Petrokimya

Petrokimya

Petrokimya; genel bir tanımlamayla, petrolden elde edilen tüm kimyasal maddelerle ilgilenen bilim, teknik ve sanayi dalına denir. Bu tür maddeler petrolden veya petrolle ilintili olarak, doğal gazlardan çıkarılan ham maddelerden ve günümüzde sayamayacağımız kadar çok basit ya da karmaşık maddeler elde edilmektedir.

Günümüzde petrokimya, sanayinin en büyük ana madde kaynağı haline gelmiştir. Sadece Amerika’da, kimya sanayisinde ekonomik gelirin yüzde elli beşini petrokimya sanayisi sağlamaktadır. Rusya’da da durum buna benzer durumdadır.

Petrolün Sanayi Dünyasındaki Geçmişi

Petrol sanayisinin tarihi ancak 150 yıl kadar öncesine dayanmaktadır. 1860-1885 yıllarında petrol sadece gazyağı olarak kullanılıyordu ve bu dönemde, damıtma işlemi gereğince uygulanamadığı için, petrol’ün günlük hayattaki ve sanayideki yeri oldukça sınırlıydı. Daha sonraki dönemde artık petrol yağlarının bitkisel yağların yerini almaya başladığı görüyoruz. Sanayide de yağlama işleri için petrolden elde edilen çeşitli yağlar kullanılmaya başlanmıştı.

1900-1914 yılları arasına benzin kullanımının ortya çıktığı ve hızla yaygınlaştığı dönem diyebiliriz. Otomobillerin kullanımıyla birlikte benzin insanların günlük hayatına girmiştir. Bu durum benzin tüketiminin hızlı artışına yol açarken, başta Amerika olmak üzere bütün büyük ülkeleri de yeni petrol yatakları aramaya zorlamıştır.

1914-1930 yıllarına gelindiğinde ise petrolden yararlanma alanının çok büyük genişlediğini gözlemliyoruz. Örnek olarak fuel-oil bu zaman diliminde kullanılmaya başlanmıştır.

Petrokimya Ortaya Çıkışı

Petrokimya 1920-1925 yılları arasında ortaya çıkmıştır. İşe petrol rafinelerinin artıkları olan cracking gazlarının değerlendirilmesi amacıyla başlanmıştır. Bu atık gazların alkol, glikol ve tetonlara dönüştürülebilmesi kimya sanayisinde yeni bir devrin açılmasına neden olmuştur. Artık organik kimyanın yanında petrokimya adı verilen yepyeni bir sanayi dalı ortaya çıkmış oluyordu.

Petrokimya gelecek için çok ümit veren bir sanayi koluydu. Oldukça kısa bir sürede bu sanayi dalına o güne dek görülmemiş yatırımlar yapıldı. Çalışmalar ve araştırmalar giderek yoğunlaştırıldı. Artık petrol rafinerilerinde ortaya çıkan atıklardan çeşitli ham maddeler elde edilebiliyordu.

1930-1940 dönemi bütün gücün, petrol ve petrolden üretilen çeşitli ham maddelerin kalitesinin düzeltilmesine harcandığı bir dönemdir. Bu yıllarda, artık petrolün gücü dünyadaki yerini sağlamlaştırmış ve adeta uygarlığın kanı haline gelmiştir. Bu dönemden sonra ise, petrol katolizörlerin yardımı ile farklı ham maddelere ayrıştırılmaya başlanmıştır, ayrıca rafineri sistemleri geliştirilmiş ve çağımıza yeni ufuklar açan petrokimya sanayisi kurulup hızla gelişmiştir.

Yukarıda, petrokimyanın 1920-1925 yılları arasında oluştuğunu yazmıştık. Ancak günlük hayatımızı etkileyecek duruma gelmesi 1940'lı yıllara rastlar. Bu tarihin ardından petrokimya, sanayinin ana ham maddelerinin büyük bir bölümünü üreten başlı başına ve vazgeçilmez bir sanayi dalı haline gelmiştir.

Bugün kaloriferler sistemlerinde kullanılan fuel oil den ocaklarda yakılan likit gaza, evlerde kullanılan deterjanlardan plastik kaplara dek, sayılamayacak kadar pek çok ürün, rafinerilerdeki atıklara çeşitli işlemlerin uygulanması sonucu elde edilmektedir. Yakın bir gelecekte, bazı besin maddelerinin de petrol bazlı maddelerden elde edilmesi gündemdedir.
Son Güncelleme : 27.11.2020 18:04:36
Petrokimya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Petrokimya Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Petrokimya"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022