Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Polimer

Polimer

Polimer, birbirinin aynı çok sayıda moleküllün kimyasal bağlarla tek düze bir şekilde bağlanarak oluşturdukları ve molekül ağırlıklı çok yüksek olan bileşiklerdir. “Poli” kelimesi Latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelmektedir. Polimerlerin en küçük yapı taşına“monomer” denilir.

Polimerin Tarihçesi


Kimyacılar 1800'lü yıllarda bazı deneylerde tesadüfen yüksek molekül kütleli maddeler elde etmişlerdir. İlk defa Wallace Carothers 1930 yılında doğal polimerleri taklit ederek naylonu sentezlemiştir. Herman Stauding ise ilk defa polimer oluşumu üzerine polimerizasyon koşullarının etkisini tanımlamış ve Stauding bu alanda yaptığı çalışmalarla 1953 yılında Nobel ödülünü almıştır. Günümüzde hala polimer sentezi ve kullanım alanlarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Polimerlerin Sınıflandırılması


Polimerler yapılarındaki atom çeşitliliğine göre sınıflandırılabilirler. Bir polimer tek tip Monomer birimlerinin tekrarlanmasından oluşuyorsa buna“homopolimer” denir. Buna örnek olarak, strenden elde edilen polistren ve etilenden elde edilen polietilen verilebilir.

Polimer molekülünü oluşturan alt birimler iki farlı monomerin birleşmesinden oluşuyorsa buna“kopolimer” denir. Kopolimerler de kendi içinde üçe ayırabilir.
 • Ardaşık kopolimer
 • Blok kopolimer
 • Düzensiz kopolimer
Polimerlerin diğer bir sınıflandırma metodu da yapısal özelliklerine göre sınıflandırmadır. Buna göre hem homopolimer hem de kopolimerler 3 sınıfta toplanır;
 • Doğrusal
 • Dallanmış
 • Çapraz Bağlı

Polimerlerin Molekül Kütlesi


Polimerlerin fiziksel özellikleri üzerine etki eden en büyük etken molekül kütlesidir. Bu nedenle polimerlerden beklenen fiziksel özellikleri gösterebilmeleri için belirli bir molekül ağırlığına sahip olmaları gerekir.

Genellikle molekül kütlesinin artmasıyla yapıda moleküller arası çekim kuvvetleri artmakta ve bu da polimerin mekanik özelliklerini etkilemektedir.

Polimerlerin Sentezlenmesi

Serbest Radikal Polimerleşmesi Yöntemi; Zincir polimerleşmesi radikaller üzerinden yürür. Serbest radikal polimerleşmesi üç aşamadan oluşur. İlk aşamada monomer molekülleri çeşitli yöntemler kullanılarak radikal haline dönüştürülür. Radikal oluşumu için ısı, fotokimyasal, radyasyon veya çeşitli başlatıcılar kullanılabilir. Bu amaçla en yaygın yöntem ortama dışarıdan bir başlatıcı eklemektir. Başlatıcı olarak çeşitli peroksitler, diazo bileşikleri ve redoks çiftleri kullanılır. İkinci aşamada, başlama aşamasında oluşan radikaller monomer molekülündeki çift bağa atak yaparak polimerizasyonu başlatırlar. Başlatıcıdan oluşan radikaller moleküldeki çift bağdan birini kırıp yeni bir radikal oluştururken böylece polimerizasyon reaksiyonunu da başlatmış olmaktadır. Son aşamada oluşan yeni radikaller ortamda bulunan monomerler ile reaksiyona girerek polimer zincirinin büyümesine neden olurlar.

İyonik Polimerizasyon; Polimerizasyon ile zincir iyonlar ve koordinasyon bileşikleri üzerinden de yürüyebilir. Bir vinil monomerinin hangi mekanizma üzerinden polimerleştirileceği, üzerine bağlı olan sübstüye gruba bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin halojenlenmiş viniller ve vinil esterler sadece radikallerle polimerleştirilmektedir. Eğer, vinil monomerine elektron verici gruplar bağlanmışsa yalnızca katyonik polimerizasyon olmaktadır. İyonik polimerizasyon genellikle katalizörlerin farklı bir fazda bulunduğu ve tam olarak tepkimeye katılmayan heterojen sistemleri içerir.

Kondenzasyon Polimerizasyonu; bu yöntemde kondenzasyon polimerleri benzer veya farklı yapıdaki poli-fonksiyonel monomerlerin, çoğunlukla küçük bir molekül çıkararak reaksiyona girmesiyle elde edilir. En önemli etken monomerlerin poli-fonksiyonel oluşudur.- OH, -COOH, -NH2, gibi fonksiyonel gruplardan en az iki tane taşıyan monomerler amidleşme, esterleşme, vb. Gibi reaksiyonlarla, küçük moleküller çıkararak, kondenzasyon polimerlerini oluşturmaktadır.

En Bilinen Polimerler ve Kullanım Alanları

Sentetik olarak bulunan ve geniş yelpazede kullanılabilen birçok polimer bulunmaktadır. Bunların en bilinenleri ve kullanım alanları;
Polietilen (PE): Torba, şişe, hortum, barut, ambalaj malzemesi, iletken bakır kablo kaplama, tek kullanımlık şırıngalar, kimyasal kapları.
 • Polivinil klorür (PVC): Şişeler, yer döşemesi, hortum, ambalaj malzemesi, çerçeve, iletken bakır kaplama, su borusu, pencere ve katı malzemesi
 • Politetra floroetilen (Teflon): Destek malzemesi, endüstri kapları, metal kaplama, mutfak kapları
 • Polistiren: Ambalaj, buzdolabı kapıları, buz kapları, soğutucular, CD kapları, müzik seti çerçeveleri, tek kullanımlık şırınga, kimyasal kapları
 • Polietilen tereftalat (PET): Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber
 • Kauçuk: Araçların birçok parçası, araç lastiği, laboratuvar ve ameliyat eldiveni
Son Güncelleme : 23.01.2024 03:36:52
Polimer ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Polimer Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Polimer"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024