Substrat

Substrat

Substrat; Enzim, protein yapısında bulunan, doğal bir şekilde sadece canlılar tarafından sentezlenebilmesi yapılabilen biyolojik katalizörlerdir. Hücre içinde oluşan milyonlarca tepkimenin hızını ve özgür olmasını düzenlemektedir. Çok kez hücrenin dış kısmın da oluşan etkinliklerden korurlar. Aynı olan enzim değişik olan hücre yada doku cinslerine de katalizör görevi şeklinde yerine getirerek üstlenebilir. Bu olayda üç boyutlu olan yapısı değişik, fakat görevleri aynı şekilde olan izoenzimlerden bahsedilir. Canlı olan hücrelerde ise oluşan tepkimeler kural olarak, 0-50 derecede derece arasında oluşur.

Enzimlerin bir çoğu protein yapısında veya protein bölümünde yer alırlar. Enzimin etki etmiş olduğu bileşiğe Substrat, enzimin saniyede bir etkilemiş olduğu substrat molekül miktarıdır. Kuramsal bir şekilde enzimli olan tepkimeler ile dönüşümlüdür. Enzimler, aktivasyonun enerjisini azaltarak, zor ve uzun bir zamanda oluşacak olan tepkimeleri oldukça kısa zamanda ve az bir enerji kullanarak yapılmasını sağlamaktadır.

Basit olan enzimler: Yalnızca proteinden oluşmuş olan enzimlerdir. Bu enzimlere en iyi örnek olarak sindirim enzimleri ve üreyi parçalamakta olan üreaz enzimleridir. Reaksiyon direkt bir şekilde yada protein bölümünce yürütülmektedir. Bileşik olan enzimler, iki bölümden oluşur. Protein ve vitaminler, Protein ve mineral olan maddeler yada metal şeklinde olan iyonları dır. Bu enzimlerin protein bölümüne apoenzim, vitamin olan bölümüne koenzim yada prostatik grup adı verilmektedir.

Metal olan iyonları ve mineral şeklindeki maddeler gibi bölümlerine de enzim aktivatörleri adı verilmektedir. Bileşik enzimler ile ayrı olarak görev yapamazlar. Enzimin etki yapmış olduğu maddeyi protein bölümü belirlemektedir. Koenzim reaksiyonu meydana getirir. Organizmalarda vitamin yada metal iyonları eksik bir şekilde bulunursa protein bölümleri reaksiyonu meydana gelmez. Bu sebepten dolayı canlılarda hastalık meydana gelir. Örnek olarak gözde bulunan A vitamini görme reaksiyonlarını meydana getiren enzimin parçasıdır. A vitamini bulunmaz ise reaksiyon meydana gelmez ve gece körlüğü meydana gelir.

Canlıda her enzim proteinleri; Her protein bir genceprogramı yapılarak belli görevlere ayrılmıştır. Bu olaya bir gen bir enzim hipotezi adı verilmektedir. Genler, sentezletmiş bir şekilde olduğu proteine nası bir işlem uygulayacağını kendi bünyesinde şifrelemiştir. Bazı enzimler sadece proteinden meydana gelirken, bazıları ise değişik iki bölümden oluşmuştur. Apoenzim bölümü, enzimin hangi tür maddelere etki yapacağını belirlemektedir. Koenzim bölümü, organik çoğu kez fosfattan oluşmuş olan protein bölümüne göre oldukça ufak olan moleküllü olan bir bölümdür. Enzimde işlev görmekte olan ve esas iş yapan bölümdür. Çoğunlukla, tüm vitaminler hücrede enzimlerin koenzim bölümü olarak iş yapmaktadır.

Bazı enzimler ise, bulunduğu ortama sadece belli olan iyonlar eklendiği zaman etkilenme gösterir. Canlı olanın bünyesinde bulunan elementler ve bu enzimatik şeklinde olan işlevlerde aktivatör şeklinde kullanılmaktadırlar. Ara sıra enzimin iş yapabilmesi için bir metal iyonuna ihtiyacı bulunmaktadır. Yani koenzim metal iyonu ise buna Kofaktör adı verilmektedir. Bazı olaylarda koenzim apoenzim bölümüne sıkı bir şekilde bağlanmıştır. Bağlanmış olan bu bölüme Prostetik grup prostetik grup ile apoenzim bölümünün her ikisine birden Holoenzim adı verilir.

Son Güncelleme : 07.04.2021 05:37:12
Substrat ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Substrat Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Substrat"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022