Süspansiyon Kimya

Süspansiyon Kimya

Süspansiyon Kimya;Süspansiyon, kimyada katı ve sıvı halde bulunan, heterojen karışımlara verilen isimdir.
Süspansiyon, sarsıntıyı azaltabilmek için bünye ile zemin arasında, yastıklama görevinde bulunan, elastik elemanların ortaya çıkarmış olduğu, mekanik bir düzendir. Süspansiyonun en fazla kullanıldığı alan otomobillerdir. Süspansiyon düzeninde yay, lastik ve amorsitör, takozlardan yararlanır. Otomobilin lastikleri bile, süspansiyon düzeninin bir parçasıdır.

Otomobillerde bulunan süspansiyon düzeni,

Amerika ve Avrupa arabalarında daha farklıdır. Ön ve arka tekerleklerin değişik düzenleri vardır. Ön süspansiyon düzeninde helezonik yay; arka düzendeyse, Amerika arabalarında makas kullanılırken, Avrupa arabalarında ise helezonik yay kullanılır. Makas ve helezonlar sürekli amartisör ile beraber çalışırlar. Yayın görevi, tekerlek kasisten geçtiği esnada sıkışıp, yukarı doğru olan darbenin etkisini yutarak azaltmaktır. Yay sıkıştığı zaman, tekrar genleşmeye başlar ve eski haline gelinceye kadar salınım yapar. Yayın, salınım hareketlerinin yumuşak biçimde sönümlendirilmesi gerekmektedir. Amortisörün görevi ise, yay salınım hareketlerine sönüm sağlamaktır. Amartisöri bulunmayan otomobiller, engebeli yollardan giderken aşağı yukarı çok fazla sarsıntı yaşar. Halbuki otomobilde gidiş esnasında istenilen husus, yolun durumu nasıl olursa olsun, içinde oturan yolcuya yansıyan yatay ve dikey doğrultudaki sarsıntıların, en az düzeyde olmasıdır.
İkinci Dünya Savaşının ardından, süspansiyon düzeni her tekere özgü bir hale getirilmiştir. Bağımsız olan bu süspansiyon düzeninde, ön tekerleklerin titreşim yapma ve sağa sola dönme sorunları ortadan kaldırılmıştır. Amerikan otomobillerinin de 1960 yılından sonra, arka süspansiyonları bağımsız helezonik şekile çevrilmiştir.

Süspansiyon sistemlerinde kullanılan helezonik ve yaprak yayın yerine, hava ve ya hidrolik karışımlı piston düzenli maddelerde kullanılabilir. Hidrolik basıncı pompayla elde edilir. Piston eğer düzenli bir süspansiyon elemanıysa bunlar, hidroelastik amortisörlerdir. Bu düzende ön ve arka amortisörler birbirlerine boru yardımı ile bağlanmaktadır. Amortisör düzeni içindeki sıvı, yayın görevini üstlenir. Sıvı basıncı ayarlandıktan sonra, otomobilin yerden yüksekliği ve sarsıntı düzeyi istenilen ölçülere getirilebilir.

Süspansiyon düzeninde, bunların dışında, dolaylı bir şekilde de iş yapan elemanlar da bulunmaktadır. Bağımsız süspansiyon düzeninde ön tekerleklerin seviyelerini düzenleyen, denge çubuğu ile arka süspansiyon düzeninde dönüşlerde meyillenmeyi engelleyen, karşı dönme çubukları bulunmaktadır. Bu çubuklar yüksek kopma mukavemetine sahip, yay çeliğinden elde edilir.

Süspansiyon yalnız otomobillere mahsus bir düzen olmanın haricinde, sarsıntının iç organlara ulaşmaması amaçlanan, her mekanik düzenin ayrılmaz bir parçasıdır. İşyerlerinde tezgahların yerleştirilmiş olduğu yerler, lokomotifler, vagonların tekerlekleri de süspansiyon düzenleriyle kaplanmıştır. Mesela, süspansiyon düzeni olmayan bir çamaşır makinasının çalışması hem gürültülü yapar, hem de kısa sürede bağlantı yerlerinden kopup, kırılır. En harika süspansiyon sistemleri, insan vücudunda bulunmaktadır. Yüksekten atlayan bir kişinin, iç organlarının bulundukları yerlerden kopmadan sabit kalabilmeleri insanların sahip oldukları, mükemmel süspansiyon düzenlerinin sayesindedir.
Son Güncelleme : 20.04.2021 22:22:47
Süspansiyon Kimya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Süspansiyon Kimya Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Süspansiyon Kimya"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022