Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sterilizasyon

Sterilizasyon

Sterilizasyon, bir ürünün veya nesnenin üzerinde bulunan yararlı olsun zararlı olsun bütün mikroorganizmaların temizlenmesi işlemine denir. Özellikle günümüzde toplumumuz sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda daha bilinçlenmiştir. Gerek çevresel faktörler gerek havada bulunan zararlı mikroplar gerekse bulaşıcı hastalıklar yoluyla birçok nesnenin üzerine zararlı mikroorganizmalar yerleşmektedir. Bu nedenle insan hayatıyla iç içe olan bu nesneleri sterilize etmek insan sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü sterilizasyon yapılan cisim veya nesne bu işlem ile dezenfekte edilmiş olur. Özellikle hastanelerde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Laboratuvarlarda bazı gıda işletmelerinde de sterilizasyon kullanılmaktadır. Sterilizasyon işlemi birçok yöntemle ile yapılabilir. Bu yöntemler şunlardır;
Otoklav, oksijenli su, morötesi ışınlar ve bunların ürettiği ozon gazı, alkol ve merkürokrom sterilize edici unsurlardır. Özellikle morötesi ışınlar ve üretmiş olduğu ozon gazı iyi bir sterilize edicidir.

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon


Bir diğer husus ise sterilizasyon ve dezenfeksiyonun birbiri ile aynı olduğu düşünülür. Fakat dezenfeksiyon, sterilizasyon değildir. Aralarındaki fark sterilizasyon yapılan nesne üzerinde bulunan zararsız ve zararlı bütün mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir. Dezenfeksiyon ise nesnenin üzerinde bulunan yalnızca zararlı mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir. Dezenfeksiyon yapılırken kimyasal yöntemler kullanılır, sterilizasyon yapılırken ise genellikle su ve ısı kullanılır Örneğin ameliyathanede kullanılan tıbbi malzemeler önce konteynırlara konulur sonra yıkama makinelerine konularak yüksek sıcaklıkta en az 45 dk yıkanır. Daha sonra tekrar konteynırlara konularak otoklav yapılacak cihazın içerisinde bütün aletler yerleştirilir üstü kapatılır sterilize edilir. Daha sonra ise bir daha ki ameliyatlarda buradan alınarak kullanılır.

Siterilizasyon özellikleri


Siterilizasyon ortamın sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak gerçekleşme süresi değişebilir. Örneğin ortamın sıcaklığı 134 santigrat derece ve basınç 2 atmosfer olduğu durumda 2 veya 3 dakika sterilizasyon yapmak yeterli olacaktır.

Sterilizasyon başlıca üç şekilde yapılmaktadır.
  • Isı ile yapılan sterilizasyon. Buna örnek olarak kuru ısı ve nemli ısı yani su buharı (Otoklav) gibi yöntemler kullanılır.
  • Süzme ile sterilizasyon
  • Işınlanma yardımı ile sterilizasyon
  • Radyasyon ile sterilizasyon
  • Kimyasal yöntem ile sterilizasyon
Özellikle ülkemizde sterilizasyon yöntemlerinden, otoklav çok sık kullanılmaktadır. Bunun yanında kuru ısı yöntemi de kullanılmaktadır. Fakat son yıllarda kuru ısı ile sterilizasyon yapılırken bütün zararlı bakterilerin ölmediği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sebeple kuru ısı yöntemi eskisi kadar tercih edilmemektedir. Otoklav daha çok sıcak su buharının kullanılması ile yapılan sterilize yöntemidir. Bu yöntemin tercih edilmesinin sebeplerinden biri insan sağlığına zarar vermemesi ve bütün bakterileri ve mikroorganizmaları yok etmesidir.
Son Güncelleme : 03.11.2023 04:53:33
Sterilizasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sterilizasyon Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Sterilizasyon"
Dedem safra kesesinden ameliyat oldu ama ameliyat sırasında enfeksiyon kaptığı söylendi. Acaba bu enfeksiyon steril ameliyat elemanları kullanmadığından mı oluştu yada ameliyathane de nasıl enfeksiyon kapabilir? Bizim elimizden gelecek birşey var mı? Bitki çayları işe yarar mı? Yardımcı olun lütfen
.
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023