Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sitoloji

Sitoloji

Sitoloji, hücreleri inceleyen ve de araştıran bir bilim dalıdır. Hücre biyolojisi adıyla bilinmektedir. Sitoloji Grekçe'deki kytos sözcüğünden türemiştir. Sitoloji, hücrelerin fizyolojik yapılarını, organellerini, ortamlarıyla ilişkilerini, hayat döngülerini bölünmelerini ve ölümlerini araştırmaktadır.

Bu işlem hem moleküler hem de mikroskobik alanda gerçekleştirilir. Sitoloji inceleme ve de araştırmaları, bakteriler gibi tek hücreliler ve insan gibi çok hücreli organizmalara kadar büyük bir alana yayılmaktadır. Hücrelerin oluşumu ve görevleri bakımından bilgi sahibi olmak bütün biyolojik bilimlerin temelini oluşturmaktadır. Hücre türleri arasındaki ayrıcalıkları ve benzerlikleri ortaya çıkarmak, özellikle de moleküler biyolojiye çok büyük katkıda bulunur.

Son zamanlarda yapılan araştırmalardan öğrenilen bilgiler, evrensel bazı teorileri ortaya çıkardığı için, bir türün hücresinden alınan bilgiler diğer türlere de uygulanılabilir hale gelmektedir. Sitolojideki araştırmalar, genetik biyolojisi, moleküler biyoloji ve gelişim biyolojisine katkıda bulunmaktadır.

Süreçler


Proteinlerin taşınması


Proteinin her bir çeşidi özellikle hücrenin belirli bir kısmına gönderilir. Hücre biyolojisinin önemli bir parçası da hücre içindeki değişik kısımlara gönderilen veya hücrenin dışına salgılanan proteinlerin moleküler mekanizmasının incelenip araştırılmasıdır.

Proteinlerin çoğunluğu sitoplazmadaki ribozomlarda sentezlenmektedir. Bu süreç ayrıca protein biyosentezi veya protein translasyonu olarak bilinir. Zar proteinleri sentez sırasında endoplazmik retikuluma taşınırlar. Bu süreç, Golgi cisimciğine taşınma ve orada meydana gelen birkaç işlemle devam eder. Zar proteinleri, hücre zarına ve hücre altı yapılara gidebilir veya hücreden dışarı salgılanabilir. Er ve Golgi'ye yerleşmiş olan proteinler, diğer proteinlerle bir araya gelirler ve bulundukları yerden kalırlar. Diğer bazı proteinler Er ve Golgi'den geçerek hücre zarına doğru devam ederler. Motor proteinler ise, zar proteini içeren vezikülleri, hücrenin uzak parçalarına giden hücre iskeleti boyunca taşır.

Sitoplazmada üretilen proteinler kendilerini mitokondriye veya çekirdeğe taşınmak için hedef gösterirler. Mitokondrial proteinler, mitokondri içinde üretilir ve mitokondrial DNA tarafından kodlanır. Bitkilerde, bazı hücre proteinlerini üretir.

Hücre dışındaki ve hücre yüzeyindeki parçalanması hedeflenmiş proteinler, hücre içi yapılara geri gidebilirler. Bu veziküllerden bazıları proteinlerin kendi amino asitlerin yıkıldığı yerde libozomla kaynaşırlar. Zar proteinlerinin yıkımı, proteinler hücre yüzeyindeyken sekretazlar tarafından parçalanarak yıkımları gerçekleşir. Sitoplazmada görevini yerine getiren proteinler genelde protestolar tarafından yıkıma ugrarlar.
Diğer hücresel süreçler
  • Aktif ve Pasif taşıma; Moleküllerin hücre içine ve hücre dışına hareketi
  • Otofaji; Hücrenin, mikrobiyal işgalcileri yeme işlemi
  • Adezyon; Doku ve hücreleri bir arada tutmak.
  • Hücre bölünmesi; yavru hücrelerin oluşumu
  • Hücre taşınması; Kemotaksi, kamçı, Kasılım, sil
  • Hücre sinyalleşmesi; Dışarıdan gelen sinyallerden dolayı hücre davranışlarının düzenlenmesi.
  • Dna tamiri ve Hücrelerin ölümü
  • Metabolizma; Glikoliz, Fotosentez Hücresel solunum
  • Transkripsiyon ve mrna uç birleşimi; gen ekspresyonu.
Son Güncelleme : 01.11.2023 04:50:50
Sitoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sitoloji Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sitoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023