Patoloji

Patoloji

Patoloji, Eski Yunanca kelimelerden hastalık anlamındaki pathos teriminden türetilmiş bir kelimedir. Hastalıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi yapılacak tetkikler sayesinde hastalığın tanımlanmasında kullanılır. Daha geniş anlamıyla patoloji hastalıklara yol açan nedenlerin bulunmasını sağlar. Bu hastalıkların doku ve organları etkileme biçimlerini, organların özellikle biçimsel ve görüntüsel özelliklerini, hastalık doku ve organlarını inceleyen özel bir bilim dalıdır. Bu anlamda Patoloji tıbbın temelini oluşturmaktadır.

Patolojik Yaklaşım

Patoloji anatomi ve fizyoloji de öğrenilen bilgiler ile beraber hastalıklı organların çıplak gözle ve mikroskop altında görünüşlerini belirleyerek hastalıkların daha kolay anlaşılmasını destekler. Görünüşlerinin karar vermeye çok yardımcı olduğu alanlarda patoloji incelemenin tanı için önemli olması ve bu tanı sonrasında uygun tedavi yönteminin belirtilmesinde oldukça önemli bir rolü vardır. Günümüzde belirli hastalıkların tanısı bu yöntemle yapılırken; tümör gibi hastalığın kesin tanısı için patolojik inceleme yapılması gereklidir.

Patoloji Çalışanı

Patoloji uzmanı tarafından gerçekleştirilen bu işlem hastalıkta olduğu düşünülen organlardan çeşitli biçimlerde alınan örnekleri ya da doku parçalarını inceleyerek hastalıklar hakkında kesin tanı koymaya çalışan kişidir. Bunun için bütün olarak kullanılan yöntem mikroskobik incelemeler altında yapılmaktadır. Patoloğun zamanının çoğunu dokuları çıplak gözle veya mikroskopla inceleyerek; bu raporları hazırlamakla geçmektedir. Çağdaş teknolojiler ile beraber pek çok olanak sağlayan patologlar tarafından uygulanan yöntemler ile genetik ve moleküler biyolojisi ile işlemler gerçekleştirilir.

Patolojik yöntemler

Patolojinin tıbbi bir bilim dalı olması sebebiyle işleyişi diğer dallardan kısmen farklıdır. Patoloji klinik çalışmalar içerisinde yer alır. Çalışmalardan elde ettiği verileri hastalığın tanısında ve tedavilerinde doğrudan katkısı bulunur. Patolojinin çalışma alanı hastalık olan dokuların ve hastalıklı organların incelemesi ile sınırlı değildir. Deneysel olarak teorik ve teknik çok konuda patolojik çalışmalar uygulanmaktadır. Patolojik inceleme ancak yeterli anatomi, fizyoloji, histoloji bilgisine sahip kişiler tarafından sürdürülür. Patolog ilgili uzmanların bulabildiği akademik ortamlar dışında çoğu kez bu konulardaki klinik sorulara en kolay cevabı verebilecek konumdaki kişilerdir. Bir hastanenin işleyişi için patoloji bölümünün katkısı hastalığı tarama ve sonu amacıyla doku örneklerinin alınması ve organlarının çıkarılması ile ilişkili biçimde bulunmaktadır.

Patoloji inceleme

Örneklerinin doku görünümleri değerlendirilir, sonra da mikroskop altında incelemesi ile gerekli aşamanın yapılması sağlanır. Patolojiye en iyi yansıttığı düşünülen kısımların örneklenip kesitlerin alınabilmesine olanak verecek işlemlerden yani doku takibi olan kesimlerin bütün olarak hematoksilen eozin yöntemiyle işlem sağlanır. Alınan dokuların ışık mikroskobunda incelemesiyle morfolojik bir değerlendirme meydana gelir. Morfolojik değerlendirme patoloğun tanıya ulaşmasında kullandığı yollardan birisidir. Patolog yeri geldiği zaman biyokimyasal, mikrobiyolojik, farmakolojik, genetik moleküler, biyolojik verileri de kullanarak özel yöntem ve düzenek yardımı ile gerekli incelemeler yapar. Bunların ilk sırasında doku kültürü kullanılırken; sonraki işlemlerde ise histokimya, immünohistokimya, in situ hibridizasyon, DNA sitometrisi, dijital görüntü analizi gibi yöntemler uygular. En çok kullanılan düzenek ışık mikroskobu yöntemidir.

Patoloji rapor

Patoloji tanısal ve araştırma amaçlı olarak kullanılırken; bunların kullanımı gittikçe artmaktadır. Patolojik incelemede morfolojinin yeri oldukça azalmaktadı. Morfolojinin yerini artık moleküller yaklaşımının almakta olduğu belirtilmektedir. Buna göre hastalıkların değerlendirilebileceği temel birimler artık hücre altı yapılarıdır. Patolog yöntemlerden birini veya birkaçını yaptığı inceleme sonrasında rapor ederek düzenler. Bu rapor yalnızca doku içeriği değil ayırıcı tanı veya tedavi için öneri listesi biçiminde de olabilir. Patolog tıbbi bulduğu konsültasyon ve danışma mekanizmasının bir parçasıdır. Bu sebeple bir hasta ile ilgili düşünce sorulduğunda doku örneği gönderildiğinde bütün klinik bulgular ve değerlendirmeler hakkında bilgilendirilmesi, yapacağı rapor için son derece önemlidir.

Hastadan alınan gerekli doku ve organ parçasının Patolog tarafından incelenmesinin ardından, gelecek rapor sonucunda hastaya uygulanacak gerekli tedavinin bu rapor sonucunda yapılması oldukça önemlidir. Yani Patoloji tıbbi tedavi için hayati önem taşır.
Son Güncelleme : 11.12.2020 05:25:43
Patoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Patoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Patoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022