Xenon

Xenon

Xenon, periyodik cetvel üzerinde atom numarası 54 ve soygaz grubunda yer alır. Gaz halinde bulunan bu maddenin atom ağırlığı 131,293 moldür. Sembolü XE olan bu element renksiz, ağır ve kokusuz olmasıyla birlikte atmosferde eser miktarda bulunmaktadır. İlk soygaz bileşiği olarak bilinen xenon aynı zamanda oluşurken birkaç kimyasal reaksiyona maruz kalabilir.Ksenon havanın oksijen ve azota ayrılması işleminde yan ürün olarak elde edilir. Genellikle çift aşamalı bölümde ayrıştırıldıktan sonra damlama ile yapılan bu işlemden sonra sıvı oksijen çok az miktarda kripton ve xenon içerir. Bu madde bütün soygazlar içerisinde enaz ısıl iletkenliğe ve enaz potansiyele sahip olan element olarak bilinir. Dokuz kararlı izotoptan meydana gelen bu element aynı şekilde radyoaktif bozumuna uğrayan otuzun üzerinde kararsız izotop bulunur. Bu element nadir bulunmasına ve dünya atmosferinden elde edilmesiyle pahalı olmasına rağmen birçok alanda kullanılmaktadır.

Kullanım alanları

Xenon ark lambaları ve flaş lambalarında oldukça kullanılmıştır. Tıpta genel anestezik olarak kullanım gösterir. İlk lazer maddelerinde pompa olarak kullanılır. Ağır parçacıkların araştırılmasında ve uzay gemilerin iyon iticilerinde kullanılmıştır. Bu madde yüksek basınç içeren sodyum lambalarında farklı şekillerde kullanılır. Bir soygaz olarak bu madde kullanılan ve çalışma yapılan lambalarında meydana gelen kimyasal reaksiyonlara girmeyerek aynı zamanda içinde bulunmazlar. Düşük ısıl iletkenlik ısı kayıplarını kontrol eder ve düşük iyonizasyon potansiyeli gazın çöküm geriliminin ve sıcak olmayan yerde göreli olarak düşük olmasına sebep olur. Bu durumda lambanın çok daha kolay ve etkin bir şekilde çalışmasına neden sağlayarak aynı zamanda kolaylaştırıcı bir özelliğe sahip kılmış olmaktadır.

Tarihçesi

Xenon 1898 yılında iki bilim adamı tarafından keşfedilmiştir. 1902 yıllarında ise bu maddenin dünya atmosferindeki oranının 20 milyonda bir olarak tahmin edilmiştir. 1930 yıllarında ise bu maddenin Işık içerisinde dolu olduğu ve flaş lambasında kullanılmaya başlanmıştır ve1934 yıllarında mikro saniye kadar kısa flaşlar üretilmiştir. 1939 yıllarında dalgıçlarda meydana gelen sarhoşluğun bu madde ile ilgili olduğu düşünülerek bu gazın anestezi de kullanılması düşünülmüştür ve 1951 yılında ilk olarak iki hastanın başarılı ameliyatı sonucunda cerrahi anestezik olarak kullanılmıştır. 1962 yılında ise iki gaz birleştirilmiş ve bilinen ilk soygaz bileşiği elde edilmiştir.ancak daha sonraki yıllar içerisinde yapılan çalışmaları bunun muhtemelen xenon içeren çeşitli tuzların karışımı olduğunu göstererek aynı zamanda bu tuzların kullanım amaçlarını da çıkarmış olmuştur. Bunun sonrasında başka birçok soygaz bileşiği daha keşfedilmiştir.

Zararları

Xenon, normal sıcaklık ve basınçta, yalıtılmış olan cam veya metal konteynerde değişik nedenlerle farklı bir şekilde saklanabilmektedir. Ancak bu madde, plastik olan ve kauçuk gibi maddelerde yalıtılmış konteynerlerde sırası ile sızıntı yapar. Gaz kanda çözünebilir ve kan beyine tam olarak nüfuz eden belirli maddeler grubuna aittir, ve oksijenle birlikte yüksek derecede solunduğunda zararlı olabilir ve bu yüzden anestezik olarak müdahale edilmesi gerekir. Bu maddenin çoğu bileşiği patlayıcı özelliğe sahiptir. Xenon atomu solunduğunda ses yoluna zarar vererek frekansını düşürdüğü bilinmekle beraber solunduğunda yüksek perde sese sebep olan helyumun zıttına, kendine özgü alçak bölgeden ses üretilmesini sağlar. Helyum gibi bu madde de vücut için gerekli olan oksijen ihtiyacını karşılamaz ve basit olarak bilinir. Bu nedenle artık çoğu üniversitedeki genel kimyada, ses gösterisi yapılmasına izin verilmez..

Xenon veya sülfür heksaflorür gibi ağır gazların, %21 oksijen kadar karışımı içerdiklerinde güvenli bir şekilde solunması mümkün olabilmektedir. Yine de bu bölgedeki bu gaz genel anestezideki bilinçsiz düşüncelere sebep olabilmektedir. Akciğerler bu gazları aşırı hızlı, etkili ve çabuk bir şekilde karıştırmaya devam eder ve böylece ağır gazlar oksijenle birlikte tahliye edilir ve akciğerin arkasında oluşan bölgede birikmezler. Yine de büyük miktarda bulunan herhangi bir ağır gaz için tehlike durumu da içermektedir. Bu şekilde kokusuz, görünmez ve ayrıca renksiz olan bir gazla dolu bir konteynere giren bir kişi bilmeden gazı soluyabilir. Sonuç olarak kötü etkilenmiş bir hal almış olur.

Son Güncelleme : 06.04.2021 06:07:48
Xenon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Xenon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Xenon"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022