Vanadyum

Vanadyum

Vanadyum, bu madde V sembolü ile gösterilen metalik bir elementtir. Arz kabuğunun içerisinde az miktarda doğada dağılmış olarak bulunur. Genellikle bu madde demir minerallerinin yanında bulunduğu gibi vanadyum sülfür bileşiminde klor ve patronit içeren kurşun vanadat bileşiminde vanadinit isimli minerallerde bulunur. Doğada çok dağılmış olması biyolojik bir öneminin olduğu izlenimini verir. Örneğin deniz hıyarı gibi bazı deniz yaratıklarının kanında bulunur. Deniz suyunda yaklaşık olarak yüz ton suyun içinde 0,3 gram vanadyum maddesi bulunur. Metalik vanadyum havada kararlıdır ve seyreltik asit ve bazların çoğundan etkilenmez. Saf metal soğukta işletilebilecek yumuşaklıkta bulunan bir maddedir. işlendiği zaman gerilme direnci artan bir maddedir ve az miktarda oksijen, karbon, azot ile oldukça sertleşir.

Vanadyumun elde edilişi
Vanadyum kireç tozu, karbonat veya bunların karışımıyla fırında yüksek ısı ile elde edilir. Oluşan sodyum vanadat suyla çekilir. Dönüşüme uğramayan vanadyum bilişkileriyile sülfürik asitle ekstrakte edilir. Gerektiği zaman her iki yolla elde edilen vanadyum çözeltiler karıştırılır ve ortamın asitliği kontrol edilerek ticari ismi vanadyum pentoksit olan kalsiyum heksavanadat çökeltileri elde edilir. Bu madde aliminyumla indirgenmesi ile meydana getirilir.

Vanadyumun kullanıldığı alanlar
Bu maddenin yoğunluğu demir çelik alaşımlarında kullanılır. Az miktarda vanadyum ilavesi çeliklerin mekanik özelliklerini artırır. Böylece vanadyum çelikleri özel yerlerde örneğin lokomotif konstrüksiyonlarda, uçak motorlarının parçalarının yapımında, dişli gibi özel parçaların yapımında kullanılır. Böyle kullanılan çelikler alet içerikleridir ve bunların sertlik ve dayanıklılık oranı oldukça fazladır. Ayrıca kimya endüstrisinde vanadyumun bileşikleri katalizör olarak kullanılır. Naftalinin oksidasyonla ftalitik anhidrite dönüştürülmesinde ve benzer durumlarda bu madde kullanılır. Ayrıca amonyağın nitrik aside oksitlenmesinde bu maddeden faydalanılır. V2O5 bileşiği sülfat asidi üretiminde kükürt dioksitten, kükürt trioksit meydana getirmek için vanadyum maddesi kullanılır. Vanadyum katalizör olarak bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu maddenin tuzları seramikte boya olarak kullanılırken; cam sanayinde renk verici olarak kullanılır. Fotoğrafçılık alanında etkin olarak kullanılan bu maddenin ultraviyole ışınlarının geçişini engelleyici özelliğinden faydalanmak için kullanılır. Ayrıca mürekkep yapımında vanadyum bileşikleri kullanılarak, mürekkebe çabuk kuruma özelliği katar.

Vanadyumun özellikleri
Bu maddenin atom numarası: 23, Vanadyumun simgesi ise V olarak ifade edilir. Kütle numarası: 50.942, Erime noktası(C):1900, Kaynama noktası(C): 3450 olarak kabul edilir. Vanadyum maddesinin yoğunluğu: 6.1, buharlaşma ısısı: 106 şeklinde tanımlanır. Kaynaşma fizyon ısısı: 4.2
Elektriksel iletkenlik: 0.04 olarak ifade edilir. Vanadyumun ısı iletkenliği: -özgül, ısı kapasitesi: 12 olarak tanımlanır.
Son Güncelleme : 26.01.2021 02:45:46
Vanadyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Vanadyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Vanadyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022