Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Rubidyum

Rubidyum

Rubidyum, Pancar ile tütün gibi bitkilerde bulunan rubidyum aynı zamanda potasyuma benzemektedir. Bugüne kadar endüstri alanında rubidyum kullanılmamıştır. Bunsen ile Krichhoff tarafından 1860 yılında spektral analiz ile lepidolit minareli içerisinde bulunmuştur. Tabiatta mineral açısından oldukça bol bulunan elementlerden olan rubidyum yer kabuğunda ise bulunuş bolluğuna göre 16. Sırada yer almaktadır. Rubidyum elementinin önemli mineralleri zinvaldit, pollusit, lösit, lepidolit ve karnalittir. Mineral içerisindeki yüzdesi ise 1-1,5 civarındadır. Ticari alanındaki en önemli ölçü kaynağı ise lepidolit minarelidir. Michigan gölünden elde edilen potasyum klorür ve Searles gölünde yer alan potasyum mineralleri için önemli miktarda rubidyum elementi bulunmaktadır.

Kimyasal olarak rubidyum klorürün kalsiyumla indirgenmesi sonucunda metalik rubidyum elde edilmektedir. Vakum altındaki metalik kalsiyum ile 500 derece civarında reaksiyona sokulan kuru rubidyum klorür sonucunda metalik rubidyum elde edilerek destilasyon ile reaksiyon ortamından ayrılır. Kalsiyum karbür de indirgen olarak kullanılan eritilmiş rubidyum tuzları ile elektroliz yoluyla metalik rubidyum elde edilmektedir. Oda sıcaklığı içerisinde sıvılaşabilen rubidyum elementi alkali metaller içerisinde ise elektro pozitiflik açısından ikinci sırada yer almaktadır. Kuru havada dahi kolayca oksitlenen rubidyum su ile girdiği şiddetli tepkime sonucunda açığa çıkan oksijenin tutuşmasına neden olmaktadır. Rubidyum elementinin tuzları renksizdir ve hemen hemen hepsi de su içerisinde çözünürlük özelliğine sahiptirler. Diğer alkali metallere benzeyen amalgam ile civa ayrıca, potasyumla sodyum, alkın ve sezyumla alaşımlar oluşturmaktadır. Araştırmalara göre bilinen 17 izotopu bulunan doğal rubidyum elementi Rb-85 ile Rb-87 izotopu yarılanma süresi ise 5 çarpı 1011 olan beta ışınıdır. Rubidyum un aynı zamanda Rb2O4, Rb2O ve Rb2O2 şeklinde üç oksidi bulunmaktadır. Foto sellerde ve vakum tüplerinde kullanılmakta ve özel camların bileşimine de katılmaktadır.

Rubidyum Elementinin Özellikleri

  • Erime Noktası: 39 derece
  • Simgesi: Rb
  • Atom Ağırlığı: 85,45
  • Yoğunluğu: 1,52
  • Atom Sayısı: 37
Rubidyum Kullanılışı: Havadan kolay etkilenen rubidyum elementi inerf atmosferde, susuz mineral yağı içinde ya da vakumda saklanmaktadır. Çok kolay şekilde iyonla şan rubidyum elementi uzay taşıtlarının iyon motorlarında kullanılmaktadır. Bir başka kullanım alanı ise özel camların yapımında ve vakum tüplerinde toplayıcı olarak fotosel yapımında kullanılır. Rubidyum aynı zamanda RbAg 4 I 5 türbinleri içerisinde jeneratör armatürü gibi görev yapmaktadır. Bu görevi sonucunda ise elektrik üretir.

Rubidyum Özellikleri


Rubidyum elementi oksijensiz bir ortamda kızıl dereceye kadar ısıtıldığında mavi renkte buhar vermektedir. Hava oksijeni ile kendiliğinde yanarak mavi-gri bir oksit tabakası oluşturmaktadır. Oluşan bu tabaka üç tür oksitten meydana gelir. Bu oluşan oksitler ise; süper oksit RbO 2, oksit Rb 2 O ile peroksit Rb 2 O2 şeklindedir. Rubidyum elementi alkali metaller sınıfında yer aldığı için onların bütün genel özelliklerini taşımaktadırlar. Genellikle de sodyum ile potasyumun davranışlarını göstermektedir.

Hava ile reaksiyonu: Rubidyum elementi bıçak ile kesilebilecek kadar yumuşak yapıda bir metaldir. Yüzeyi parlak olan rubidyum hava içerisindeki nem ve oksijen teması ile matlaşır. Havada yandığı zaman ise rubidyum elementi süper oksit (RbO2) oluşturur.

Asit ile reaksiyonu: Rubidyum, seyreltik asitle oldukça hızlı bir şekilde reaksiyona girerek sulu Rb (I) çözeltisini ve hidrojen gazını oluşturmaktadır.

Su ile reaksiyonu: Rubidyum elementi su ile hızlı reaksiyonu sonucunda ortaya renksiz rubidyum hidroksit çözeltisi yani (RbOH) ile hidrojen gazı oluşturmaktadır. Oluşan bu çözelti baziktir girdiği reaksiyon sonrasında ekzotermik bir reaksiyon oluşturur.
Son Güncelleme : 01.11.2023 08:58:28
Rubidyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Rubidyum Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Rubidyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023