Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Radon

Radon

Radon, gazı periyodik cetvelin 8A grubunda bulunmaktadır. Radyum elementinin radyoaktif bozulması ile meydana gelen radon gazı tatsız, kokusuz, ağır ve renksiz bir gazdır. Radon gazının bir ortamdaki varlığı özel cihazlar olmadan anlaşılamaz. Radon uranyum elementinin art, arda diğer radyoaktif ürünlere dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Gaz olan radon oluştuğu yerde kalmaz uçarak her ortama rahatlıkla karışabilir. Uranyum elementi doğal bir radyoaktif madde olduğu için beton, kaya ve toprak gibi doğal ortamın yapısından kaynaklanan farklı ve çeşitli ortamlarda az miktarda bulunmaktadır. Radon gazı radyoaktif özelliğine sahip olduğu için kendisi de çözünerek en son kurşuna dönüşür. Gaz olan radon solunduğunda kısa ömürlü çözünme ürünleri sağlığı olumsuz etkileyecektir. Radon gazı havada asıl kaldığından dolayı soluduğumuz hava ile vücuda rahatlıkla girebilir. Oldukça düşük bir ihtimal olmasını rağmen radon gazından gelen radyasyon doğal ortam da bulunan radyasyonun yüzde ellisini oluşturmaktadır. Bunun yanında uranyumun fazla miktarda bulunduğu madenler ve mağaralarda radon çok yüksek oranda konsantrasyonlara ulaşabileceğinden sağlık bakımından risk oluşturmaktadır. İçme suyunda dahi bazen radon gazı bulunmaktadır. Volkanik kayaçlar ile granit gibi jeolojik yapıların olduğu yerlerde radon gazı konsantrasyonu oldukça yüksek olabilir. Radon gazı sedimenter kayaçların olduğu kısımlarda ise daha azdır.

Radon Gazı Özellikleri

  • Görünümü: Renksiz
  • Sembolü: Rn
  • Maddenin Hali: Gaz
  • Atom Numarası: 86
  • Element Serisi: Asal Gaz
  • Atom Ağırlığı: 222
  • Periyodik Cetveldeki Yeri: 8A

Radonun Elde Edilmesi Ve Kullanımı


Radon gazı oksijen karışı ile hidrojen karışımı halinde bulunan radyum tuzunun su ile işlenmesi sonucunda oluşan ve boru yardımı ile sıvı havanın içinden geçirilerek karışımdan ayrılan bir gaz çeşididir. Kaynama derecesi -62 olan radyom gazı -190 derecedeki sıvı havadan geçerken sıvı bir hal alarak boru içerisinde toplanır. Oda sıcaklığında renksiz bir gaz olan radon donma noktasının altına kadar soğutulduğunda parlak bir foresan göstermektedir. Floresanın ısısı düşürüldükçe sarı bir renk alacaktır ısısı daha da düşürüldüğünde ise kırmızı ve turuncu bir renk almaktadır. Tüpler içerisinde dokulara yerleştirilen radon saçmış olduğu alfa ışınları ile kanserli hücreleri öldürerek yok etmektedir. Meydana gelen Polonyumun 218 katı olduğundan tüp çeperine yapışarak dokulara yayılmaz. Radon gazının da diğer radyoaktif maddeler gibi dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bu gazın özellikle de solunum yolu ile vücuda girmesi oldukça tehlikelidir. Aktinyum, radyum ya da toryum bulunan depolarda bu elementlerde meydana gelen radonu uzaklaştırmak için oldukça iyi bir havalandırma sisteminin olması gerekmektedir.

Radonun Gazının Sağlığa Etkisi


Radon gazının yapılan deneyler sonrasında akciğer epitelyum hücrelerindeki fazla miktarda bulunan radyasyonun kansere yol açtığını göstermiştir. Radyon gazından evinizi ve ailenizi korumak için zemin ve bodrum katlarındaki evlerin duvarlarında oluşan çatlaklar onarılmalı, yeni yapılan binaların radon gazına karşı dirençli olup olmadığı araştırmalıdır ve son olarak evler sıkça havalandırılmalıdır. Binalarda özellikle de üçüncü kattan daha aşağı katların radon gazı açısından araştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda radon gazının kanser yapıcı etkisi evdeki radon gazının düzeyinin dışında kişilerin evde ne kadar zaman geçirdiği ve sigara kullanıp kullanmadıklarına da bağlıdır. Çekoslovakya, Almanya, Kanada ve ABD gibi farklı ülkelerdeki uranyum ile ilgilenen maden işçileri ile yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonucu desteklemişlerdir. Akciğer kanserine yakalanma riski sigara kullanımı ve radon ışınlaması ile bir araya geldiğinde akciğer kanseri riski çok daha yüksektir.
Son Güncelleme : 01.11.2023 01:27:02
Radon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Radon Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Radon"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023