Zooloji

Zooloji

Zooloji, botanik yani bitki bilimi ile beraber biyolojinin iki ana dalından biri olan ve hayvanları inceleyen bir bilim dalıdır. Hayvanları toplu bir şekilde ele alarak hayvanların canlı ya da cansız olan diğer varlıklarla olan ilişkilerini araştırıp tespit eden jeoloji, hayvanların anatomisini eski yıllardan itibaren geçirdikleri evreleri, hücre yapılarını, yaşama biçimlerini, genetiksel özelliklerini, embriyo gelişimini ve psikolojik davranış şekillerini konu alır.

Jeoloji bilimi; ziraat, toplum sağlığı, uzay bilimleri, toplum bilimleri ve tıp gibi birçok alan ile ilgilenir ve bu alanlarda yapılacak olan her araştırma biyolojinin dolayısıyla da zoolojinin kapsamına girer. Yapılan bütün araştırmalar ve düşünceler kaynağını doğadan alan zoolojinin önemli bir bilim dalı olduğunu kanıtlamaktadır.

Jeolojinin tarihçesi:
Çevrede yaşayan hayvanları belirli bir sınıfa sokmak için tarihte ilk kez ilk çağda uğraşılmaya başlanmıştır. Jeoloji alanında yapılan ilk ciddi çalışma İ.Ö 384-322 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Aristoteles in yaptığı bu girişim jeolojinin temelini oluşturmuştur. Daha sonraki yıllarda ise Genç Plinius ve Galenius zooloji dalında birçok araştırma yapmıştır.
Rönesans döneminde ise Andreas Vesalius ve Leonardo Da Vinci gibi ünlü kişiler hayvanların fizyolojik ve anatomik yapılarını ele almışlardır.
Hayvanların sınıflandırılması ile ilgili ilk kapsamlı ve büyük çalışma ise Carl Linnaeus tarafından gerçekleştirilmiştir.
1744-1829 tarihleri arasında Lamarck ve 1809-1882 tarihleri arasında ise Darwin evrim kurallarını geliştirmiş ve zoolojiyi çok daha farklı bir boyuta getirmiştir.
19. yüzyıla doğru Herbert Spencer in yaptığı bir takım çalışmalar zooloji bilimine olan ilgiyi artırmıştır. 20. yüzyılda ise teknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde birçok bilim dalında olduğu gibi zoolojide de büyük gelişmeler sağlanmıştır. Yapılan sınıflandırmalar daha ayrıntılı ve kapsamlı olarak düzenlenmiştir.
Hayvanları inceleyen bilim dalı incelediği konulara göre birtakım dallara ayrılır.

Zoolojinin dalları:

Morfoloji: Canlıların dış yapılarını inceleyen şekil bilimidir.

Anatomi: Canlıların iç yapılarını inceleyen bilimdir.

Histoloji: Canlıların yapısını inceleyen doku bilimidir.

Sitoloji: Canlıların hücrelerini inceler.

Fizyoloji: Canlılarda yer alan organların görevlerini ve çalışma sistemlerini inceleyen bilimdir.

Embriyoyoloji: Döllenmiş olan yumurtalardan yavru çıkana kadar embriyonun geçirmiş olduğu evreler incirler.

Sistematik: Canlıları belirli özelliklerine göre sınıflandıran bilimdir.

Genetik: Canlıların kişilik özelliklerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasını inceleyen kalıtım yani soya çekim bilimidir.

Evolusyon: (evrim) Canların geçirdikleri evreleri inceler.

Ekoloji: Canlıların aralarında olan münasebetleri ve yaşamış oldukları ortamı inceler.

Patoloji: Organizmaların doku bozuklukları ve organ bozuklukları gibi yaşamış olduğu hastalıkları inceler.

Paleontoloj: Jeolojik zamanlardaki yaşamı inceleyen fosil bilimidir.

Son Güncelleme : 16.02.2021 05:02:39
Zooloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Zooloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Zooloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022