Uranyum

Uranyum

Uranyum, radyoaktif kimyasal bir elementtir. Uranyumun simgesi ' U' dur. Periyodik cetvelde 3B grubunda yer almaktadır. Atom numarası 92 olup; element serisi arasında aktinitler grubuna girmektedir. Elektron diziliminin en sonu 7s ile bitmektedir. Fiziksel olarak katı yapıdadır. Uranyuma belirli derecede sıcaklık verildiği zaman erir. Uranyum hakkında kesin bilgiye 1896 yılında Mendeleyev yapmış olduğu araştırmalar sonucunda ulaşmıştır. Mendeleyev yapmış olduğu çalışmalarda Uranyum elementinin diğer elementlerden farklı olarak radyoaktif bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Fiziksel yönden yüksek yoğunluğa sahip olup çelikten daha yumuşak, kurşundan daha ağır bir elementtir. Kimyasal olarak üç tane allotropu vardır. Uranyuma sıcaklık verildiğinde yanabilmektedir. Klor, azot ve kükürt ile kimyasal tepkimeye girerek birleşebilir. Örneğin karbonla tepkimeye girdiğinde Uranyum karbürü, uranyum karbür su ile birleştiğinde hidrojen ve hidrokarbonları verir. Uranyum elementi bazı asitlerle de çözünebilir. Örneğin hidroklorik asit ve sülfürik asit içerisinde çözülerek bunun sonucunda uranyum tuzları meydana gelmektedir. Yapısında uranyum bulunduran minarellerden, uraninit, autinit, tobernit ve koffinitler kimyasal tepkimeler sonucunda uranyum okside dönüşür.

Uranyumun kullanıldığı alanlar

Uranyum elementi bazı özelliklerinden dolayı birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle zenginleştirilmiş uranyum nükleer yakıt amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Uranyum bu yönüyle elektrik üretiminde de kullanılmaktadır. Askeri alanda özellikle nükleer silahlar yapımında ve harp başlıkları için kullanılan önemli bir yakıttır. Bunun yanında askeri deniz ulaşımında zırhların ve zırh delici mermilerin yapımında veya metal sanayide özellikle yüksek alaşımların üretiminde ve işlenmesinde kullanılmaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dünyada bulunan bütün uranyum kaynaklarını ve Uranyum zenginleştirme tesislerini gözlemlemekte ve kötü amaçlar için kullanılmasını önlemek amacı ile denetleme görevi yapmaktadır. Birçok gelişmiş ülkelerde uranyum büyük öneme sahiptir. Özellikle nükleer sanayinde ve metal sanayinde bu element kullanılmaktadır.

Uranyumun sağlığa zararı

Uranyum doğada oldukça yaygın bir elementtir. Özellikle toprakta, havada, suda az da olsa uranyum bulunur. Bunun sebebi maden işletmeleri ve bazı fabrikalardan oluşan atıkların doğaya bırakılmasıyla çok miktarda uranyum toprak su hava gibi çevresel faktörlere karışmaktadır. Uranyum hem radyoaktif olduğu için hem de zehirli bir element olduğu için insan sağlığına zarar vermektedir. Özellikle nükleer sanayi ve endüstriyel işletmelerin çevresinde bulunan yerleşim birimindeki insanlar uranyum ile temas olasılığı daha yüksek olduğundan dolayı bu tehlikeyle karşı karşıya kalır. Bunun yanında uranyum metalinin kullanıldığı işletmelerde çalışan kişilerde risk grubunda yer alır. Bu risk grubunda yer alan kişilerin böbrek rahatsızlıklarına yakalanma ihtimali yüksektir. Nükleer enerjide kullanılan zenginleştirilmiş uranyum ise daha fazla radyasyon yaydığı için bu radyasyona uzun süre maruz kalan kişilerin kansere yakalanmasına sebep olmaktadır. Burada önemli olan bu nükleer santrallerde herhangi bir sızıntının olmaması için işletmelerin denetlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

Sonuç olarak doğada bulunan uranyumdan ziyade nükleer işletmelerde, bazı fabrikalarda kullanılan uranyum zenginleştirildiği için daha fazla radyasyon yaymakta bu yollardan insan sağlığına zarar vermektedir.
Son Güncelleme : 18.01.2021 02:00:01
Uranyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Uranyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Uranyum"
İyi günler benim size bir sorum olacak uranyum elementi hangi alanlarda kullanılan bir element türüdür? Uranyumun özellikleri nelerdir? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Şanlı . 28.09.2018 08:12:35
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022