Pestisit

Pestisit

Pestisit, Pestisit genel olarak, etrafına zarar veren organizmalara engel olmak, bu organizmaları kontrol altında tutmak veya bu organizmaların vereceği zararı en aza indirmek amacı ile kullanılan madde ya da birden fazla maddenin bir araya gelmesi ile oluşan karışımlara verilen isimdir. Bu zararı karşılayan kimyasal olan herhangi bir madde, biyolojik bir ajan (virüs veya bakteri olabilir), mikrobik olmayan, dezenfekte eden ya da buna benzer herhangi bir şey Pestisit olabilmektedir. Zarar veren organizmalara ise kişilerin yiyecek ve içeceklerini, eşyalarını zarara uğratan, hastalığa sebep olan böcekleri, bitki patojenlerini, bitkilere zarar veren otları, yumuşakçaları, memelileri, solucanlar ile mikropları örnek göstermek mümkündür.

Pestisitlerin kullanımının bir takım faydaları olsa da insanlar ile öteki hayvanlar için potansiyel toksisiteleri sebebi ile bazı sıkıntılara da sebep olabilmektedir.

Pestisit Çeşitleri Nelerdir?

Pestisit çeşitlerini şu şekilde sıralamak mümkündür;
  • İnsektisit: Böcek ve haşereler için kullanılan ilaçlara İnsektisit adı verilmektedir.
  • Fungusit: Fungus yani mantarlara karşı olarak kullanılan ilaçlara fungusit adı verilmektedir.
  • Herbisit: Yabani otlara karşı olarak kullanılan ilaçlara herbisit adı verilmektedir.
  • Mollusit: Yumuşakçaları önlemek amacı ile kullanılan ilaçlara mollusit adı verilmektedir.
  • Rodentisit: Kemirgen haşere ve hayvanlara karşı kullanılan ilaçlara rodentisit adı verilmektedir.
  • Nematisit: Yuvarlak solucanlara karşı kullanılan ilaçlara namatisit adı verilmektedir.
  • Akarisit: Akarları önlemek amacı ile kullanılan ilaçlara akartisit adı verilmektedir.
Pestisitlerin Hayvanlar ve İnsanlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Kimyasal pestisitlerden birçoğu hedefledikleri organizma üzerinde seçkin etkinlik gösteremediklerinden hedefledikleri organizmanın dışında farklı organizmalar üzerinde de farklı hastalıklara sebep olabilmekte ve hatta öldürücü etki gösterebilmektedirler. Çoğu pestisitin insanlar üzerinde de zararlı etki gösterebilmektedir. İnsanların tükettikleri yiyeceklerde bulunmaları halinde bu kişilerde hastalıklara ve farklı istenmeyen durumlara yol açabilmektedirler. Tarım çalışanlarının Pestisitlerin tekrarlayan etkisine maruz kalmaları sonucunda bu çalışanlarda pek çok genetik hasarın meydana gelmesinin yanında karaciğerlerinde, böbrek ile kas yapılarında bozukluk meydana gelmektedir. Bilim adamları tarafından hayvanlar üzerinde yapılan laboratuar deneyleri radyoaktif olarak işaret koyulup anne hayvana pestisit verilmesinden beş saat sonra pestisitin plasenta aracılığı ile fetüse ve oradan da fetüsün göz, sinir sistemi ile karaciğer üzerinde konumlandığı görülmektedir. Ayrıca, tarım için satılan ilaçların kan hücrelerinde de negatif etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Organofosforlu insektisitler kırmızı kan hücrelerinin hücre zarı özelliklerinde de farklılık olmasına sebep olarak alyuvarların görevlerini yerine getirmelerini engellemektedir.
Son Güncelleme : 07.02.2021 00:46:33
Pestisit ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Pestisit Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Pestisit"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022