Rutenyum

Rutenyum

Rutenyum, Platin grubu metallerinden biri olan rutenyum, simgesi Ru, atom numarası 44'tür. Rusya'nın aynı kökenli olan ve Latince kelimeden gelen rutheniadan ismini almıştır. Atom ağırlığı 101.07 akb, erime noktası da 2250.0 dereceye kadar, kaynama noktası ise 3900.0 derece olan bir geçiş metalidir. Oda sıcaklığında 12.2 g-cm3 olan gümüşi bir renge sahiptir. 1844'de Rus kimyacı Karl Klaus tarafından osmiyür içinde keşfetmiştir. Rutenyum metali platine benzer, ancak kendisinden daha nadir bulunur. Çünkü daha sert olan rutenyum elementi, doğal iridyum ve osmiyum alaşımları içerisinde iridosminde yüzde 14.1, siserkitte yüzde 18,3 bulunur. Sülfür mineralleri ile pentlandit gibi çeşitli cevherlerle de çok az miktarlarda bulunur. Rutenyum 12,3 yoğunluğu olan 2500 dereceye kadar eriyebilen sert ve kırılgan bir madendir. Kimyasal bakımından kalaya benzer. Bu yüzden en kararlı oksiti bile düşük sıcaklıklarda 1000 derecede buharlaşabilen bir yapıya sahiptir. Burada daha fazla kararsız oksitlerine dönüşebileceği açısından oldukça önemlidir.

Platin grubu metallerinin; Tersine bakır üretimi esnasında yan ürün olarak da elde edilir. Ayrıca pirometalurjik olarak dönüştürülmesi gibi durumlarda çok zor olan bir elementtir. Bu sebeple rutenyumun erime noktası çok yoğun bir şekildedir ve kolayca dökülmez. Bu amaçla akkor sıcaklıkta bile tel halinde çekilmesi bile zordur. Bu nedenle rutenyumdan sanayide platinin ve platin grubundaki diğer metaller ile alaşım halinde olmasından kaynaklanır. Platinin sert olabilmesi için iridyumla aynı işlevi görür. Rutenyum metali atmosfer ataklarına karşı güçlü bir savunma mekanizmasına sahiptir.

Rutenyum Kimyasal Özellikleri; Rutenyum altın suyunun platin grubu madenlerine etkimesiyle elde edilen iridyum osmiyürden çıkarılır. Sodyum hidroksit ve sodyum peroksit etkisiyle rutenyum haline dönüştürülür. Bu nedenle RuOi peroksidinin uçuculuğundan yararlanılarak, kendisine eşlik eden diğer madenlerden ayrılır. RuOi de, magnezyumla birlikte indirgenerek klorür haline dönüştürülür. Oksijenle ısıtılması ile rutenyum IV oksidi oluşturur. Rutenyum metali normal düzeyde su ile aynı anda reaksiyon göstermez. Çünkü rutenyum metali flor gazı ile reaksiyona sokularak PtF6 bileşiği elde edilir. 330 derecede bile karbon monoksit varlığında klor gazı ile reaksiyon sonucunda koyu kahverengi bir renkle rutenyum III klorürü meydana getirir.

Rutenyum Kullanım Alanları; Platin ve paladyum elementlerinin sertleşmesi halinde göz tedavilerinde, yumurta kabuklarının kalınlık ölçüm değerlerinde, dolma kalem uçlarında ve elektrik kontaklarının yapımında kullanılır. Yüzde 10 oranında dahi bile rutenyum içeren alaşımlar kullanılır. Rutenyum portakal renginde billursu bir katılığı vardır. Bu yüzden ısıtılınca patlayan klorürlü, anom-yumlu ve nitroli bileşikler; RuCis ve RuCu formülünde iki klorürü vardır.

Son Güncelleme : 18.01.2021 23:40:54
Rutenyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Rutenyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Rutenyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022