Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Polimer Kimyası

Polimer Kimyası

Polimer kimyası, Polimer birden fazla molekülün kimyasal bağlar ile düzenli olarak bağlanmasını sağlayarak oluşturduğu moleküler ağırlıklı bileşiktir. Polimer türleri ilk olarak on dokuzuncu yüzyılda denemelerdeki rastlantılar esnasında bulunmuştur. Polimer kimya, alanının öncüsü alman kimyager Herman Staudingtir. İlk defa polimerizasyonun polimer oluşumunu etkilemesi üzerine araştırmalar yapmış ve etkisini kanıtlamıştır. Bu çalışmaları sayesinde 1953 yılında Nobel ödülü alan Stauding, başarılarına devam etmiştir.

Polimerler yapılarına göre sınıflandırılabilir. Bunlar kopolimer ve homopolimer diye ikiye ayrılır. Homopolimere örnek verecek olursak etilenden elde ettiğimiz polietilen ve strenden elde edilir. Kopolimer ise kendi arasında üçe ayrılır ve bunlar, ardaşık kopolimer, düzensiz kopolimer ve blok kopolimerdir.

Polimer zincirleri iki grupta da üç farklı şekilde görülür. Doğrusal, çapraz bağlı ve dallanmış olarak belirlenmiştir. Polimerlerin fiziksel özellikleri moleküler ağırlığı ile ilgilidir. Polimerlerden beklenen özellikler gösterebilmeleri için fiziksel özelliklerinin yansıtmaları ve bir molekül ağırlığına sahip olmaları gerekir. Polimerlerin moleküler ağırlığının artması moleküller arasındaki çekimi arttırır ve bu da polimerin ısı ve mekanik özelliklerini etkiler.

Polimerlerin molekül ağırlıklarının belirlenmesi

 • Viskozimetrik ölçüm,
 • Ozmotik,
 • Jel geçirgenlik kromatografisi,
 • Işıl saçılması,
 • Basınç gibi yöntemlerle belirlenir.

Polimerlerin sentezi çeşitleri

 • Serbest radikal polimerleşme: Zincir halindeki polimerleşmenin radikal bilgiler üzerinden yürüyen türüdür. Bu polimerleşme üç aşamadan meydana gelir. İlk başta monomer moleküller belirtilen yöntemler ile radikal hale dönüşür. Radikal polimerleşme oluşumu, fotokimyasal ısı, radyasyon ve çeşitli başlatıcılar dediklerimiz tarafından başlanır ve sağlanır. Radikal oluşturmak için bulunulan ortama dışarıdan bir başlatıcı eklemek gerekir. Başlatıcılara peroksitleri örnek olarak verebiliriz. Peroksit başlatıcı ısı ile kullanıldığında kolay bir serbest radikal oluşturur.
 • İyonik polimerizasyon: Zincir polimerizasyon iyonlar ile yapıcı ajanlar üzerinden de yürüyebilir. Buna örnek verecek olursak, halojenleşmiş viniller gösterilebilir.
 • Kondenzasyon polimerizasyonu: Birbirine benze ya da farklı poli- fonksiyobellerin monomerlerinden küçük olanı çıkarılarak reaksiyon elde edilmesi sağlanır.
 • Yığın polimerizasyonu: Monomerin içerisine en uygun başlatıcı eklenerek belli bir sıcaklık ve basınçla elde edilir.
 • Süspansiyon polimerizasyonu: bu polimerizasyon endüstri alanında çok büyük miktarlarda polimer üretmek için kullanılır.
 • Emülsiyon polimerizasyon: Polimerizasyonun bu çeşidinde birbiri ile karışmayan iki farklı faz vardır. Monomer fazı ve dağıtma fazı emilsiyon halinde dağılım gösterir.
 • Dispersiyon polimerizasyonu: bu yöntem ile de bir ile on mikro metre arasında tek düze küresel yapıda polimer partiküller elde edilir.

Polimerlerin kullanımı ve çeşitleri

 • Amino reçeteler: Dekoratif malzemeler, plakalar, levhalar ve tekstilde kullanılır.
 • Silikon: Levha, kauçuk, su itici malzemeler ve kapsülleme için kullanılır.
 • Akrilik: Dekoratif yapısal paneller, lens, aydınlatma sistemleri, gölgelik ve tabela reklamlarında kullanılır.
 • Polikarbonat: Elektrik aletleri, lens, yalıtkan malzemeler, emniyet bariyerleri, fotoğraf filmi gibi alanlarda kullanılır.
 • Epoksi: Yapıştırıcılar levha ve plakalar, yer döşemesi ve yüzey kaplama astarlarında kullanılır.
Bunların dışındakiler ise, polieter, polipropilen, polistiren, selülozik, poli, poliüretan, poliamit, poliproplien, poliesterler ve fenolik reçineler olmak üzere kullanımı olan alanların başlıklarıdır.

Son Güncelleme : 20.01.2024 04:40:18
Polimer Kimyası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Polimer Kimyası Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Polimer Kimyası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2024