numaraları aynı olan ancak proton sayıları farklı olan atomlara da izobar atomlar denir. İzobar atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri de farklıdır. Elektron sayıları ve dağılımları aynı olan ancak proton sayıları farklı atomlara da izoelektronik atomlar denir. İzoelektronik atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri de değişkenlik gösterir.

Atomun Ağırlığı; Bir atomun ağırlığı en hafif olan bir hidrojen atomundan kaç defa ağır olduğunu gösteren bir sayıdır. Hidrojen atomunun ağırlığı 1 iyon ağırlık birimi olarak kabul edilir. Atomun ortasında bulunan protonlardan ve nötronlardan yapılmış bir çekirdeği vardır. Protonların pozitif elektrik yükleri açısından çekirdeğin etrafında bulunan belirli tabakalar içerisinde dolanan elektronların negatif yükleri ile dengede durur. Çekirdekte daima tam sayıda tanecik vardır. Ancak kesirli ve yarım tanecik yoktur. Proton ve nötron ağırlığı 1 iyon ağırlık birimi olduğuna göre bir atomun ağırlığı da çekirdeğindeki protonların ve nötronların toplamına eşittir. Bu sebepten dolayı atom ağırlığı bir tam sayı olmalıdır. Çünkü çekirdekteki taneciklerin proton ve nötron toplamı sayılıyor. Fakat bazen belli bir elementin atomlarında bir kısmının çekirdeğinde farklı sayıda nötron olabilir. Bunlar izotop atomlarıdır. Yani periyodik sistemde aynı yerde bulunan izotop atomlarının ağırlıklarının üzerinde izotopların bulunuş oranlarına göre atom ağırlıklarının ortalamasıdır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 04:39:57
Atom Kütlesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Atom Kütlesi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Atom Kütlesi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024