Redoks

Redoks

Redoks kelimesi, okunuş olarak oksidoredüksiyon, İngilizce terim olarak ise reduction indirgeme ile oxidation yükseltme kelimelerinin kısaltılmasından meydana gelmiş bir kelimedir. Elektron alışverişine dayalı kimyasal tepkimeleri belirtmek için kullanılır. Redüksiyon, yükseltgen bir maddenin indirgen bir madde üzerine yaptığı kimyasal etkileşim, hem indirgenin yükseltilmesi hem de yüksetgenin indirgenmesi olarak ortaya çıkar. Bir redoks denklemde tepkimeye katılan değişik elementlerin molekül yahut atom sayılarının, alınan ve verilen elektron sayıları ile eşit olması gereğinden yola çıkılarak belirlenir. tepkime sonunda oluşacak bileşiklerin önceden belirlene bilmesi için, tepkimeye dahil olan elementlerin elektro pozitiflik veya elektro negatiflik değerleri bilinmelidir. Redoks denklemlerinin kimya da problem çözümlerinde oldukça önemli bir yeri vardır. Kimyasal bir etki olarak baktığımızda yükseltgen bir madde indirgen bir madde üzerinde yaptığı kimyasal etki, hem yükseltgenin indirgenmesi hemde indirgenin yükseltilmesi biçiminde ortaya çıkar. Redoks çifti, nötür bir atom ile iyonlaşmış aynı atomdan veya aynı atomu içine alan, biri indirgen diğeri yükseltgen iki iyondan meydana iyon veya atom çifti, bu iyonlar veya atomlar elektron alışverişi ile etkisel olarak birbirlerine dönüşürler.

Yükseltgenler ve indirgenler

Bir yükseltgen genelde tüm indirgenleri yükseltgeyemez. Misal olarak verecek olursak, çözelti halinde brom, iyadürü iyot halinde iken yükseltger, buna mukabil bir klorürü klor halinde iken yükseltme gücü bulunmaz, bunun tam aksine klor bromürden brom açığa çıkar. Klor, brom ve bromdan daha güçlü bir yükseltgen olarak karşımıza çıkar, örneğin I iyot iyonu Cl klor iyonundan daha güçlü bir indirgendir. Tepkimeleri ve sonuçlarını önceden belirlemek için yükseltgen ve indirgenlerin güçlerini, güçlerine göre sınıflandırmak gerekir. Bunun için de redoks çiftlerini ele almakta fayda vardır, bu şekilde elektronların da işin içine girdiği yarı tepkimelerle belirtilen sistemleri belirlemek ve bunlar arasında ki redoks tepkimelerini ayırt etmek mümkün olacaktır.

Redoks etkileşimlerine basit örneklerde verilebilir, örneğin yanma olayı en hızlı gerçekleşen reduksiyon ve oksidasyona bir örnektir, bir örnek daha vermemiz gerekirse, hidrokarbondan çıkan karbon oksijen ile birleştiğinde karbondioksiti meydana getirir, veya hidrojen oksijen ile birleştiği zaman suyu meydana getirir. Buradaki örneklerde hidrojen ve karbon okside olmuş, oksijen ise azalmış redükte olmuştur. Diğer basit bir redoks örneği ise, demirin oksijen ile birleşip yavaş bir tepkime olarak pas dediğimiz demir oksidi meydana getirmesidir, burada demir okside olmuş, oksijen ise redükte olmuş bir misaldir.

Redoks tepkimeleri günlük hayatımızda da kullandığımız ama farkında olmadığımız tepkimelerdir, örneğin piller redoks tepkimeleri ile çalışır veya akülü araçların aküleri redoks tepkimelerine bir örnektir, bunun yanı sıra nikelaj ve kromaj hücreleri de redoks tepkimelerinin sonucudur, ayrıca alkol test ve ölçme cihazlarında alkol kontrolü yapılma esnasında KMnO4 tepkimesi meydana getirerek alkol testi ölçümü yapılır.
Son Güncelleme : 04.04.2021 07:50:54
Redoks ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Redoks Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Redoks"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022