Plütonyum

Plütonyum

Plütonyum, Atom numarası 94 olan bu element, periyodik çizelgenin III B gurubundaki aktinitler dizininde yer almaktadır. Neptünyum çekirdeğinin kendiliğinden beta çözünmesi sonucu taneciğin fırlatmasıyla oluşur. Uranyum ötesi bir elementtir. Güçlü bir radyoaktif element olduğu için doğada kendi halinde bulunmaz. 238 nolu izotopu, 1940 yılında ABD'li Seaborg tarafından uranyumun döteryum atom çekirdeği bombardımanı sonucu elde edilmiştir. Bu tarihten sonra plütonyum nükleer reaktör ve silahlarda kullanılmaya başlanmıştır. 239 nolu izotop ise atom pillerinde 238 nolu izotopa göre daha kolay elde edilmiştir. Plütonyum oda sıcaklığındaki haline alfa formu denmektedir. Erime sıcaklığı yaklaşık 640 C olan bu elementin kaynama noktası ise yaklaşık 3200 C'dir. Her geçen yıl dünyanın daha da büyüyen bir sorunu haline gelen enerjinin nükleer yollarla karşılanması açısından oldukça kritik derecede öneme sahip araştırmaların da başında gelen bir elementtir. Çok büyük oranda nükleer bölünüm (fisyon) ile elde edilen plütonyum, atomların nötron bombardımanına tutulması sonucu açığa çıkmaktadır.
Plütonyum maalesef kısa süre içerisinde sahip olduğu muazzam derecedeki enerji sebebiyle kitle imha silahları fikrine ve gelişmesini akıllara getirmiştir. Bu fikirler sonucu trinity isimli ilk nükleer testler 1945 yılında başlamış ve sonraki yıllarda insanlık tarihinin en büyük kara lekelerinden biri olan Japonya bombardımanı gerçekleştirilmiş. Japonya'nın 2. Dünya savaşı sırasında savaştan çekilmesini sağlayan atom bombası saldırısı, Nagazaki ve Hiroşim'nın yıllar boyunca radyoaktivite sorunuyla mücadele ve yüz binlerce insanın atom bombasının etkilerini yaşamasına neden olmuştur.

İzotopları; Uranyum cevheri içerisinde plütonyuma belli belirsiz miktarda rastlanıldığı olmaktadır. Bu bakımdan laboratuarlarda ve rektörlerde kullanılabilmesi için yapay olarak üretilmesi gerekir. Kütle numaraları 232 den 246 ya kadar değişen en az 15 izotopu yapay olarak yapılabilmektedir. Bu izotopların içerisinde en önemli olanı Pu-239 dur. Nükleer reaktörlerde doğal uranyum-238 izotopu nötron bombardımanına tabii tutularak uranyum-239 elde edilmektedir. Bu izotop iki defa B ışıması yapması neticesinde plütonyum-239 elde edilir. Pu-239 izotopunun yarılanma süresi 23,360 senedir ve Alfa ışını (alpharay) yayarak uranyum-235 izotopu haline dönüşür. Diğer önemli izotoplarından Pu-238 yarılanma süresi 86,4 sene Pu-224 ise 76 milyon sene olup, alfa ışıması yaparak yarılanırlar.

Kullanım Şekli ve Yerleri; Hafif su soğutmalı nükleer reaktörlerde yılda 225 kg Pu-239 yan ürün olarak elde edilmektedir. Pu-239 un bölünüm özelliğine sahip olması ve nükleer reaktörlerde kimyasal tepkime sonucu yan ürün olarak elde edilebilmesi, bunun atom ve hidrojen bombaları için nükleer patlayıcı olarak kullanılmasına da imkan sağlamaktadır. 1945 yılında Nagazaki'de ve Hiroşima'da patlatılan atom bombası Pu-239 izotopundan üretilmişti. Bu yan ürün normal olarak tekrar işleme sokularak plütonyum oksit ve uranyum oksit ihtiva eden yakıt çubukları olarak reaktörlerde kullanma olasılığı vardır. Pu-239 un Sıvı, metal soğutmalı nükleer reaktörlerde kullanılmasına olanak sağlayan çalışmalar ve projeler programlanmaktadır. Pu-238'in alfa ışını yayarak çıkardığı ısı, uzay mekiği apollo da elektrik üretimi maksadı ile kullanılmıştır. Pu-238 yapay kalp yapım çalışmalarında da kullanılmaktadır. Pu-242 ve Pu-244 ün tıp ve metalürji de kısmı kullanım alanları vardır.
Son Güncelleme : 15.01.2021 18:45:10
Plütonyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Plütonyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Plütonyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022