Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Selenyum

Selenyum

Selenyum, Yarı iletken bir elementtir. Az bulunan bir metaldir. Simgesi Se, atom numarası 34 kütle numarası 78.96'dır. 1817'de İsveç'li kimyacı olan Berzelius tarafından sülfürük asidin hazırlanmasında kullanılan kurşun odalardaki çamurun içinde keşfetmiştir. A metal element serisinde yer alan selenyum, katı bir hale sahiptir. Ayrıca griye benzer bir görünümü vardır. Doğada ender rastlanan selenür ve ağır metal sülfürleri biçiminde bulunur. Bakır üretiminde veya kurşun odalar formülünde yan ürün olarak kullanılır. Selenyum üç allotropa sahiptir ve en kararlısı gri renkli ve metalik görünümlü olanıdır. Kimyasal özelliği açısından kükürde benzer. Genelde kurşun, demir, bakır ve gümüş cevherlerinde sülfürlerle birlikte selenürler halinde bulunur. Bu açıdan kurşun odalar formülüyle sülfürik asit üretimi elde edilirken kurşun odalar çamurunda bir yan ürün olarak kullanılır. Sülfit asidiyle element olan bu indirgenen selenyum, nitrat asidiyle yükseltilir. Buradan indirgenme yapılarak element bir selenyum ortaya çıkar. Kauçuğun vulkanizasyonunda da selenyumdan oldukça yararlanılır. Çünkü bileşikleri yoğun olarak zehirlidir. Selenyum oksiklorür SeOCI2 olarak bilinen en güçlü bir çözücüdür. Ortalama 900 derecelik sıcaklıklarda Se moleküllerinden oluşan buharıyla daha üzeri sıcaklıklarda bile Se2 molekülünden meydana gelir. Tüm selenyum halojenleri suda kolay çözünür ve Se2O3 açığa çıkarır. Bu yüzden alkali metaller ile selenyum tuzları da suda kolay çözünür. Bu element esasen sülfit, vanadyum, uranyum, molibden, fosfor ve kükürt filizleri ile bulunur. Geçmiş dönemlerde kükürtleme aracı olarak kükürt filizleri ile selenyumca zengindir.

Selenyum Kimyasal Özellikleri; Berzelius ilk defa 1918 yılında bersealianit ve efgayrit minerallerinin selenyum içeren mineraller olduğunu bulmuştur. Selenyum içeren önemli minerallerden olan efgayrit ve çevrede yoğun bir şekilde bulunur. Doğada bilinen kırk adet olduğu sanılan selenyum minerali bulunmaktadır. Diğerlerinde selenyum fazlalığı açısından çok az olup, yüzde yirmi kadar olduğu bilinmektedir. Bu mineraller, selenyumun minerallerinde analiz yönünden bilinmediği için ancak son yıllarda keşfedilmiş. Oldukça ilgi çekici özelliklere sahip olan selenyum ile ilgili bileşiklerine göz atıldığı zaman hidrojenle birleşmesi sonucunda selenyumlu hidrojen ve hidroselenik asidi açığa çıkar. Eksi 42 derecelik sıcaklıklarda bile sıvılaşan bu bileşiğin, oldukça kötü bir kokuya sahip olması bakımından kimyasal özellikleri ile bütünleştiği zaman kükürtlü hidrojene benzediği için toksit bir etkiye maruz kalarak çok zehirlidir. Havada mavi bir alevle yanarak selenit anhidriti SeO2 verir. Oksijenli kökleri selenit SeO32 ve selenat SeO42 sülfit ve sülfat gibi hidrojen selenür H2Se gazı verir. Bu şekilde asitlerin metale olan etkisiyle meydana gelmektedir. Selenyumun bu türü ısı ve elektriği iletmez. Hafif bir şekilde ısıtıldığı zaman kristalleşmiş bir kırmızı selenyuma dönüşür. Eritilmiş selenyumun aniden soğumasıyla amorf bir yapıda, kahverengi bir katı elde edilir.

Selenyum Kullanım Alanları; bu özelliğiyle fotoelektrik hücresi olarak kullanılır. Elektrik iletkenliği ışık ile değiştiği zaman fotosellerde ve fotoiletken özelliği sebebiyle fotokopi makinelerinde kullanılır. Seramikte ve renkli cam üretiminde renk vermek için kullanılır. Çelik üretiminde de katı maddesi olarak A ve C akımı halinde D ve C olarak akıma çevirme özelliğinden dolayı birçok uygulama içerisinde yer almaktadır. Ayrıca fotoğrafik toner, fotoelektrik gözeleri, televizyon kameraları ve ışıkölçerler yapımında kullanılır. Yine güneş gözelerinde yarı iletken ve çelik yapımında da katkı maddesi olarak kullanılır. Selenyumun insan üzerinde yarattığı etkilere de bakıldığı zaman toprakta bulunan selenyumun eksikliği veya yetersizliği ile yakından ilgilidir. Selenyum elementi fakir topraklarda yaşayan insanlar ve çocuklarda büyüme oranı diğer çocuklara oranla çok daha yavaştır. Ayrıca selenyum eksikliği kas gelişimini de engellemektedir. Bu yüzden kas yapısında ciddi zayıflık belirtileri ile kalp ve damar hastalıklarında esneme kabiliyetini azaltmaktadır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 06:32:47
Selenyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Selenyum Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Selenyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024