Zehirli Bitkiler

Zehirli Bitkiler

Zehirli Bitkiler, yeryüzünün çeşitli yerlerinde yetişen bazı meyveye ya da çiçeğe benzeyen bitkiler içerdikleri zehirli toksinler sebebiyle canlılara zarar verip onların zehirlenmesine neden olurlar. Bu bitki türleri insanları ve hayvanları çok rahat bir şekilde öldürebilmektedir.

Bitkilerdeki zehirlilik, bitki içeriğinde yer alan saponinler, alkaloidler, glikozidler, eterik yağlar, sakızlar ve organik asitlerden ötürü meydana geldiği tespit edilmiştir. Bitkinin kuruması sonucunda ise bitkide zehirlilik yok olmaz, fakat belli bir miktarda azalmalar görülebilir. Bazı tür bitkilerde (bunlara keneotu ve hintyağı otu örnek verilebilir.) zehirlilik yok olmadığı gibi aynı zamanda uzun bir zaman da devam ettiği görülmüştür. Zamanın geçmesi sonucunda da zehirlilik durumu bitkide yok olmaz sadece azalır. Örneğin acıbadem içi ile benzer çekirdekli bitki türlerinde zehirlilik durumu birkaç yıla kadar devam eder. Zehir içeriğinin haşlamak ya da kaynatılmak durumu da zehirliliği ortadan kaldırmadığı tespit edilmiştir.

Bilinen zehirli bitki türlerinden birkaçı şunlardır:

 • Hint Yağı Bitkisi
 • Güzel Avrat Otu
 • Abrus Precatorius
 • Kurtboğan
 • Su Baldıranı
 • Beyaz Yılan Kökü
 • Kargabüken
 • Katil Gözlü Bitki
 • Porsuk
 • Melek Boruları
 • Abrus

Bitkilerden bulunan zehir dağılışı bitkilerin gelişme evresinden itibaren ortaya çıktığı gibi yaşı ile de doğrudan etkilidir. Örneğin zehirlilik derecesi, bazı bitkilerde en sık çiçek açma anına kadar, bazı bitkilerde çiçek açma ya da meyvelerin gelişmesi ile olgunlaşma dönemine kadar devam eder. Zehirli maddelerin bitki içerisinde aksamı durumu aynı miktarda olduğu ve yayıldığı söylemek mümkün değildir. Çünkü bazı bitki türlerinin en zehirli bölümü meyve kısmı, bazı bitkilerde kök kısmı, bazılarında ise kabuk, yaprak ya da çiçek olabilir. Aynı tür bitkilerde de zehirlilik miktarı eşit bir miktarda dağılma göstermeyebilir. Bitkinin yetiştiği toprak türü ile uygun iklim şartlarına ve bitkinin coğrafi dağılışlarına göre de bazı değişikler ortaya çıkar. Örneğin çöpleme adındaki bitki türünün zehirlilik oranı, güneyde yetişen çöpleme otuna göre kuzeyde yetişen çöpleme otu daha az miktarda zehir içerir.

Zehirlenme durumu bitkilerde sıklıkla birkaç benzer durumla ortaya çıktığı görülmüştür. Bunlar:

 • Bitki aksamından bazı bölümler ya da zehirli olan terkibi ağız yoluyla vücuda alma durumunda
 • Vücudun direkt olarak zehirli bitkiler ile teması sonucunda
 • Zehirli olan bitkinin toz bir biçimde havaya dağılması durumunda insanlar tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşabilir.

Bitkilerden zehirlenmelerin en bilineni ise ağız yoluyla alınmasın sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu tür zehirlenme çeşitleri bitkilerin tüketimini bilmeyen bireylerin ilaç zannedilerek zehirli bitkileri kullanmaları sonucu ortaya çıkar. Bazen de görüntüsü itibariyle oldukça benzerlik gösteren bir takım tıbbi bitkilerin farkında olunmadan kullanılması sonucunda tüketilmesi gereken bitki yerine alınması sonucunda ortaya çıkabilir.

Bazı zehirlenmeler ise zehirli olan bitkilerin bireyin teniyle temas etmesi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu durumda iltihaplanmalar meydana gelir ve deride bir takım tahribatlar meydana gelebilir. Bu durumun biraz daha ilerisinde cilt zehirlenmeleri sonucunda bütün vücut zarar görebilir. Örneğin, yaban defnesi ağacı bitki türünde olduğu gibidir. Canlının solunum esnasında meydana gelen zehirlenme vakaları çok az rastlanan durumlardır. Genellikle de mesleki rahatsızlıklara dahildir. (örneğin çöven, şerbetçiotu ve çöpleme gibi otları toplayan bireylerde sıklıkla görülür.) Kapalı tutulan ya da iyi bir şekilde havalandırması yapılmayan binalardan büyük miktarda ortaya çıkan manolya ile haşhaş gibi bitki türlerinde ise dermansızlık, baygınlık ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara neden olur. Bitki zehirlenmelerinin yaşanması halinde ilk yapılması gereken şey zaman kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna başvurmaktır.

Son Güncelleme : 05.03.2021 09:33:26
Zehirli Bitkiler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Zehirli Bitkiler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Zehirli Bitkiler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022