Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Polonyum

Polonyum

Polonyum, atom numarası 84, atom ağırlık oranı 210 olarak hesaplanan ve ilk bulunmuş radyoaktif elementtir. Fizikçi Marie Curie ve Pierre Curie'nin 1898'de bulduğu polonyum, uranyuma kıyasla 400 kat radyoaktif ve en riskli ışınım türü olarak bilinen alfa radyoaktivitesi saçmaktadır. Sanayide kullanılan ve sigarada yer alan polonyum, böbrek, karaciğer ve dalakta onarılamayan kayıplar yaratır. Çürüyünce çok büyük enerji açığa çıkar. Bir gr polonyum, 140 watt sıcaklık enerjisi üretmektedir. İnsan vücudunda çok az var olan polonyum -210, parçacık hızlandırıcısından ya da nükleer reaktörden elde edilebilir. Sembolü Po'dur. Adı Polonya'dan gelir.

Bu atom numarası 84 olarak hesaplanan radyoaktif elementi Marie Curie bulmuş ve bizzat bu buluşla 1911 senesinde Nobeli almıştır. Curie Polonyum'u bir uranyum kaynağında bulmuş. Bulduğu miktar çok azdı ama (Bir ton uranyum madeninde 100 mikrogram Polonyum yer alıyor), bu miktar kızı Irene'nin bir laboratuvar kazasıyla ölümcül doz almasına yetmiştir. Curie'nin kızı polonyum'dan hayatını kaybeden son insan değildir. Gerçekte polonyum en zehirli maddelerden bir tanesidir. Bir gramı 50 milyon insanı öldürebilir, hatta benzer gr 50 milyon insanı da hasta edebilir.

Özellikleri: Peryodik cetvelde VI A grubunda yer alır.

Elektron düzeni: 4f14 5d10 6s2 6p4, menzile noktası 254°C, kaynama noktası 926°C ve yoğunluğu 9,4 g/cm3tür. Fizyolojik nitelikleri açısından bizmuta, kimyevi nitelikleri açısından da tellüre benzer. Organik ve anorganik bileşikler oluşturabilir.

Oksidasyon sayısı: Evrensel olarak 2+ ve 4+dır. 1898'den itibaren polonyumun yapay olarak da 33 izotopu keşfedilmiş veya türetilmiştir. Po-210'un yarılanma müddeti 138 gün civarındadır. Sun'ilerden Po-209'un yarılanma müddeti tahmini 103 yıl, Po-208'in de tahmini üç senedir. Diğerlerinin yarılanma müddetleri çok kısadır.

Kullanılışı: Polonyum çok zehirli olup uğraşılması dikkat isteyen bir iştir. İnsan ve diğer canlılar toksik radyasyonundan ve nadir bulunması nedeni ile alfa tanecikleriyle nötron kaynağı olarak da nükleer fizik araştırmalarında kullanılma alanına sahiptir. Pierre ve Marie Curie açısından pekblend içerisinde keşfedilen (1898) önce radyoaktif element; pekblend'de radyumla beraber yer alır.

Polonyum, atom numarası 84, atom ağırlık oranı Po=210 ortaya gelen kimyevi elementtir. Kimyevi yönden tesiri bizmut ve tellür'ün tesirine benzer. Tahmini olarak da 140 gündelik bir devir içerisinde alfa tanecikleri yayarak, kararsız olmayan kurşun haline dönüşen radyoaktif bir madendir. Polonyum nadir olarak da rastlanan, radyoaktivitesi fazla bir elementtir. Nobel ödüllü bilim kadını Marie Curie açısından 19'uncu asırda keşfedilen element, ismini Curie'nin ülkesi Polonya'dan almaktadır. Polonyum düzinelerce izotop içeriyor. Bu izotopların en fazla bilinen türü Polonyum-210. Solunum, ağız yöntemiyle veya ciltte yer alan açık yaralardan vücuda girerek hasara neden olmaktadır. Polonyumun nükleer ve uzay teknolojilerinde kullanılması kullanım alanlarından biridir.

Polonyum zehirlenmesinin bulguları nelerdir?


Polonyum zehirlenmesine nadir rastlandığından, konu ile ilgili çok fazla sayıda biyolojik denetim yoktur. Karşılaşılan olaylar ve hayvanlar üstünde yapılmış olan deneyler neticesi görülen bulgular, diğer radyoaktif zehirlenmelerde de gözlemlenen istifra (Kusma), ishal, saç kaybı ve kanın içindeki akyuvar hücresi sayısının azalması. Polonyum, ağız yöntemiyle alınmasının sonrasında, içeriğindeki milyonlarca alfa parçacığı, direk kan hücrelerine saldırıyor. Öncelikli olarak da karaciğer ve böbreklerde kayıplara neden olarak sarılığa neden oluyor, sonrasında bağırsakları etkileyerek toksik şok sendromu yaratıyor.
Son Güncelleme : 21.01.2024 02:55:36
Polonyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Polonyum Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Polonyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024