Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Paleontoloji

Paleontoloji

Paleontoloji, Paleontoloji ya da fosil bilim, en basit tanımı ile eski varlık bilimidir. Bilim adamlarının 4,5-4,6 milyar yaşında olduğunu tahmin ettiği yaşlı dünyamızda fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın ortaya çıktığı ilk günden bu yana yaşamış tarihini yazmak amacını taşıyan canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Latincede eski (Palaios) varlık (Onto) ve bilim (Logos) kelimelerinden türetilmiştir.

Bir başka tanımlamayla, ölmüş varlıkların fosil olarak adlandırılan taşlaşmış kalıntılardan ya da izlerinden hareketle, jeolojik zamanda yaşamış olan canlıların en ilkel olanından günümüzdeki en gelişmiş olanlarına kadar geçirdikleri gelişmeleri, şekil ve çeşitleri, yaşama ortamları, ortaya çıkışları ve yok oluşlarıyla, mekân ve zamandaki dağılış ve yayılışlarını araştıran bilim dalıdır.

İnsanoğlunun dünyadaki var oluş macerasını incelenmesinin de ötesinde genel manada biyoloji biliminin canlı olarak tanımladığı tüm varlıkları inceleyen bilim dalı olan paleontoloji bu özelliği ile son derece geniş çaplı bir inceleme olanağa ve alana sahiptir. Bu nedenle de pek çok alt bilim dalında faydalanılmaktadır bunların ne başında, Sedimantoloji, stratigrafi, Biyoloji, tarihsel jeoloji, çevre bilimi, coğrafya, evrim ve klimatoloji gelmektedir.

Yüz binlerce yıl önce dünya yaşamının bir parçası olmuş canlıları inceleyen ve bu anlamda aslında bilinen insanlık tarihi değil dünya tarihini aydınlatmaya çalışan bir dal olan paleontolojinin bu alanda yaptığı araştırmaların temel başvuru kaynağı bahsettiğimiz gibi fosillerdir.

İlk paleontoloji araştırma ve çalışmaları Leonardo da Vinci tarafından, Mısırdan getirilmiş kireç taşında bulunan foraminifera takımından çapı 15-25 cm büyüklüğündeki fosil (Nummulitesler) görmesiyle yapılmaya başlanmıştır. Da Vinci Nummulites'in, bir organizma kalıntısı olduğunu tespit etmiş, incelemiş ve kapsamlı notlar almıştır.

Paleontoloji iki dala ayrılır. Bunlar Makro ve mikropaleontoliji olarak adlandırılır


Makropaleontoloji; Mikroskopa gerek duyulmadan çıplak gözle incelenebilen, makro büyüklükteki fosilleri inceleyen ve araştıran paleontolojinin alt dalıdır.

Mikropaleontoloji; Çıplak gözle incelenemeyen, ancak mikroskopla görünebilen ve incelenen fosilleri araştıran paleontolojinin diğer bir alt dalıdır.

Fosil ve Fosilleşme; Yer kabuğunun en üst kısmını oluşturan sadimenter kayaçların büyük bir kısmının içerisinde bulunan bazı iyi korunmuş, bazen de erozyon ve sedimantasyon esnasında tahrip olmuş, ölmüş organizma kalıntılarına fosil denir. Latince fossiles, yerden çıkartılan anlamına gelmektedir. Yukarıda bahsi gecen her iki grubunda önemi sahadan toplanması ve incelenmesi kendine özgü farklılıklar gösterirler. Fosiller içinde bulundukları sedimanter kayaçların oluştukları jeolojik zamanları gösterirler. Paleobiyocoğrafya, paleekoloji, paleoklimatoloji ve sedimanter fasiyesler hakkında bilgiler verirler. Ayrıca jeolojik devirlerde yaşanmış ancak günümüze kadar gelmemiş pek çok canlıyı bize tanıttıkları gibi, canlı türlerinin ortaya çıkışlarından günümüze kadar geçirmiş oldukları evrim hakkında değerli bilgiler verirler. Fosil adı verilen varlıkların jeolojik formasyonlar içerisinden kısmen veya tamamen korunmasına yardım eden etkenlerin tümüne fosilleşme denir. Canlı aftıklarının günümüze kadar fosil olarak gelebilmeleri için fosilleşme dediğimiz birtakım kimyasal, fiziksel ve biyolojik olaylar geçirmeleri gerekmektedir. Ölen her türlü canlının et ve deri gibi yumuşak kısımları kısa zamanda çürüyerek ortadan kalkar. Fakat bileşiminde anorganik maddeler bulunan kemik, diş ve kavkı gibi sert kısımları gerekli koruyucu ortamlarda kalınca fosilleşme olanağı bulur.
Son Güncelleme : 02.11.2023 18:26:01
Paleontoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Paleontoloji Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Paleontoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023