Zirkonyum

Zirkonyum

Zirkonyum, Doğada bulunan bir metal türü olan bu element 18. Yüzyılda keşfedilen zirkonyum birçok alanda önemli derecede kullanılır. Zirkonyum, beyaz renkli kimyasal bir elementtir. Metali ilk olarak 1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedilmiş. 1824 yılında Jons Jakob Berzelius tarafından bulunmuştur. Zirkonyum periyodik cetvelin IVB grubunda yer alan bu element, doğada badeleyit ZrO2 ve zirkon mineralleri biçiminde bulunur. Zirkonyum dört klorürün magnezyumla indirgenmesi yöntemiyle üretilir. Normal sıcaklıklarda, üzerindeki oksit katmanından ötürü korozyona dayanıklıdır. Fakat yüksek sıcaklıklarda kimyevi özelliği ile aynıdır. Zirkonyum birçok madde ile kolaylıkla reaksiyon gösteren ve reaktif özelliği bulunan bir elementtir. Bundan dolayı da zirkonyum hava ve solüsyon ile temas halinde iken yüzeyinde bir oksit tabakası meydana gelir. Bu nedenle yüzeyinde oluşan bu oksit tabaka sayesinde zirkonyumun sıcaklığa ve korozyona karşı yüksek direnç gösterir. Zirkonyum genellikle Avustralya, Brezilya, Rusya, Amerika ve Hindistan olan ülkelerde maden kaynaklarından çıkarılır. Zirkonyum çok yönlü olup, farklı bileşik halinde bulunabilir. Bu bileşiklerin en önemlisi zirkonyum oksittir. Yine zirkonyum ikinci geçiş element serisine dahil olan elementlerden biridir. Zirkonyum, hafniyum ve utanyum elementleriyle benzer fiziksel ve kimyasal bileşimi olarak gösterilir. Zirkonyumun içerisinde bulunan hafniyum elementinin var olup olmaması durumunda zirkonyumun fiziksel direnci, mekanik ve korozyon direnci gibi özelliklerini yitirmez ve paslanmaz çelik kadar kuvvetlidir. Bu üç element arasındaki tek fark çekirdek yapılarıdır.

Zirkonyum Kimyasal Özellikleri; Zirkonyum ve hafniyum içeriğinde fiziksel olup, mekanik özelliğinin de farklı olmasına rağmen, iki alaşım da çok iyi bir şekilde korozyon direnci sağlarlar. Zirkonyum 702, saf bir zirkonyumdur. Bu element oksijene karşı, oda sıcaklığında koruyucu olarak bir oksit tabakası oluşturmasına neden olan çok yüksek bir çekimi vardır. Zirkonyum alaşımları, dondurucu soğuklarda bile süneklik gösterirler ve diğer mühendislik malzemelerine karşın çok iyidir. Ayrıca bu alaşımlar, düşük sıcaklıklarda meydana gelen yumuşaklıktan dolayı kırılganlığa geçişini engeller. Kimyasal özellikleri açısından zirkonyum ve hafniyum doğada kolay bir şekilde birlikte bulunurlar. Yüzde 0.028 bolluğu ile zirkonyum, yerkabuğundaki elementler arasında 11. sırada yer alır. Cu, Pb, Ni, Zn gibi bilinen bazı diğer metallerden daha fazla zenginliktedir. Zirkonyum havada kırmızı bir alevle yanar. Fakat asitlerin ve alkalilerin etkisine dayanıklıdır. Alkalilerle birleşerek zirkonatlar verir. Zirkonyum başlıca iki mineralden oluşur. Zirkon ve zirkonyumdur.

Zirkonyum Kullanım Alanları; Yanma özelliği ile askeriyede kullanılır. korozyona karşı ve aşınmaya karşı dayanıklı olması nedeniyle reaktörlerde yakıtların koruyucu kılıflarında kullanılır. Yine ağır nötronları ve geçirgen özelliği sayesinde bu alanda kullanılmasına sebep olmaktadır. Ancak zirkonyum ve hafniyum ile kullanılmadan önce birlikte bulunduğu hafniyumdan ayrılması gerekmektedir. Aynı zamanda aşınmaya karşı dayanıklı olduğu için çeşitli araç ve gereçlerin yapımında kullanılır. Yine kemik cerrahisinde de kullanılır. Ve özel tüplerin yapımında kullanılır. Dayanıklı olmasında dolayı bazı çeliklerin yapımında kullanılır. Yine vakum tiplerinde, flaş ampullerinde, patlayıcılarda ve yapay ipek yapımında kullanılır. Paslandırıcı maddelerle birlikte kimya dallarında geniş bir kullanıma sahiptir. Niyobyumla birleştiği zaman düşük sıcaklıklarda süper bir iletken özelliği vardır. Erime noktasının yüksek olması nedeniyle ateşe dayanıklı olan malzemelerin yapımında kullanılır. Ayrıca ısıya dayanıklı madde olarak cam ve seramik endüstrilerinde kullanılır.

Son Güncelleme : 22.02.2021 07:26:18
Zirkonyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Zirkonyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Zirkonyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022